Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бухгалтерський облік запасів
При розгляді навчального питання керівник заняття наголошує на тому, що запаси — це оборотні активи у матеріальній формі, що належать військовій частині та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані протягом одного року. Термін очікуваної експлуатації запасів військової частини установлюється начальниками центральних забезпечуючих управлінь Міністерства оборони України за закріпленою номенклатурою. При цьому обліку підлягають запаси, придбані на місцях згідно з кошторисом доходів і видатків за рахунок загального та спеціального фондів, отримані шляхом централізованого постачання та у порядку гуманітарної (шефської) допомоги, а також від діяльності власних підсобних господарств.

Запаси військових частин розподілені на групи:

· виробничі запаси;

· тварини на вирощуванні та відгодівлі;

· малоцінні та швидкозношувані предмети;

· матеріали і продукти харчування;

· готова продукція;

· продукція сільськогосподарського виробництва.

До групи «Виробничі запаси» входять:

сировина і матеріали, до яких відносять сировину та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва, матеріали, що дорого коштують і призначені для реставрації, ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей та пам’яток архітектури;

обладнання, конструкції і деталі, до установки яких включають металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори та ін.); вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і передбачене для установлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва;

спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, яке включає спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами за конкретною темою замовника, до передачі його науковим підрозділам науково-дослідних організацій або військово-навчальним закладам;

будівельні матеріали, до яких належать будівельні матеріали, призначені для будівельних та монтажних робіт. Це силікатні матеріали, лісові матеріали, будівельний метал, металовироби, санітарно-технічні матеріали, електротехнічні матеріали, хімічно-москательні та інші аналогічні матеріали — фарби, оліфа тощо;

остання підгрупа виробничих запасів включає всі виробничі запаси, які не увійшли у попередні чотири підгрупи.

До групи «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» входять:

молодняк тварин на вирощуванні, який включає молодняк великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней;

тварини на відгодівлі — це доросла худоба, переведена з основного стада на відгодівлю і нагул;

птиця включає в себе склад всієї птиці (молодняк і дорослу);

звірі включають хутрових звірів (молодняк і основне стадо);

кролі включають всіх кролів за породами та за видами (молодняк та основне стадо);

сім’ї бджіл;

доросла худоба, вибракувана з основного стада, включає однойменних представників стада;

худоба, прийнята від населення для реалізації.

До третьої групи «Малоцінні і швидкозношувані предмети» належать малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають в складі і в експлуатації. До них відносяться:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

сценічно-постановочні засоби вартістю до 10 гривень за одиницю (комплект);

інші предмети, термін корисної експлуатації яких не перевищує 1 року;

малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення.

Найвагомішою із складових запасів є група «Матеріали і продукти харчування», яка включає:

матеріали для навчальних, наукових та інших цілей, а саме реактиви, хімікати, скло і хімпосуд, метали, електроматеріали і радіо-матеріали, радіолампи, фото приладдя, папір для видання навчальних програм, посібників, наукових та інших робіт, піддослідні тварини та інші матеріали для навчальної мети, науково-дослідних робіт, а також дорогоцінні та інші метали для протезування;

продукти харчування у військових частинах, кошторисами яких передбачені видатки за кодом економічної класифікації видатків 1133 «Продукти харчування»;

медикаменти і перев’язувальні засоби, які включають медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, дезінфекційні засоби, сироватки, вакцини, кров, плівку для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, перев’язувальні засоби, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки тощо) військових частин;

господарські матеріали і канцелярське приладдя;

паливо, пально-мастильні матеріали, які включають всі види палива, пального і мастильних матеріалів, що належать військовим частинам;

тара, до якої входить поворотна тара, обмінна тара (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо) як порожня, так і наповнена матеріальними цінностями;

матеріали в дорозі (придбані, але не отримані військовою частиною матеріали);

запасні частини до машин і обладнання, які включають окремі запасні частини, призначені для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів;

інші матеріали, які включають сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, насіння, добрива, а також інші матеріали.

Групи «Готова продукція» та «Продукція сільськогосподарського виробництва» не мають загальноприйнятого розподілу через значний асортимент цих виробів.

Відповідно до Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 №125 (далі — Інструкція з обліку запасів), військовим частинам під час розробки номенклатурних номерів пропонується використовувати семизначний код: перші три знаки — субрахунок, четвертий — підгрупа, три останні — порядковий номер предмета в групі.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты