Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБазові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
Читайте также:
  1. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  2. Базові ел журналіст менеджменту
  3. Базові елементарні сигнали. Кількісний рахунок інформації.
  4. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.
  5. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  6. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  7. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ УМОВ РИНКУ
  8. Вивчення нового матеріалу
  9. Вивчення нового матеріалу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.Пирогова

 

“Затверджено”

На методичній нараді

кафедри педіатрії№2

Завідувач кафедри

Професор Дудник В.М.

______________________ “__”___________2014р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія
Модуль №5  
Змістовий модуль №3  
Тема заняття №11 Невідкладні стани в дитячій ендокринології (при цукровому діабеті, ураженні щитовидної залози, наднирників).
Курс
Факультет Медичний

 

 

Вінниця 2014

 

1. Актуальність теми:

Ріст ендокринної захворюваності, ранньої інвалідизації хворих, висока летальність при даній патології вимагає підвищення знань медичних працівників по питанням профілактики захворювання, організації лікувального процесу, надання допомоги при невідкладних станах та диспансеризації хворих.

Знання клінічної симптоматики, методів діагностики дозволить надати своєчасну і кваліфіковану та визначати прогноз коматозного стану. Використання сучасних методів лікування ендокринної патології у дітей буде сприяти покращенню здоров’я та якості життя хворих дітей.

В основі виникнення і розвитку невідкладних станів лежать гострі розлади життєво важливих функцій організму: кровообігу, дихання, центральної нервової системи, гомеостазу. Ці розлади безпосередньо загрожують життю і вимагають негайної допомоги. Надавати невідкладну медичну допомогу випадає на долю не тільки лікарів швидкої і невідкладної медичної допомоги, реаніматологів, сімейних лікарів, але й фахівцям інших профілів.

2. Конкретні цілі:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори невідкладних станів при ендокринній патології у дітей.

2. Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину невідкладних станів при ендокринній патології у дітей.

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних досліджень невідкладних станів при ендокринній патології у дітей.4. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу невідкладних станів при ендокринній патології у дітей.

5. Проводити диференційну діагностику різних видів ком.

6. Здійснювати прогноз життя невідкладних станів при ендокринній патології у дітей.

7. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в педіатрії

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Анатомія   2. Фізіологія   3. Пропедевтика дитячих захворювань   4. Ендокринологія     1. Знати анатомічні особливості ендокринних органів 2. Описувати фізіологічні особливості ендокринних органів (гормонів) 3. Провести клінічне обстеження дітей з ендокринною патологією, інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних досліджень 4. Класифікувати, діагностувати та призначати лікування при захворюваннях ендокринної системи у дітей.
  1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:Термін Визначення
1. Діабетичний кетоацидоз     2. Діабетична кетоацидотична кома     3.Гіперосмолярна кома     4. Гіпоглікемія   5. Гіпоглікемічна кома   6. Лактатацидотична кома     7. Гостра наднирникова недостатність 1. Важка метаболічна декомпенсація цукрового діабету з глікемічним контролем з високим ризиком, абсолютною недостатністю інсуліну та підвищеним рівнем контрінсулярних гормонів. 2. Це гостре ускладнення цукрового діабету, як наслідок значної інсулінової недостатності, зниження утилізації глюкози тканинами, що призводить до гіперглікемії та важкого кето ацидозу, порушенню всіх видів обміну речовин, розладу функцій всіх органів і систем. 3. Гостре ускладнення цукрового діабету, яке виникає внаслідок дефіциту інсуліну і характеризується різкою дегідратацією, клітинним ексикозом, гіперглікемією, гіперосмолярністю, що призводять до важких порушень функції органів і систем та втрати свідомості без кетоацидозу. 4. Стан, спричинений абсолютним чи відносним надлишком інсуліну. 5. Крайній прояв гіпоглікемії, який виникає у хворих на цукровий діабет при швидкому зниженні глюкози в крові та в мозковій тканині зі втратою свідомості. 6. Гостре ускладнення цукрового діабету, яке виникає внаслідок дефіциту інсуліну і накопичення в крові і тканинах великої кількості молочної кислоти, що призводить до важкого ацидозу і втрати свідомості. 7. Важкий синдром, що виникає внаслідок різкого зниження або повного виключення функції кори наднирникових залоз.

4.2. Теоретичні питання до заняття

1. Кетоциадоз та кетоацидотична кома у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

2. Гіперосмолярна кома. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

3. Лактатацидотична кома у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

4. Гіпоглікемія та гіпоглікемічна кома у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

5. Тиреотоксичний криз у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

6. Вроджена гіперплазія кори наднирникових залоз, сільвтрачаюча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

7. Гостра наднирникова недостатність у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та невідкладна допомога.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

- провести клінічне обстеження дітей з ендокринною патологією, визначити провідні синдроми;

- інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень;

- за сукупністю даних анамнезу, клінічних та лабораторних - інструментальних досліджень оцінити стан дитини, визначити вид коматозного стану;

- установити та сформулювати діагноз згідно із класифікацією;

- розрахувати індивідуальну дозу інсуліну згідно із станом дитини, віком, результатами досліджень крові та сечі на вміст глюкози;

- проводити диференційну діагностику невідкладних станів у дітей;

- призначити та здійснити невідкладну терапію при різних невідкладних станах у дітей

 

Зміст теми:

Невідкладні стани при цукровому діабеті у дітей

Причинами коматозних станів у дітей та підлітків, що хворі на цукровий діабет (ЦД) можуть бути:

- діабетичний кетоацидоз

- гіперосмолярна некетотична кома

- гіпоглікемічна кома

- інші причини:

- отруєння (токсичними речовинами, медикаментозними препаратами, у підлітків - алкоголем)

- черепно-мозкові травми

- інфекції центральної нервової системи тощо.

ДІАБЕТИЧНИЙ КЕТОАЦИДОЗ (ДКА)

Визначення: ДКА – це ЦД з глікемічним контролем з високим ризиком, абсолютною недостатністю інсуліну та підвищеним рівнем контрінсулярних гормонів. Найчастішою причиною смерті при ДКА є набряк мозку.

Формулювання діагнозу:

- Цукровий діабет тип І, важка форма, глікемічний контроль з високим ризиком. Діабетичний кетоацидоз ІІ.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты