Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік зносу та відновлення необоротних активів.
У процесі експлуатації необоротні активи зношуються, від чого їх первісна вартість зменшується. Грошовий вираз втрат об’єктами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зносом. Знос поділяється на фізичний — матеріальне спрацювання об’єкта та моральний, який має дві форми.

Перша форма морального зносу стосується того, що з впровадженням нової техніки, з удосконаленням техніки і технології, організації виробництва і праці вартість виготовлення, наприклад, машин і обладнання, зі збереженням їх конструктивних якостей і експлуатаційних показників, постійно знижується. Це стосується і будівель, вартість яких в результаті індустріалізації будівництва знижується. Таким чином, ця форма морального зносу відображає зменшення вартості машин або обладнання через здешевлення їх відновлення. Відповідно до зниження вартості виробництва машин, обладнання та інших елементів основних фондів переглядаються і ціни на них.

Друга форма морального зносу має місце у тому випадку, коли змінюється конструкція і експлуатаційні показники нової техніки. Їх застосування дає можливість підвищити боєготовність військ, продуктивність праці, зменшити витрати експлуатаційних матеріалів (палива, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів тощо), а в деяких випадках — і основних матеріалів і забезпечити більш високу якість військової праці. Таким чином, про другу форму морального зносу йдеться тоді, коли техніка технічно застаріла і замінюється більш досконалою.

Нарахування морального зносу у вартісному вираженні за бухгалтерським обліком не передбачено.

На необоротні активи військових частин, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, амортизаційні відрахування не провадяться, а здійснюються нарахування фізичного зносу. Знос визначається і обліковується на будинки і споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, інструменти, прилади, виробничий (включаючи пристрої) і господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.

Знос не нараховується на такі необоротні активи:

· земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель;

· будинки й споруди, які є унікальними пам’ятками архітектури та мистецтва;

· обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою;

· продуктивну та племінну худобу, службових собак;

· багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;

· сценічно-постановочні засоби;

· документацію з типового проектування;

· фільмофонди;

· бібліотечні фонди;

· музейні та художні цінності;

· малоцінні необоротні матеріальні активи;

· білизну, постільні речі, одяг та взуття;

· тимчасові нетитульні споруди;

· необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів обліковується на рахунок 13 «Знос необоротних активів» з поділом на субрахунки:

· 131 «Знос основних засобів»;

· 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

· 133 «Знос нематеріальних активів».

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» обліковується знос інших матеріальних необоротних активів, які не ввійшли до складу зазначених вище необоротних активів.

На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» обліковується знос нематеріальних активів.

Знос об’єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані) відповідно до встановлених норм. Нарахований знос у розмірі 100% вартості на об’єкти (предмети), які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання. Нарахування зносу не може бути понад 100% вартості необоротних активів. На необоротні активи, що знаходяться на складі, нарахування зносу здійснюється в загальному порядку.

Для нарахування зносу необоротні активи поділяються на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки:

· до групи 1 відносяться будинки, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їхні частини (квартири і місця загального користування);

· до групи 2 відносяться основні засоби, що обліковуються на субрахунку 104 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 105, інструменти та інвентар — на субрахунку 106 (крім підгрупи 4), інвентарна тара — на субрахунку 117. Це автомобільний транспорт та вузли (запасні частини), вартість яких за одиницю становить понад 500 грн., меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше аналогічне обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара, які обліковуються на вищезгаданих субрахунках;

· до групи 3 відносяться необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (підгрупа 1), 108 (в частині багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2.

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року: група 1—5%;

група 2 — 25%; група 3 — 15%. Уразі відображення за обліком необоротних активів, одержаних та переданих безоплатно в установленому порядку, що були у використанні, обов’язково зазначається сума нарахованого зносу. В інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми 03-6 (бюджет) та 03-8 (бюджет) обов’язково вноситься річна норма зносу у відсотках та гривнях.

Для обрахування щорічного зносу застосовується типова форма 03-12 (бюджет) «Відомість нарахування зносу на необоротні активи». Сума зносу необоротних активів обраховується за повний календарний рік відповідно до норм зносу, встановлених у відсотках до первісної вартості кожної з груп необоротних активів. Загальна сума нарахованого зносу відображається в меморіальному ордері ф. 274, дані якого заносяться в книгу «Журнал — головна».

У разі вибуття об’єктів (предметів) у зв’язку з їх ліквідацією або безоплатною передачею в картках визначається загальна сума зносу за час перебування предмета (об’єкта) в експлуатації, і на цю суму зменшується знос на субрахунках 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 133 «Знос нематеріальних активів».


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты