Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналітичний та синтетичний облік спецмайна
Для ведення аналітичного обліку спецмайна у фінансово-економічному органі використовуються форми облікових регістрів, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами.

Так, спецмайно, яке за своїми характеристиками може кваліфікуватись як необоротні активи, згідно з вимогами спільного наказу Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів та Інструкції з їх складання» від 02.12.1997 р. №125/70 обліковується за такими обліковими регістрами:

інвентарною карткою обліку основних засобів у бюджетних установах (типова форма №03-6 (бюджет));

інвентарною карткою групового обліку основних засобів у бюджетних установах (типова форма №03-9 (бюджет));

інвентарним списком основних засобів (типова форма №03-11(бюджет)).

За цими обліковими регістрами обліковуються машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, приладдя та інвентар, речове майно та інше майно, яке за своїми характеристиками може бути віднесене до необоротних активів, визначене нормами, штатами і табелями військової частини на воєнний час і призначене для забезпечення бойових дій, а також те майно, яке знаходиться на довгостроковому зберіганні і обліковується у недоторканному запасі та запасі Центру.

Спецмайно, яке за своїми характеристиками може кваліфікуватись як запаси, згідно з вимогами наказу Державного казначейства України “Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та Інструкції про їх складання” від 18.12.2000 №130 обліковується за такими обліковими регістрами:

книга кількісно-сумового обліку (типова форма №3-6);

книга кількісно-сумового обліку (типова форма №3-6а);

картка кількісно-сумового обліку (типова форма №3-7);

оборотна відомість (типова форма №3-11).

Спецмайно обліковується у фінансово-економічному органі в кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках, а також за видами, структурними підрозділами, матеріально відповідальними особами та відповідними службами.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, введеним в дію Тимчасовим Положенням з бухгалтерського обліку в Збройних Силах України, у військових частинах спецмайно обліковується на позабалансовому рахунку 010 «Озброєння, військова техніка та майно спеціального призначення».

За дебетом позабалансового рахунку 010 відображається вартість отриманого (придбаного) озброєння, військової техніки та іншого спецмайна а за кредитом рахунку — суми його вибуття (списання).

Надходження та вибуття спецмайна оформляються меморіальними ордерами № 16 «Накопичувальна відомість позабалансового рахунку 010».

При цьому за кожною службою матеріального постачання та матеріально відповідальними особами щомісячно складаються окремі меморіальні ордери.

У меморіальних ордерах накопичується інформація у вартісному вираженні щодо надходження та списання (використання, передачі) спецмайна. Записи в меморіальні ордери здійснюються на підставі первинних

бухгалтерських документів (актів, нарядів, накладних, відомостей, інспекторських свідоцтв тощо).

На підставі даних регістрів аналітичного обліку складаються оборотні відомості, в яких відображаються кількісні та вартісні показники (первісна та залишкова вартість).

Оборотна відомість застосовується для звіряння даних складського та бухгалтерського обліку, групування даних щодо наявного військового майна і його загальної вартості.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 16; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты