Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСинтетичний і аналітичний облік заробітної плаї й та інших виплат працівникам.
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  2. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  3. Бухгалтерський облік запасів
  4. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  5. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  6. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  7. Облік вибуття необоротних активів
  8. Облік доходів спеціального фонду
  9. Облік зносу та відновлення необоротних активів.
  10. Облік розрахунків з підприємствами, організаціями та фізичними особами за утримані суми з грошового забезпечення і заробітної плати.

Розрахунки з працівниками із заробітної плати, з допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інші належні виплати, що обкладаються податком, обліковуються на рахунку 661/2 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом рахунку відображаються нараховані суми заробітної плати, премій та компенсацій, що включаються до фонду заробітної плати. Одночасно дебетуються субрахунки класу 8 «Витрати».

Виплачені суми записуються за дебетом субрахунку 661/2 і кредитом субрахунку 301 «Каса в національній валюті». За дебетом цього рахунку обліковуються утримання, здійснені із нарахованих сум, а також депонована заробітна плата. При цьому кредитуються відповідні субрахунки рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» та субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами».

На субрахунку 661/2 «Розрахунки із заробітної плати працівників» обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають у штаті або утримуються за штатним розкладом військової частини.

Аналітичний облік за субрахунком 661/2 «Розрахунки із заробітної плати працівників» ведеться в картках особових рахунків (ф. П-54). Картки відкриваються на кожного працівника. Записи в них здійснюються на підставі наказів командира військової частини, первинних документів з обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види виплат.

У картках, крім загальних відомостей про працівника, щомісячно реєструються дані про нараховані, утримані та виплачені йому суми.

У військових частинах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей із заробітної плати, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером №5/2. Записи в меморіальному ордері №5/2 систематизуються за програмною та економічною класифікацією видатків, а також статтями кошторису Міністерства оборони України, видами нарахувань, найменуваннями військових частин, що знаходяться на фінансовому забезпеченні.

У разі нарахування заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду здійснюється їх систематизація і за видами коштів спеціального фонду. Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до меморіального ордера після виведення підсумку за коштами загального фонду.

На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування, у тому числі на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.До меморіального ордеру №5/2 додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення тощо).

У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером №5/2, одержані дані у вигляді відповідної кореспонденції рахунків записуються до книги «Журнал — головна». Меморіальний ордер №5/2 підписується виконавцем, особою, що його перевірила та начальником фінансово-економічного органу

Суми заробітної плати, нараховані за роздавальними відомостями, списуються до витрати за обліком з одночасним взяттям на облік здійснених утримань та нарахувань внесків до державних цільових фондів.

До складу витрат на оплату праці включаються всі видатки військової частини на оплату праці незалежно від джерел фінансування цих витрат.

Річна сума грошових коштів, призначена для видачі заробітної плати працівникам, передбачається кошторисом військової частини.Конституцією України закріплене право працівників військових частин на матеріальне забезпечення після досягнення пенсійного віку, у випадках хвороби і втрати працездатності, втрати роботи у зв’язку з проведенням у збройних силах організаційних заходів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

З цією метою здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розміри страхових внесків для страхувальників і застрахованих осіб встановлює Верховна Рада України.

Базою для нарахування страхових внесків є сума фактичних витрат на виплату основної і додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат установлених для працівників згідно із Законом України «Про оплату праці», які обкладаються податком.

Розміри страхових внесків для страхувальників (військових частин) становлять 36,4%, з них:

· на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України— 33,2% об’єкта оподаткування;

· на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності — 1,4% об’єкта оподаткування;

· на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,6% об’єкта оподаткування;

· на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків (для неприбуткових бюджетних установ) — 0,2% об’єкта оподаткування.

Внески застрахованих (працівників) установлені у таких розмірах:

· на обов’язкове державне пенсійне страхування— 5% об’єкта оподаткування;

· на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності — 1% об’єкта оподаткування;

· на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 0,6% об’єкта оподаткування.Нарахування страхових внесків у військових частинах провадиться в установлених відсотках на заробітну плату всіх працівників:

штатних, позаштатних, сезонних, тимчасових, тих, що працюють за сумісництвом або виконують разові, випадкові та короткотермінові роботи.

Збір на обов’язкове державне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатності у платників коштів на оплату праці та сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці та сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у військовій частині здійснюються такі виплати:

· допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

· допомога у зв’язку з вагітністю та після пологів;

· одноразова допомога у разі народження дитини;

· допомога по догляду за дитиною до встановленого чинним законодавством терміну;

· допомога на поховання;

· забезпечення оздоровчих заходів.

Законом України «Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 №2213-111 встановлено, що допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травм, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним страхуванням» від 26.09.2001 №1266.

Залежно від страхового стажу допомога з тимчасової непрацездатності виплачується у таких розмірах:

60% середньої заробітної плати — застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років;

80% середньої заробітної плати — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

100% середньої заробітної плати — застрахованим особам:

які мають страховий стаж понад вісім років;

віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Допомога з вагітності та пологів виплачується за весь період декретної відпустки до пологів (70 календарних днів) та після пологів (56 календарних днів, а у випадках ускладнення пологів або народження двох або більше дітей — 70 календарних днів). Допомога надається в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю провадиться на підставі листків тимчасової непрацездатності (листків непрацездатності).

Порядок і правила здійснення інших виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування встановлені діючою законодавчою та нормативно-правовою базою.

Облік розрахунків із соціального страхування ведеться на таких субрахунках:

субрахунок 652 «Розрахунки із соціального страхування». На ньому обліковуються розрахунки із соціального страхування з органами Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати непрацездатності, а також нарахування та виплати працівникам допомог і компенсацій за рахунок цього фонду.

За кредитом цього рахунку відображаються нараховані і утримані з працівників страхові суми, а також одержані від них суми, а за дебетом — перераховані суми органам соціального страхування та виплачені допомоги і компенсації працівникам;

субрахунок 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття». На ньому обліковуються розрахунки збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

За кредитом цього рахунку відображаються нараховані і утримані з працівників страхові суми, а за дебетом — перераховані суми територіальним центрам зайнятості;

субрахунок 654 «Розрахунки з інших видів страхування». На ньому обліковуються розрахунки з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та з інших видів страхування (індивідуальне страхування працівників, майна тощо).

За кредитом цього рахунку обліковуються нараховані страхові суми, а за дебетом — суми, перераховані страховим органам.

Аналітичний облік операцій за субрахунками 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення», 652 «Розрахунки із соціального страхування», 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття» та 654 «Розрахунки з інших видів страхування» здійснюється в картках ф. 292-а (у книзі ф. 292) окремо за кожним видом страхування.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 56; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты