Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАнамнез. У пацієнта необхідно дізнатися:
Читайте также:
  1. Анамнез
  2. Анамнез
  3. Анамнез
  4. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ
  5. Анамнез жизни детей раннего возраста
  6. Введение, анамнез.
  7. Схема педиатрического анамнеза

У пацієнта необхідно дізнатися:

• коли вперше звернули увагу на блідість шкіри або іктеричність,
жовтяницю;

• чи є ламкість нігтів і волосся;

• чи втратило волосся блиск;

• з чим пов'язане зниження апетиту або повна відмова від їжі;

• чи були носові кровотечі, кровотечі з лунки зуба, внутрішні крово­
течі;

• чи з'являлися на шкірі петехії, великі крововиливи;

• яка локалізація елементів геморагічної висипки;

• коли з'явилися болісність і збільшення периферійних лімфатичних
вузлів;

• чи є біль у животі, особливо в правому підребер'ї;

• чи є біль у кістках;

• чи були напади запаморочення, головного болю.

Звертається особлива увага на наявність слабкості, адинамії, дратли­вості пацієнта, його неспокій, швидку втомлюваність.

Збирається сімейний анамнез з урахуванням генетичної та спадкової патології, а також алергологічний анамнез, з'ясовується, чи є в родині хронічні інфекції (туберкульоз, венеричні захворювання), чи часті гострі інфекційні захворювання.

 

 

Огляд

Під час проведення огляду важливо звернути увагу на таке:

• колір шкіри, слизових оболонок та склер (блідість, жовтяниця);

• наявність геморагічної висипки (характер, розміри елементів, ло­
калізація, симетричність, перебіг);

• наявність патологічних змін у ротовій порожнині (ділянки некрозу,
афти, виразки);

• збільшення периферійних лімфатичних вузлів (визначається їх фор­
ма, розмір, гіперемія шкіри над ними);

• збільшення колатеральних судин (венозна сітка);

• стан нігтів і волосся.

Перкусія, пальпація, аускультація дають змогу визначити і дати клінічну оцінку периферійним лімфатичним вузлам, оцінити патологічні зміни внутрішніх органів (збільшення печінки, селезінки), побачити, в якому стані система кровообігу, з боку якої проявляються зміни у вигляді слабкості тонів серця, систолічного шуму, тахі- або брадикардії.

Для діагностики захворювань системи крові важливе значення має правильна оцінка даних, які отримують під час дослідження морфо­логічних критеріїв плазми крові і формених елементів.

Клінічний аналіз крові — найпоширеніше лабораторне дослідження. Гемограма допомагає припустити наявність того чи того захворювання, а також допомагає визначити тактику подальшого догляду і лікування хво­рого. Однак діагностична цінність гемограми має значення лише в сукуп­ності з повним клінічним обстеженням пацієнта.На основі даних повного клінічного обстеження медична сестра фор­мулює й узгоджує з родичами проблеми пацієнта, складає план сестринсь­кого догляду.

Проблема Блідість шкіри, ламкість нігтів і волосся, слабкість, сонливість, зниження апетиту

Причина Зниження вмісту гемоглобіну й еритроцитів у крові

Мета Відновити нормальний вміст гемоглобіну й еритро­цитів у крові.

Дії Дати оцінку ступеня важкості анемії, разом з лікарем

медичноївирішити питання про необхідність госпіталізації,

сестри з'ясувати причини анемії.

Виконувати призначення лікаря.

Організувати правильний режим дня з максимальним

перебуванням на свіжому повітрі.

Створити комфортні умови, позитивний емоційний

клімат.

Організувати антианемічне харчування.

Проблема Збільшення числа еритроцитів у крові новонарод­женого

Причина Гіпоксія, пов'язана передусім з природженою вадою сер­ця.

Мета Спрямувати зусилля на ліквідацію гіпоксії у новонарод­женого.

Дії Організувати належний догляд за новонароджениммедичноїу кювезі.

сестри Виконувати призначення лікаря.

Проблема Збільшення в крові новонародженого ретикулоцитів

Причина Посилення руйнування еритроцитів, що найчастіше буває пов'язано з гемолітичною хворобою новонарод­жених.

Мета Припинити руйнування еритроцитів.

Дії Разом з лікарем вирішити питання про замісне переливання

медичної крові новонародженому після з'ясування причин

сестри руйнування еритроцитів. Виконувати призначення лікаря.

Проблема Збільшення швидкості згортання крові

Причина Запальні та імунні процеси в організмі.

Мета Ліквідувати запальний чи імунний процес в організмі.

Дії Разом з лікарем провести повне клінічне обстеження

медичноїпацієнта.

сестри З'ясувати причину такого стану. Виконувати призначення лікаря.

Проблема Поява жовтяниці

Причина Руйнування еритроцитів, підвищення в крові вмісту білірубіну.

Мета Припинити руйнування еритроцитів.

Дії З'ясувати причини появи жовтяниці.

медичної Провести разом з лікарем повне клінічне обстеження.

сестри Виконувати призначення лікаря.

 

 

Проблема Збільшення кількості нейтрофілів у периферійній крові

Причина Гнійно-загальні процеси в організмі пацієнта.

Мета Ліквідувати гнійно-запальний процес в організмі.

Дії Правильно прочитати аналіз білої крові, врахувати вік

медичної пацієнта.

сестри Звернути увагу на кількісний вміст папичкоядерних нейтрофілів і юних (зсув формули крові вліво). Разом з лікарем провести клінічне обстеження. Виконувати призначення лікаря.

Проблема Зменшення кількості лейкоцитів

Причина Вірусні інфекції, дія радіоактивних речовин, вплив деяких лі карських препаратів.Мета Ліквідувати вплив на організм негативних чинників.

Дії З'ясувати причину лейкопенії.

медичної Провести з лікарем повне клінічне обстеження.

сестриВирішити питання про необхідність госпіталізації. Виконувати призначення лікаря.

Проблема Збільшення кількості лімфоцитів у периферійній крові

Причина Туберкульозна інтоксикація, аденовірусна інфекція, кір, паротитна інфекція, кашлюк, лімфатико-гіпопластич-ний діатез, лімфобластний лейкоз.

Мета Спрямувати зусилля на ліквідацію інфекції та інтокси­кації в організмі.

Дії З'ясувати причину лімфоцитозу.

медичної Вирішити з лікарем питання про госпіталізацію

сестри пацієнта і специфічність лікування. Виконувати призначення лікаря.

Проблема Збільшення кількості моноцитів у периферійній крові

Причина Інфекційний мононуклеоз, вірусні захворювання.

Мета Ліквідувати інфекційний процес в організмі.

Дії З'ясувати причину моноцитозу.

медичної Провести повне клінічне обстеження пацієнта.

сестри Вирішити питання госпіталізації.

 

Проблема Зменшення кількості еозинофілів у периферійній

крові

Причина Важкі форми інфекційних захворювань. Несприятливий прогноз при таких захворюваннях, як кір, черевний тиф, сепсис.

Мета Ліквідувати інфекційний процес в організмі.

Дії Негайно викликати лікаря чи повідомити його про стан

медичноїпацієнта.

сестри Вирішити з лікарем питання догляду і лікування.

Проблема Зменшення кількості лімфоцитів у периферійній крові

Причина Період гарячки при інфекційних захворюваннях.

Несприятливий прогноз при таких захворюваннях, як лімфосаркома, лімфогранулематоз.

Мета Ліквідувати інфекційний процес, інтоксикацію в організмі.

Дії Викликати лікаря або повідомити його про стан

медичної пацієнта.

сестри Вирішити питання подальшого догляду і лікування.

Проблема Зменшення кількості моноцитів у периферійній крові

Причина Важкі форми інфекційних хвороб, сепсис, лейкоз

Мета Спрямувати зусилля на ліквідацію інфекції та інтокси­кації в організмі.

Дії Повідомити лікаря про зміни в аналізі крові.

медичної Вирішити питання подальшого догляду і лікування.

Сестри

Проблема Збільшення кількості тромбоцитів у периферійній крові

Причина Пневмонія, ревматизм після спленектомії.

Мета Ліквідувати інфекційний або імунний процес.

ДІЇ Повідомити лікаря про зміни в аналізі крові.

медичної Спостерігати за пацієнтом.

сестриВирішити питання подальшого догляду і лікування.

 

Проблема Зменшення кількості тромбоцитів у периферійній крові

Причина Тромбоцитопенічна пурпура, лейкоз, апластична

анемія.

Мета Спрямувати зусилля на ліквідацію інтоксикації

в організмі.

Дії Провести разом з лікарем повне клінічне обстеження.

медичної Організувати консультацію гематолога і вирішити пи-

сестри тання про госпіталізацію.

Проблема Слабкість, задишка, тахікардія, блідість, схуднен­ня, набряки, трофічні розлади

Причина Анемія у людей старечого віку.

Мета Нормалізувати вміст еритроцитів і гемоглобіну в пе­риферійній крові.

Дії Провести контроль аналізу периферійної крові.

медичної Обстежити пацієнта і з'ясувати причину його проблеми.

сестри З лікарем вирішити питання про раціональне збалансо­ване харчування даного пацієнта. Простежити виконання пацієнтом призначень лікаря щодо медикаментозної терапії. У важких випадках вирішувати питання про госпіталізацію і консультацію гематолога.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты