Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроблеми, що виникають
Читайте также:
  1. Правовідносини, що виникають при виконанні обов'язків
  2. Проблеми управліня фінансовим контролем, що виникають на макрорівні та зарубіжний досвід
  3. Проблеми, шляхи вдосконалення та перспективи розвитку розміщення продуктивних сил Мексики
  4. Проблеми, що виникають у процесі соціалізації молоді, науковці поділяють на 2 групи.
  5. Тема 21. Зобов'язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди
  6. Ускладнення, що виникають при переливанні несумісної крові по груповим факторам системи АВО (гемотрансфузійний шок).

У разі патологічних змін нервової системи.

Аспекти надання невідкладної допомоги

 

Загзльномозкові симптоми:

• порушення свідомості (ступор, сопор, кома);

• головний біль (інтенсивний, монотонний);

• блювання ("мозкове" блювання супроводжується головним болем із відсутністю нудоти, спостерігається натще);

•судоми (клонічні, тонічні, змішаного типу з непритомністю).

 

Вогнищеві симптоми:

• центральні та периферійні парези і паралічі (вказують на ураження центрального рухового нейрона або клітин ядер черепних нервів та передніх рогів спинного мозку);

• очні симптоми (симптом Грефе, ністагм, екзофтальм, симптом сонця, що ходить);

• менінгеальні симптоми (Керніга, Брудзінського, ригідність м'язів потилиці);

• симптоми порушення словесної мови (залежно від віку враховується вимова складів, окремих слів, речень, вміння формувати свою мову, розуміння тієї мови, з якою звертаються до пацієнта).

Крім оцінки стану нервової системи оцінюють нервово-психічний розвиток і відповідність його віку дитини або дорослої людини. Звертають увагу на стан: свідомості; адекватність реакції на навколишнє середовище; поведінку; вміння концентрувати увагу на предметах, книгах, завданнях; вміння розуміти звернення до пацієнта; навики письма, читання, абстракт­ного мислення тощо.

Під час обстеження рухової сфери визначають такі відхилення від норми: вимушене положення в ліжку; зниження моторної активності або її відсутність; у дітей затримка в моторно-статичному розвитку (дитина не­своєчасно починає утримувати голову, сідати, ходити, не може виконувати дрібні ручні дії).

Обстежуючи органи чуття, звертають увагу на природжені вади очей, вушної раковини. З метою визначити функції органа зору всі діти і дорослі повинні проходити щорічно огляд в окуліста.

Стан органа слуху (середнє і внутрішнє вухо) слід перевіряти періодично під час консультацій у ЛОР-лікаря.

Під час загального огляду звертають увагу на тактильну, больову, тем­пературну чутливість шкіри.

 

Оцінка стану пацієнта медичною сестрою та її дії

 

Медична сестра повинна вміти виявляти гострі неврологічні проблеми пацієнта, які потребують негайного надання невідкладної допомоги. Відповідно до виявлених проблем вона має надати цю допомогу й органі­зувати госпіталізацію пацієнта в спеціалізоване відділення. 

 

Проблема Випинання великого тім'ячка, тремор кінцівок, за­гальні судоми, знепритомнення

Причина На тлі симптомів менінгізму вказані прояви визначають порушення мозкового кровообігу в гострий період менінгіту.

Мета Надання невідкладної допомоги для запобігання набряку мозку.

Дії Дати оцінку стану пацієнта.

медичної Перевірити симптоми менінгізму: ригідність м'язів потилиці,

сестри Керніга, Брудзінського.

Подати термінове повідомлення в СЕС про менінгококовий менінгіт.

Повідомити інфекційну лікарню про госпіталізацію пацієн­та з мені нгітом та порушенням мозкового кровообігу. Негайно ввести внутрішньом'язово разову дозу ан­тибіотика після проведення проб.

На дому разом з антибіотиком ввести преднізолон — 2— З мг на 1 кг маси тіла внутрішньм'язово або внутрішньо-венно; седуксен 0,3 мл на 1 кг маси, лазикс1 мг на 1 кг маси.

Супроводжувати пацієнта під час госпіталізації. Проводити необхідні заходи в осередку інфекції.

Проблема Ригідність м'язів потилиці й спиниПричина Ураження менінгеальних оболон спинного мозку.

Мета Надати кваліфіковану медичну допомогу, ліквідувати симп­томи менінгізму.

Дії Оцінити стан пацієнта.

медичної Ретельно зібрати анамнез, у тому числі й епідемічний.

сестри Перевірити наявність інших симптомів менінгізму: симп­томів Керніга, Брудзінського.

У разі підозри на поліомієліт подати термінове повідом­лення до районної санітарно-епідем/ологічної служби. Повідомити дільничного лікаря. Увести жарознижувальні та серцеві препарати. Супроводжувати пацієнта в машині швидкої допомоги під час транспортування в інфекційну лікарню. Простежити за проведенням остаточної дезінфекції в первинному осередку інфекції.

Установити спостереження за особами, які контактува­ли з хворим, протягом 20 днів.

 

Проблема Порушення ковтання, потрапляння рідкої їжі в ніс

Причина Бульварна форма поліомієліту. Ураження ядер стовбу­рової частини головного мозку, що призводить до фарингеального паралічу.

Мета Надати кваліфіковану медичну допомогу, ліквідувати бульварні розлади.

Дії Ретельно зібрати анамнез, звернути увагу на

медичної епідеміологічну частину його.

сестри Під час огляду й обстеження пацієнта звернути увагу на неврологічні симптоми (ністагм, симптоми менінгізму, м'язові спазми, зниження сухожилкових рефлексів, гіперстезію тощо).

У разі підозри на бульварну форму поліомієліту негайно повідомити дільничного лікаря і подати термінове повідомлення до районної санітарно-епідеміологічної служби.

Супроводжувати пацієнта під час термінової госпіталі­зації до інфекційної лікарні. Повідомити чергового лікаря про госпіталізацію пацієнта у важкому стані. Проконтролювати проведення остаточної дезінфекції у первинному осередку інфекції.Встановити спостереження за особами, які контакту­вали з хворим, протягом 20 днів.

Проблема Периферійні паралічі та парези

Причина Спінальна форма поліомієліту. Ураження нейронів пе­редніх рогів спинного мозку.

Мета Надати кваліфіковану допомогу в спеціалізованому ме­дичному закладі.

Дії У разі раптового розвитку паралічів і парезів, які мають

медичної асиметричність та мозаїчність без порушення чутливості, ,

сестри але зі зниженим тонусом м'язів і арефлексією, запідозрити поліомієліт.

Повідомити дільничного лікаря та подати термінове повідомлення до районної санітарно-епідеміологічної служби про випадок поліомієліту. Супроводжувати пацієнта під час госпіталізації в інфекційну лікарню, перед цим повідомити чергового лікаря про важкий стан пацієнта.

Проконтролювати проведення остаточної дезінфекції в осередку інфекції.

 

 

Проблема Підвищена збудливість, гіперрефлексія, судоми

Причина Мозкова гіпертензія за рахунок периваскулярного на­бряку, дистрофічні зміни кори великого мозку, підкірко­вих ядер.

Мета Припинення патологічних процесів у головному мозку.

Дії Надати дитині горизонтального положення, під час

медичної блювання голову схилити набік.

сестри Не допустити травмування дитини під час судом.

Забезпечити прохідність дихальних шляхів, у разі не­обхідності вивести нижню щелепу вперед і трохи відтягти її донизу, ввести роторозширювач. Відсмоктати слиз із верхніх дихальних шляхів одноразо­вим екстрактором або гумовим балончиком. Проводити інгаляцію зволоженим киснем. За призначенням лікаря ввести протисудомні препарати. Вимірювати температуру тіла пацієнта кожні 23 год.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты