Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
№       Кореспонденція рахунків
  Зміст операцій   за дебетом   за кредитом  
    Придбання для поточних потреб військових частин малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ):        
  - що сплачені шляхом попередньої оплати 361,362,364
    - що сплачені після отримання малоцін них та швидкозношуваних предметів    
  Одночасно провадиться другий запис(сума без ПДВ) 801,811-813
  Сума ПДВ з малоцінних та швидкозно шуваних предметів, придбаних за раху нок коштів загального фонду 361, 362, 364, 675
  Сума ПДВ з малоцінних та швидкозно шуваних предметів, придбаних за раху нок коштів спеціального фонду:    
  якщо ПДВ включено до податкового кредиту 361,362,364, 675
  якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 361,362,364, 675
Видача зі складу в експлуатацію мало цінних та швидкозношуваних предметів:    
  - вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект) 221/1
  - вартістю понад 10 грн. за одиницю(комплект) 221/2 221/1
Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали непридатними для експлуатації 221/2
     
Безоплатна передача малоцінних та швидкозношуваних предметів на під ставі розпоряджень забезпечуючих управлінь 221/1,2
Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів на підставі розпоряджень забезпечуючих управлінь 221/1,2
Отримання військовими частинами малоцінних та швидкозношуваних предметів як гуманітарної допомоги.
  Одночасно провадиться другий запис

Для синтетичного обліку вибуття та переміщення до інших військових частин, установ, організацій, а також матеріально відповідальних осіб Міністерства оборони України і за межі військової частими малоцінних та швидкозношуваних предметів призначений меморіальний ордер №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» (ф. 439 (бюджет)). Записи в ордер здійснюються щодо кожного документа із зазначенням матеріально відповідальної особи. У кінці місяця підсумки за всіма графами підраховуються. Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді кореспонденції рахунків переноситься до книги «Журнал — головна». Меморіальний ордер №10 підписується виконавцем, особою, яка його перевірила, та начальником фінансово-економічного органу.

У разі автоматизованого ведення бухгалтерського обліку використовується форма №439-авт. (бюджет).

8. Бухгалтерський облік військового майна спеціального призначення (спецмайна)

Оголосивши навчальне питання, керівник заняття пояснює, що спецмайно — це озброєння, бойова та інша техніка із запасними частинами, вузлами, агрегатами та знаряддям до них для бойового, технічного і тилового забезпечення бойових дій та навчання військ (сил), у тому числі військове майно непорушних запасів, яке закріплене за військовими частинами.

Спецмайно розподіляється на такі групи:

· комплекси різних видів зброї та засобів, що забезпечують їх використання, засоби доставки та боєприпаси, системи їх наведення та пуску, керування та інші технічні засоби, якими оснащені підрозділи та військові частини;

· бойова техніка;

· засоби, що забезпечують можливість використання озброєння та військової праці: інженерна, аеродромна, радіолокаційна, полігонна, навчальна, шляхова, мостова техніка, технічні засоби, техніка протиповітряної оборони, спостереження та розвідки, радіаційно-хімічної боротьби тощо;

· інша бойова техніка, озброєння та майно спеціального призначення (технічні засоби для перекачування ракетного палива, картографічна продукція тощо);

· військове майно непорушних запасів (польова техніка, зброя та озброєння, технічні засоби служб тилового забезпечення, продовольство, речове майно, ракетне паливо та пально-мастильні матеріали, медична та санітарна техніка, лікарські предмети, апарати, матеріали, приладдя та медичне обладнання тощо).

Окремими спільними вказівками головних (центральних) управлінь Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України та Департаменту фінансів Міністерства оборони України більш конкретизовано і уточнено перелік спец-майна за відповідними службами.

Так, наприклад, до спецмайна відносяться:

за службами тилу: ракетне паливо, пальне, масла, оливи, мастила, спеціальні рідини, продовольство, речове майно, льотно-технічне обмундирування, технічні та ремонтні засоби, технічне та холодильне обладнання, обладнання лазне-пральних комбінатів та майстерень, інше майно служби ракетного палива та пального, продовольчої, речової служб, яке призначене для забезпечення бойових дій, визначене штатами і табелями військової частини воєнного часу, знаходиться на довгостроковому зберіганні, у тому числі військове майно служб тилу, яке обліковується в непорушному запасі (запасах Центру) та поточному забезпеченні Центру, служб тилу оперативного командування (ВМС) і резерві Центру;

за автомобільною, бронетанковою службою та службою ракетно-артилерійського озброєння: автомобільна та бронетанкова техніка, ракетно-артилерійське озброєння, технічні засоби, витратні матеріали та інше майно служб, яке

визначене нормами, штатами і табелями військової частини на воєнний час і призначене для забезпечення бойових дій;

знаходиться на довгостроковому зберіганні і обліковується у недоторканому запасі та запасі Центру;

за службою радіаційного, хімічного та біологічного захисту: засоби радіаційної, хімічної і неспецифічної біологічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, комплекти технічних засобів розрахунково-аналітичних станцій та груп; засоби індивідуального і колективного захисту; засоби спеціальної обробки; димові засоби;

вогнеметно-запалювальні засоби; засоби технічного обслуговування і ремонту, контролю, перевірки, настройки озброєння і засоби захисту та навчально-тренувальні засоби; морські засоби хімічного захисту;

за топографічною службою: топографо-геодезична, картографічна, поліграфічна техніка та майно, технічні засоби топографічної служби, виробничі матеріали та інше майно, яке:

визначено нормами, штатами і табелями військової частини на воєнний час, призначено для топографо-геодезичного забезпечення бойових дій;

знаходиться на довгостроковому зберіганні, обліковується в недоторканому запасі та запасі Центру Крім того, на цьому рахунку обліковуються бланки, журнали, картки, формуляри, які використовуються під час виконання топографо-геодезичних робіт, а також топографічні та спеціальні карти, каталоги координат геодезичних пунктів;

за медичною службою: спеціальна медична техніка, комплексно-табельне оснащення та медичне майно, яке призначене для використання під час ведення бойових дій, визначене штатами, табелями та нормами на воєнний час, що знаходиться в непорушному запасі (запасах Центру); спеціальна медична техніка, апаратура, обладнання та медичне майно поточного забезпечення, яке знаходиться на відповідальному зберіганні на медичних складах центрального підпорядкування та оперативних командувань (видів Збройних Сил);

за службою зв’язку: техніка зв’язку із запасними частинами, вузлами, агрегатами та приладдям до них для бойового забезпечення дій та навчання військ (сил), у тому числі військове майно непорушних запасів, а саме:

засоби зв’язку як стаціонарні, так і на рухомих засобах станції, апаратні, радіостанції армійської мережі, дивізіонної, полкової, ротної, космічного та транкінгового зв’язку, комп’ютерного зв’язку, тропосферного, апаратних фельд’єгерсько-поштового зв’язку та інша бойова техніка зв’язку;

військове майно, спеціальна техніка зв’язку, обладнання і матеріали непорушних запасів;

за службою радіоелектронної боротьби: станції радіоелектронних перешкод;

за інженерною, дорожньою, метрологічною та іншими службами матеріального постачання: засоби інженерного озброєння, вимірювальна, дорожньо-мостова техніка, автодорожні, збірно-розбірні мости, інша спеціальна техніка, обладнання та майно, які призначені для забезпечення бойових дій і визначені штатами і табелями до штатів військових частин військового часу, знаходяться на довгостроковому зберіганні, у тому числі майно, що обліковується в непорушному запасі (запасі Центру).


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты