Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбґрунтування закону регулювання, складання принципової, структурної й функціональної схеми АСР

Читайте также:
  1. O Отклик подчиняется нормальному закону распределения.
  2. q]3:1:Согласно закону о СМИ РК журналист это
  3. VI. Складання посадових інструкцій.
  4. VІ. Самостійне складання замітки
  5. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  6. Білокачанної залежно від схеми розміщення та густоти рослин в 2013 р.
  7. В том случае, если наследодателем не было составлено завещания, наследование осуществляется по закону.
  8. Вибір та обґрунтування цілей (цілепокладання), кінцевії мети, результатів діяльності підприємства
  9. Вимоги до складання тез
  10. Вимоги закону та інші вимоги.

Завдання вибору закону керування й типу регулятора полягає в наступному - необхідно вибрати такий тип регулятора, що при мінімальній вартості й максимальній надійності забезпечував би задану якість регулювання. Можуть бути обрані релейні, безперервні або дискретні (цифрові) типи регуляторів.

Для того, щоб вибрати тип регулятора й визначити його настроювання необхідно знати:

- статичні й динамічні характеристики об'єкта керування;

- вимоги до якості процесу регулювання;

- показники якості регулювання для безперервних регуляторів;

- характер збурювань, що діють на процес регулювання.

Вибір типу регулятора звичайно починається з найпростіших дітовбивць регуляторів і може закінчуватися самонастроювальними мікропроцесорними регуляторами. Для кожного об'єкта керування необхідно застосовувати регулятори з відповідним алгоритмом і законом регулювання. Це дозволяє істотно знизити втрати при функціонуванні об'єкта (витрата енергії, втрати продукції та ін.).

а) П-Закон регулювання

Найбільша швидкодія забезпечує П-Закон керування, - виходячи зі співвідношення tP / τd. Однак, якщо коефіцієнт підсилення П-Регулятора Кр малий (найчастіше це спостерігається в системах із запізнюванням), те такий регулятор не забезпечує високої точності регулювання, тому що в цьому випадку велика величина статичної помилки.

Якщо Кр ≥ 10, те П-Регулятор прийнятний, а якщо Якщо Кр < 10, то потрібне введення в закон керування інтегральноїої тридцятилітньому.

б) ПИ-закон регулювання

Найпоширенішим на практиці є Пі-регулятор, що має наступні достоїнства:

- забезпечує нульову статичну помилку регулювання;

- досить простий у настроюванні, тому що настроюються тільки два параметри, а саме коефіцієнт підсилення Кр і постійна часу інтегрування Ti. У такому регуляторі є можливість оптимізації величини відносини Крi→min, що забезпечує керування з мінімально можливою середньоквадратичною помилкою регулювання;

- мала чутливість до шумів у каналі виміру (на відміну від Пид-Регулятора).

в) ПИД-Закон регулювання

Для найбільш відповідальних контурів регулювання можна рекомендувати використання ПИД-Регулятора, що забезпечує найбільш висока швидкодія в системі.

Однак варто враховувати, що ця умова виконується тільки при його оптимальних настроюваннях (настроюються три параметри).Зі збільшенням запізнювання в системі різко зростають негативні фазові зрушення, що знижує ефект дії диференціальноїої тридцятилітньому регулятора. Тому якість роботи Пид-Регулятора для систем з більшим запізнюванням стає порівнянно з якістю роботи Пі-регулятора.

Крім цього, наявність шумів у каналі виміру в системі з Пид-Регулятором приводить до значних випадкових коливань керуючого сигналу регулятора, що збільшує дисперсію помилки регулювання й зношування виконавчого механізму.

Таким чином, ПИДРегулятор варто вибирати для систем регулювання, з відносно малим рівнем шумів і величиною запізнювання в об'єкті керування. Прикладами таких систем є системи регулювання температури.

ПИД-Регулятори дозволяють для об'єктів постійної часу обьекта (инерционностью) Т и с малим транспортним запізнюванням τd<0,2T забезпечити гарна якість регулювання: неузгодженість регулювання E < 1% (від заданої крапки), достатній малий час виходу на режим і невисоку чутливість до зовнішніх збурювань. Іноді (у деяких об'єктах регулювання з істотним транспортним запізнюванням), при τd>0,2T ПИД-Регулятор має погану якість регулювання. У цьому випадку гарні якісні показники забезпечують системи керування з моделлю об'єкта.Варто мати на увазі, що при неточному завданні коефіцієнтів настроювання ПИД-Регулятор може мати гірші показники, чим дітовбивця регулятор і навіть перейти в режим автоколебаний. Для типових П-П-, ПИ-, ПИД регуляторів відомі найпростіші аналітичні й табличні методи настроювання (наприклад методики Циглера-Никольса).

Відповідно до завдання прийнятий гідравлічний пропорційний регулятор непрямої дії.

Структурна й функціональна схеми прийнятого регулятора представлені на рисунку 6.

 

Рисунок 6 - Структурна й функціональна схеми регулятора.

ИУ й УУ - відповідно вимірювальний і підсилювальний пристрої;

ЭС - елемент порівняння;

ЇМ - виконавчий механізм;

ЖОС – жорсткий зворотний зв'язок

,

де: і відповідно поточна й максимальна величина переміщення поршня виконавчого механізму й максимальна величина переміщення поршня виконавчого механізму, мм


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 22; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Автоматичне регулювання парових котлів | Розрахунок рівняння динаміки АСР
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты