Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідсумковий контроль засвоєння модулю 2

Читайте также:
  1. II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
  2. III. 2. Оценка контрольной среды
  3. III. Контроль в системе налогового администрирования
  4. V. Контроль и отчетность.
  5. V. ПЕРЕЧЕНЬ Тем контрольных работ
  6. VII. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения
  7. VІІІ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
  8. А)Тестовый контроль исходного уровня знаний студентов
  9. Административно-контрольные методы
  10. Аудиторский контроль в России, его цели и основные стандарты.

Титриметричний аналіз

 

Перелік питань

1. Титриметричний аналіз. Вимоги до реакцій, які застосовуються в титрометричному аналізі. Класифікація методів.

2. Концентрація розчинів, розрахунки у титрометричному аналізі.

3. Приготування та стандартизація титрантів за стандартними речовинами та стандартними розчинами.

4. Способи титрування: пряме, зворотне та заміщення.

5. Метод кислотно-основного титрування. Титранти. стандартні речовини для стандартизації кислот та лугів.

6. Індикатори методу кислотно-основного титрування. Способи їх вибору.

7. Розрахунок, побудова та аналіз кривої титрування сильної кислоти лугами. Фактори, які впливають на величину стрибка титрування.

8. Індикаторні похибки титрування. Причини виникнення. Способи усунення та розрахунок.

9. Кислотно-основне титрування у неводних середовищах. Розчинники та індикатори для неводного титрування. Приклади визначення.

10. Методи окислювально-відновного титрування. Класифікація методів. Вимоги до реакцій.

11. Побудова та аналіз кривих титрування в редокс-метрії. Вибір редокс-індикаторів за кривими титрування. Розрахунок інтервалу переходу редокс-індикаторів.

12. Класифікація та характеристика індикаторів, що використовуються в редоксметрії. Безіндикаторні методи аналізу.

13. Константа рівноваги окислювально-відновної реакції, її вплив на повноту протікання реакції.

14. Метод перманганатометричного титрування. Титранти та первинні стандарти. Можливості методу (визначення відновників, окисників, індиферентних речовин). Спряжені реакції. Поняття: індуктор, актор, акцептор на прикладі перманганатометричного визначення Fе(ІІ).

15. Метод йоди- та йодометричного титрування. Титранти методу. Можливості методу (приклади визначень).

16. Метод броматометричного титрування. Титранти методу. Приклади визначень. Можливості методу.

17. Метод бромометричного титрування. Приклади визначень. Можливості методу.

18. Метод йодхлорметричного титрування. Титранти методу. Приклади визначень. Переваги та недоліки у порівнянні з йодиметрією.

19. Метод дихроматометричного титрування. Титранти. Індикатори методу. Можливості методу. Приклади визначень (відновників, окисників, і інших речовин), переваги методу.20. Метод нітритометричного титрування. Титранти. Можливості методу. Приклади визначень. Умови нітритометричних визначень.

21. Церіметрія. Титранти. Можливості методу. Недоліки та переваги методу у порівнянні з перманганатометрією.

22. Методи осаджувального титрування. Вимоги до реакцій, що застосовуються в методі. Побудова кривих титрування.

23. Аргентометрія, метод Мора. Сутність та можливості методу. Титранти. Індикатори. Умови титрування. Приклади визначень.

24. Тіоціанатометричне титрування. Титранти. Метод Фольгарда, його сутність та умови титрування.

25. Адсорбційні індикатори в аргентометрії. Метод Фаянса, його сутність та умови титрування.

26. Меркурометричне титрування. Титранти. Індикатори. Приклади визначень.

27. Методи комплексиметричного титрування. Вимоги до реакцій в комплексиметрії. Побудова кривих титрування.

28. Комплексонометричне титрування. Індикація точки кінця титру-вання. Принцип дії металохромних індикаторів. Наведіть приклади.

29. Комплексонометричне визначення твердості води.

30. Меркурометричний метод аналізу. Сутність, можливості методу, умови титрування.

31. Гравіметричний аналіз. Осаджувальна та гравіметрична форми. Вимоги до них.32. Гравіметричний аналіз. Етапи гравіметричних визначень. Розрахунки у гравіметричному аналізі.

33. Використання методів кількісного аналізу для кількісного визначення хімічних речовин і лікарських засобів:

- хлороводневої кислоти;

- натрію тетраборату;

- заліза(ІІ) хлориду;

- барію хлориду;

- кальцію хлориду;

- амонію хлориду;

- цинку сульфату;

- магнію сульфату;

- міді сульфату;

- щавлевої кислоти;

- калію дихромату;

- стрептоциду;

- пероксиду водню;

- оксиду миш'яку(ІІІ);

- заліза(II) сульфату;

- натрію арсеніту;

- натрію хлориду;

- калію йодату;

- калію йодиду;

- калію броміду;

- новокаїну;

- антипірину;

- оцтової кислоти;

- натрію оксалату;

- натрію карбонату;

- натрію гідрокарбонату;

- натрію дигідрофосфату;

- алюмінію хлориду;

- натрію саліцилату;

- ртуті амідохлориду;

- формальдегіду;

- фенолу;

- амонію оксалату;

- фосфорної кислоти;

- миш'якової кислоти;

- резорцину;

- мурашиної кислоти;

- аміаку;

- кристалічної води в дигідраті барію хлориду;

- натрію нітриту;

- натрію тіосульфату;

- кислоти аскорбінової;

- солі Мора.

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 5; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 16. Методи комплексиметричного титрування | Додаток
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты