Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  2. Бухгалтерський облік запасів
  3. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  4. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  5. Облік вибуття необоротних активів
  6. Облік доходів спеціального фонду
  7. Облік зносу та відновлення необоротних активів.
  8. Облік розрахунків з підприємствами, організаціями та фізичними особами за утримані суми з грошового забезпечення і заробітної плати.
  9. Облік та списання військового майна

Керівник заняття зосереджує увагу на тому, що основним і єдиним джерелом доходів загального фонду військових частин є асигнування з державного бюджету. Військові частини отримують асигнування з державного бюджету через органи Державного казначейства, яким в установах Національного банку України та уповноважених установах комерційних банків відкриваються єдині казначейські рахунки.

Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства в установах банків, на які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі державного бюджету і з яких здійснюються платежі як готівкою, так і в безготівковому порядку.

Відповідно до «Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства», затвердженого ДКУ від 02.12.2002 №221, військовим частинам у свою чергу в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки.

Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники коштів подають у відповідні органи Державного казначейства такі документи:

· заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника установи і головного бухгалтера;

· копії установчих документів, завірених нотаріально або забезпечуючим органом;

· довідку про внесення військової частини до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;

· доведений до розпорядника коштів план асигнувань за загальним фондом з розподілом за підрозділами бюджетної класифікації;

· затверджений кошторис доходів і видатків;

· картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпоряджатися рахунком і підпису платіжних та інших розрахункових документів. До картки включається також зразок відбитка печатки, присвоєної військовій частині.

З органом Державного казначейства розпорядник коштів укладає договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування. Військові частини отримують виписки з реєстраційних рахунків, до яких додаються первинні документи.

Наказом Державного казначейства України від 22.01.2001 №3 затверджено Порядок касового виконання державного бюджету за видатками. Цей Порядок регламентує організаційні відносини між органами Державного казначейства і розпорядниками коштів, а також розподіл прав, обов’язків та відповідальність між ними у процесі виконання державного бюджету за видатками.

Oтpимання коштів із загального фонду бюджету (тобто фінансування) здійснюється на відомих принципах безповоротності, плановості, цільового спрямування коштів та суворого попереднього контролю за їх витрачанням.

Для обліку руху коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, використовується активний рахунок 32 «Рахунки в казначействі», до якого відкриваються два субрахунки: 321 «Реєстраційні рахунки», і 322 «Особові рахунки». На субрахунку 321 обліковується рух бюджетних коштів, виділених розпорядникові коштів на утримання установи та на централізовані заходи.Залежно від кількості рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (кошти загального та спеціального фондів за джерелами формування спеціального фонду), субрахунки рахунку 32 «Рахунки в казначействі» розподіляються на рахунки третього порядку (321-1,321-2 та інші).

Для обліку доходів за загальним фондом і внутрішніх розрахунків, які виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, призначено пасивний рахунок 70 «Доходи загального фонду» і субрахунок 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом» рахунка 68 «Внутрішні розрахунки». Рахунок 70 має два субрахунки: 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи». За кредитом субрахунку 701 відображаються:

· суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

· суми виявлених залишків матеріалів і грошей у касі, а також безоплатно одержані матеріали.

За дебетом цього субрахунку відображаються:

· суми відкликаних коштів;

· суми асигнувань, що списуються наприкінці року на підставі річних звітів;

· суми списаних нестач матеріалів.

Субрахунок 681 залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним. У головного розпорядника коштів субрахунок 68 завжди є активним і призначається для обліку розрахунків з розпорядниками нижчого рівня.

Залишок на субрахунку 681 у цього розпорядника коштів протягом року відображає суму асигнувань, перерахованих розпорядникам нижчого рівня.

Оскільки вони повинні відзвітуватися перед головним розпорядником коштів у раціональному використанні отриманих асигнувань відповідно до затверджених кошторисів, то цей залишок варто розглядати як дебіторську заборгованість.

З характеру внутрішніх розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів, випливає, що сума дебетового залишку рахунка 681 у головного розпорядника коштів має дорівнювати сумі кредитових залишків на субрахунках 681 усіх підвідомчих військових частин. Під час складання зведеного балансу ці залишки взаємно виключаються.

У розпорядників коштів, які не мають підвідомчих військових частин, субрахунок 681 пасивний і використовується для обліку сум загального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів.

Залишок з наростаючим підсумком протягом року показує отримані суми загального фонду.

У розпорядників коштів 11 ступеня, які мають підвідомчі військові частини, субрахунок 681 активно-пасивний. Він призначений для обліку сум, одержаних від головного розпорядника коштів (пасивний субрахунок), і для обліку сум проведеного перерахування із загального фонду підвідомчим військовим частинам ІІІ ступеня (активний субрахунок).


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 33; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты