Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСинтетичний і аналітичний облік грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям.
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  2. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  3. Бухгалтерський облік запасів
  4. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  5. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  6. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
  7. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  8. Методи опосередкованого регулювання грошового обороту і грошового ринку.
  9. Методи прямого регулювання грошового обороту і грошового ринку.
  10. Наведіть способи забезпечення клітини мікроорганізму киснем
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Регістром аналітичного обліку нарахованих і виплачених сум грошового забезпечення, підйомної допомоги та польових коштів генералам, офіцерам, прапорщикам, мічманам та сержантам і старшинам, які проходять службу за контрактом, є картка особового рахунку військовослужбовця (ф. 54а).

Картка відкривається на кожного військовослужбовця.

Нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям спочатку здійснюється у картках (ф. 54а), а потім нараховані суми заносяться до роздавальних відомостей (ф. 13) або (ф. 15).

У картці відображається інформація, на підставі якої здійснюється нарахування військовослужбовцю належних сум (накази про призначення на посади та вступ до їх виконання, вислуга років, розміри посадових окладів, окладів за військове звання, надбавок, доплат, премії тощо).

У ній, крім того, за кожний місяць записуються нараховані суми грошового забезпечення, утримання з них, а також дані про фактично виплачені суми. Після виплати грошового забезпечення у картках здійснюються відмітки про виплату або депонування сум. Ведення особових карток полегшує отримання інформації щодо стану розрахунків з військовослужбовцями, систематизує нараховані та виплачені суми, допомагає здійснювати ефективний самоконтроль за правильністю здійснених нарахувань і виплат.

Нарахування грошового забезпечення здійснюється один раз на місяць і відображається в обліку в останній день місяця.

У військових частинах на підставі розрахункових або розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення складається меморіальний ордер №5/1 “Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців”.

До меморіального ордера долучаються всі документи, що є підставою для нарахування і виплати грошового забезпечення (витяги з наказів, довідки, витяги з особових справ тощо).

Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення (меморіальний ордер №5/1) систематизується за програмною та економічною класифікацією видатків, статтями кошторису Міністерства оборони та видами нарахувань, а також за загальним та спеціальним фондами.

Крім того, деталізуються окремі види виплат та утримань з виведенням загального підсумку щодо стану заборгованості.

У кінці місяця за меморіальним ордером підбиваються підсумки і одержані дані у вигляді відповідної кореспонденції рахунків записуються до книги «Журнал — головна». Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, яка його перевірила, та начальником фінансово-економічного органу.

Меморіальний ордер деталізує облік нарахувань грошового забезпечення за даними, необхідними для аналізу та складання фінансової звітності (по кредиту субрахунку стосовно нарахувань, а по дебету — стосовно утримань із фонду грошового забезпечення). На підставі меморіального ордера нараховані за роздавальними відомостями суми грошового забезпечення списуються на видатки з одночасним взяттям на облік здійснених утримань як кредиторської заборгованості.Нараховані оклади грошового утримання та додаткові види грошового забезпечення включаються до фонду грошового забезпечення і обліковуються на балансовому субрахунку 661/1 “Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців”. За кредитом цього рахунку відображається нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, а за дебетом — утримання, здійснені з нарахованою грошового забезпечення, та виплата військовослужбовцям, а також депонування не виплачених сум.

На кредит субрахунку 661/1 відносяться показники, отримані з меморіального ордера №5/1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців», а на дебет цього субрахунку — з меморіального ордера №5/1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців, №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» (стосовно виплаченого військовослужбовцям грошового забезпечення) і №2(3) «Накопичувальна відомість руху коштів загального (спеціального) фонду в органах Державного казначейства України» (стосовно зарахованих сум грошового забезпечення на карткові рахунки).

Залишок коштів на субрахунку 661/1 «Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців» на кінець місяця відображає стан розрахунків по заборгованості з військовослужбовцями на цю дату.

Для обліку операцій, пов’язаних з виплатою щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями, відкривається субрахунок 661/3 «Розрахунки зі щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців».

Нарахування грошової компенсації відображається за кредитом субрахунку 661/3, а за дебетом — виплата нарахованих сум військовослужбовцям.

Аналітичний облік стану розрахунків з військовослужбовцями щодо цієї компенсації ведеться в книзі (картках) обліку поточних рахунків та розрахунків (ф. №292 або ф. №292а). У них відображається стан розрахунків з кожним військовослужбовцем за суми, які йому нараховані.

Нарахування належних сум компенсації оформляється меморіальним ордером ф. №274. Записи в ньому здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.

Виплата нарахованих сум відображається за меморіальним ордером №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями».

Стан розрахунків з військовослужбовцями стосовно нарахувань і виплат грошової компенсації замість продовольчого пайка, речового майна, санаторно-курортного лікування, за піднайом (найом) житла, а також з виплат винагород та премій, польових коштів, підйомної допомоги та добових у разі переміщень по службі тощо (виплати, які не входять до фонду грошового забезпечення), передбачених чинним законодавством, відображається на субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів».

За кредитом субрахунку відображаються нараховані суми виплат, а за дебетом — виплачені військовослужбовцю суми.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты