Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. В якому віці спостерігатиметься відставання в рості, якщо роз­вивається гіпофізарний нанізм:
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Задачі для самоконтролю
  8. Задачі для самоконтролю по розділу системних васкулітів.
  9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 (ЗМ2).
  10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. В якому віці спостерігатиметься відставання в рості, якщо роз­вивається гіпофізарний нанізм:

а) у період новонародженості;

б) у 2—3 роки;

в) у 4—5 років;

г) у 6—9 років;

д) у період статевого дозрівання?

2. У гіпофізі синтезуються тропні гормони, крім:

а) соматотропного гормону;

б) пролактину;

в) тиреотропного гормону;

г) фолікулостимулювального гормону;

д) окситоцину.

3. На якому етапі внутрішньоутробного розвитку в плода відбу­вається дозрівання клітин кори надниркових залоз і пришвид­шується утворення кортикальних гормонів:

а) на 7-му тижні;

б) на 7-му місяці;

в) на 3-му місяці;

г) на 9-му місяці;

д) наприкінці внутрішньоутробного розвитку?

4. На якому етапі внутрішньоутробного розвитку в плода концент­рація соматотропіну в крові стає в 100 разів більшою, ніж у до­рослих:

а) на 3-му місяці;

б) на 5—8-му тижні;

в) на 5—8-му місяці;

г) на 10—12-му тижні;

д) наприкінці внутрішньоутробного розвитку?

5. Яке захворювання розвивається в разі посилення продукуван­ня соматотропіну, якщо вже закрилися зони росту:

а) гіпофізарна кахексія;

б) хвороба Іценка — Кушінга;

в) гіпофізарний нанізм;

г) акромегалія;

д) гіпофізарний гігантизм?

5. Абсолютна чи відносна нестача гормону вазопресину внаслідок травми голови призводить до таких проявів:

а) підвищена спрага, поліурія;

б) м'язова й артеріальна гіпотонія;

в) розвиток остеопорозу;

г) розвиток ожиріння за жіночим типом;

д) пізнє закриття епіфізарних зон.

6. Для якого захворювання характерна затримка статевого роз­витку з вірильним синдромом у дівчат та відкладанням жиру на шиї, верхній половині тулуба:

а) гіпофізарного нанізму;

б) нецукрового діабету;

в) хвороби Іценка — Кушінга;

г) гіпофізарної кахексії;

д) бронзової хвороби?

7. Проявами природженого гіпотиреозу в дитини можуть бути пе­рераховані симптоми, крім:

а) маса тіла при народженні нижча від 2500 г;

б) тривала жовтяниця;

в) низький тембр голосу під час крику;

г) послаблення смоктального рефлексу;

д) гіпотермія.

 

 

9. Які з перерахованих симптомів характерні для розвитку тирео­токсикозу:

а)зниження апетиту;

б)зниження маси тіла;

в)швидка мова, подразливість;г)втрата сну;

д)постійне відчуття холоду?

10. В якому віці у дитини кількість гормонів збільшується в 3,5 ра­зу і вони починають грати головну роль у всіх процесах мета­болізму:

а)відразу після народження;

б)в 1 рік;

в)у 3 роки;

г)у 7 років;

д)у період статевого дозрівання?

11. В якому віці у дітей спостерігається максимальна активність прищитоподібних залоз:

а)в 1—2 роки;

б)у 5—6 років;

в)у 7—8 років;

г)у 12—13 років;

д)у період статевого дозрівання?

12. Антагоністом якого гормону є паратгормон:

а)соматотропіну;

б)тиреотропіну;

в)тироксину;

г)тиреокальцитоніну;

д)кортизолу?

13. Для хронічної недостатності надниркових залоз характерні всі перераховані симптоми, крім:

а)зниження маси тіла;

б)ожиріння за жіночим типом;

в)м'язової слабкості;

г)артеріальної гіпотензії;

д)гіперпігментації.

14. Які гормони не синтезують надниркові залози:

а)катехоламіни;

б)андрогени;

в)мінералокортикоїди;

г)гонадотропіни;

д)глюкокортикоїди?

 

 

15. В якому віці у дитини відбувається перебудова трьох зон кори
надниркових залоз:

а) у 6 міс;

б) в 1 рік;

в) у 3 роки;

г) у 8 років;д) у період статевого дозрівання?

16. В якому віці відбувається повне формування кіркового і мозко­
вого шарів надниркових залоз:

а) у 3 роки;

б) в 1 рік;

в)у 8 років;

г) у 10—12 років;

д) у 13—15 років?

17. Який гормон впливає на всмоктування вуглеводів у кишках,
синтез глікогену в печінці, послаблює утилізацію глюкози в
м'язах і сполучній тканині:

а) кортизол;

б) альдостерон;

в) адреналін;

г) тестостерон;

д) вазопресин?

18. Який гормон синтезує підшлункова залоза:

а) кортизол;

б) глюкагон;

в) альдостерон;

г) АКТГ;

д) окситоцин?

19. Для цукрового діабету характерні всі перераховані прояви,
крім:

а) гіперглікемії;

б) глюкозурії;

в) гіпокетонурії;

г) поліурії;

д) полідипсії.

20. Який симптом характерний для гіпоглікемічного стану:

а) м'язовий тонус очних яблук;

б) ацетон в аналізі сечі;

в) підвищений артеріальний тиск;

г) тремтіння пальців;

д) поліурія?

 

21. Під час обстеження хлопчика 15 років виявлено відсутність
вторинних статевих ознак, у крові рівень гонадотропінів підви­
щений, а тестостерону — знижений. Про що можна думати:

а) затримку статевого розвитку;

б) первинний гіпогонадизм;

в) вторинний гіпогонадизм;

г) гермафродитизм;

д) гіпофізарний гігантизм?

22. Раннім статеве дозрівання вважають, якщо воно настає:

а) у дівчат і хлопців у 14 років;

б) у дівчат у 10 років, у хлопців в 11 років;

в) у дівчат до 9 років, у хлопців до 12 років;

г) у дівчат і хлопців до 8 років;

д) у дівчат до 8 років, у хлопців до 9 років.

 

ІМУННА СИСТЕМА І ФАКТОРИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты