Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорушення,
Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

які виявляють під час обстеження

серцево-судинної системи

 

Діяльність серцево-судинної системи слід оцінювати з урахуванням віку пацієнта, базуючися на даних комплексного дослідження серця і судин. Комплексне дослідження передбачає анамнез, огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію, лабораторне та інструментальне обстеження.

 

Анамнез

 

У пацієнта необхідно довідатися про такі симптоми:

• чи є у нього задишка;

• яка задишка: у стані спокою чи після фізичного навантаження;

• чи спостерігається ціаноз губ, нігтів, загальний ціаноз шкіри;

• ціаноз буває в стані спокою чи після фізичного навантаження;

• коли з'являються набряки ніг, попереку, обличчя, можливо, вони збільшуються під кінець дня;

• чи спостерігається серцебиття;

• чи відчувається біль у ділянці серця, його локалізація, час виникнення, тривалість, інтенсивність, іррадіація, провокуючі чинники, індивідуальні прояви;

• чим знімається біль у ділянці серця;

• час появи шуму в серці;

• наявність у родині осіб із захворюваннями серця;

• частота захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, ангіни,
наявність хронічного тонзиліту тощо.

 

 

Огляд

 

Під час проведення огляду важливо дати оцінку функцій серцево-судинної системи за такими критеріями:

• важкість загального стану і положення в ліжку;

• серцева задишка (експіраторна чи змішана), посилюється в поло­
женні лежачи чи послаблюється, коли пацієнт сідає (іноді задишка супро­
воджується ціанозом, це ядухо-ціанотичний синдром);

• шкіра бліда або ціанотична (відтінок шкіри може бути синім, вишне­
во-червоним, фіолетовим тощо), у ділянках ціанозу шкіра холодна;

• збільшення шийних вен, їх пульсація;

• набряки на нижніх кінцівках;

• зміна форми фаланг пальців рук і ніг (форма "скельця годинника");

• розширення вен.

Під час огляду ділянки серця важливо звернути увагу на такі показни­ки, як серцевий поштовх і серцевий горб.

 

Пальпація. Перкусія. Аускультація

 

Отримані під час об'єктивного обстеження дані дають змогу оцінити стан пацієнта за такими клінічними проявами:

• шляхом пальпації серцевого поштовху визначити його локалізацію,
поширеність, висоту, силу (резистентність), тремтіння передньої грудної
стінки;• характеризуючи пульс, визначити частоту, ритмічність, слабкість,
пружність, висоту, повноту;

 

• проводячи перкусію серця, визначити його розміри, положення в
грудній порожнині, межі абсолютної та відносної тупості;

• проводячи аускультацію серця, дати характеристику тонам у різних
положеннях пацієнта (лежачи, сидячи, стоячи), до і після фізичного наван­
таження, під час нормального дихання та під час його затримки;

• характеризувати І тон (систолічний) та II тон (діаетолічний) за кри­
теріями звучності, ритмічності, інтенсивності, тембру, тривалості, ло­
калізації, зміни під час фізичного навантаження або в різних положеннях
тіла;

• визначити під час аускультації серцеві шуми за Інтенсивністю, тем­
бром, тривалістю, локалізацією, зв'язком із систолою чи діастолою;

• під час аускультації судин визначити артеріальний тиск.

Додаткові методи обстеження

• рентгенографія серця і головних судин у 3 проекціях;

• електрокардіографія (ЕКГ), фонокардіографія (ФКГ);

• полікардіографія, векторкардіографія;

• ехокардіографія;

• ультразвукова діагностика (УЗД) серця;• реовазографія, реокардіографія;

• функціональні проби серцево-судинної системи.

На основі оцінки стану пацієнта медична сестра формулює й узгоджує з родичами пацієнта проблеми та складає план сестринського догляду.

Проблема Біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, ліву ло­патку, ліву щелепу

Причина Стенокардія.

Мета Ліквідація больового нападу.

Дії Заспокоїти пацієнта.

медичної Допомогти зайняти зручне положення в ліжку, виміряти

сестри AT, пульс. Записати ЕКГ.

Дати хворому таблетку нітрогліцерину під язик. Уразі необхідності повторити вживання нітрогліцерину че­рез 5—7 хв.

Якщо нітрогліцерин не дає ефекту, ввести за призна­ченням лікаря наркотичний анальгетик (промедол, ом-нопон) або суміш такого складу: спазмолітик (папаве­рин, но-шпа), анальгетик (анальгін) та антигістамін-ний засіб (димедрол, піпольфен). Налагодити кисневу інгаляцію.

У важких випадках забезпечити госпіталізацію хворого в кардіологічне відділення (госпіталізацію здійснюють після зняття больового синдрому).

Проблема Біль у серці, який не знімається нітрогліцерином і супроводжується нудотою, блюванням, пітливістю, порушенням ритму серця, відчуттям нестачі повітря

Причина Інфаркт міокард

Мета Зняття болю, обмеження зони некрозу, запобігання усклад ненням.

Дії Заспокоїти хворого.

медичної Надати пацієнту положення напівсидячи з опущеними

сестриногами.

Записати ЕКГ, виміряти AT, пульс. Давати по одній таблетці нітрогліцерину під язик кожні 1015 хв протягом 11,5 год. Це сприятиме об­меженню зони некрозу в міокарді. З метою знеболення за призначенням лікаря внутрішньовенне ввести:• у разі помірного болю суміш, яка складається

з анальгетика, спазмолітика та антигістамінного засобу (див. вище);

• у разі кардіогенного шоку наркотичний анальгетик.

За призначенням лікаря з метою розсмоктування тромбу у вінцевій артерії внутрішньовенно ввести тромболік (стрептокіназа, стрептодеказа) за схемою. Організувати госпіталізацію хворого в кардіологічне відділення після купірування болю. Хворого не можна перевдягати. Транспортувати хворого на ношах у го­ризонтальному положенні машиною швидкої допомоги.

Проблема Різке падіння систолічного артеріального тиску

нижче 80 mm pm. cm. (у гіпертоніків — нижче 120 мм рт. cm.), пульсового тиску нижче ЗО mm pm. cm. Колір шкіри сірувато-блідий, вона вкрита липким потом. Хворий загальмований, кількість сечі менше ніж 20ЗО мл/год

Причина Інфаркт міокарда, що ускладнився кардіогенним шоком.

Мета Ліквідація болю, нормалізація гемодинаміки і мікроцирку-пяціі серця.

Дії Покласти хворого в ліжко, заспокоїти.

медичноїНегайно викликати лікаря. Виміряти AT, пульс.

сестри Налагодити подачу зволоженого кисню.

Пункція периферійної вени голкою великого діаметра. За призначенням лікаря налагодити інфузію рео-поліглюкіну, пресорних амінів (дофамін) на ізотонічному розчині (внутрішньовенно повільно). З метою підвищити артеріальний тиск внутрішньо­венно ввести стероїдні гормони (преднізолон, гідрокор­тизон).

На тлі розпочатої інфузії провести знедолення нарко­тичними анальгетиками (промедол). Катетеризація сечового міхура з наступним контро­лем погодинного діурезу.

У разі нормалізації гемодинаміки госпіталізувати хворо­го в реанімаційний блок кардіологічного відділення. Су­проводжуючи хворого, стежити за його станом, AT, пульсом.

Проблема Сильний загруднинний біль, дифузний ціаноз, задишка, прогресуюче падіння AT

Причина Тромбоемболія легеневої артерії.

Мета Ліквідація болю і нормалізація системи згортання крові.

Дії Заспокоїти хворого.

медичної Надати в ліжку положення з трохи піднятою верхньою

сестри частиною тіла.

Налагодити кисневу інгаляцію.

Провести за призначенням лікаря знеболення наркотич­ними анальгетиками, протишокові заходи, ввести внутрішньовенне гепарин по 1015 тис. ОД. Контролювати пульс, AT. Записати ЕКГ.

Після купірування болю, шоку, зменшення гострої ди­хальної недостатності забезпечити транспортування хворого в горизонтальному положенні з трохи піднятою верхньою частиною тіла в реанімаційний блок кардіоло­гічного відділення.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты