Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. У дитини з перших днів життя проявляється ціаноз шкіри, сли­зових оболонок, який посилюється в разі фізичного наванта­ження (активних рухів дитини) і після
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Задачі для самоконтролю
  8. Задачі для самоконтролю по розділу системних васкулітів.
  9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 (ЗМ2).
  10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У дитини з перших днів життя проявляється ціаноз шкіри, сли­зових оболонок, який посилюється в разі фізичного наванта­ження (активних рухів дитини) і після їди. Такий симптом харак­терний для:

а)асфіксії новонародженого;

б)пологової травми;

в)вогнищевої пневмонії;

г)природженої вади серця;

д)анемії.

2. У пацієнта віком 20 років через 2 тиж після ангіни з'явився біль у серці, блідість шкіри, втомлюваність, задишка, тахікардія. Що можна запідозрити:

а)вогнищеву пневмонію;

б)анемію;

в)ревмокардит;

г)плеврит;

д)формуванння хронічного тонзиліту?

3. На який діагноз буде вказувати така аускультативна симптома­тика: слабкість тонів серця, екстрасистолія, діастолічний шум у проекції мітрального клапана, акцент II тону над аортою:

а)перикардит;

б)ревмокардит;

в)ендокардит;

г)панкардит;

д)анемію?

4. Дитині 10 років. Через 3 тиж після ангіни розвинувся такий симптомокомплекс: гіперкінези, м'язова гіпертонія, порушення координації рухів. Що можна запідозрити:

а)малу хорею;

б)ревмокардит;

в)ендокардит;

г)енцефаліт;

д)менінгіт?

 

5. Підлітки можуть скаржитися на частий головний біль із
помірним підвищенням систолічного тиску, втомлюваність. Що
можна запідозрити:

а) анемію;

б) вегетосудинну дистонію за гіпотонічним типом;

в) міокардит;

г) хронічний тонзиліт?

6. Який період вагітності є періодом ризику для розвитку вад сер­
ця і судин, якщо діють чинники, несприятливі для розвитку
плода:

а) 2—3 міс;

б) 6 міс;

в) 1—2-й тиждень вагітності;

г) 4—6-й тиждень вагітності;

д) 8—9-й тиждень вагітності?

7. Назвіть природжену ваду серця, при якій буде розвиватися по­
рушення гемодинаміки зі збагаченням малого кола кровообігу і
посиленням кровонаповнення в легенях:

а) ізольований стеноз гирла аорти;

б) тетрада Фалло;

в) тріада Фалло;

г) каорктація аорти;

д) відкрита артеріальна протока.

8. Які вади судин і серця лежать в основі тріади і тетради Фалло:

а) каорктація аорти;

б) стеноз гирла легеневої артерії;

в) стеноз гирла аорти;

д) гіпертрофія стінки лівого шлуночка?

9. У патогенезі вегетосудинної дистонії головну роль відіграє:

а) запальна інтоксикація організму;

б) автоалергія, наростання в крові імунних комплексів;в) внутрішньоутробне формування вади серця;

г) дефіцит білка, вітамінів, мікроелементів;

д) функціональна кардіоміопатія.

 

10. Який компонент не входить до комбінованої вади серця — тет­
ради Фалло:

а) стеноз гирла легеневого стовбура;

б)ефект міжпередсердної перегородки;

в дефект міжшлуночкової перегородки;

г) гіпертрофія стінки правого шлуночка;

д)зміщення аорти праворуч?

11. Визначте головний симптомокомплекс, який відрізняє ревма­
тичний поліартрит від ревматоїдного артриту:

а) ураження дрібних суглобів;

б) стійкий моноартрит;

в) симетричність уражень великих суглобів з летючістю больового
симптому;

г) стійка деформація суглобів;

д) зменшення болю після активних рухів.

12. Визначте симптом, який відрізняє природжену ваду серця "відкри­
та артеріальна протока" від інших природжених вад серця:

а) розширення меж серця;

б) ціаноз шкіри;

в) систолічний шум дуючого характеру;

г) безперервний систолічний шум над всіма точками серця;

д) діастолічний шум у п'ятій точці Боткіна.

13. Який симптомокомлекс є характерним для перебігу
постінфекційного міокардиту:а) безперервний систоло-діастолічний шум над верхівкою серця;

б) тони серця ослаблені, систолічний шум над верхівкою серця;

в) ритм галопу, хоральний писк;

г) носові кровотечі;

д) кінцеві фаланги мають форму барабанних паличок, а нігті —
форму скелець годинника?

14. Яким препаратом проводять сезонну профілактику ревматизму:

а) біциліном-1;

б) біциліном-6;

в) біциліном-5;

г) оксациліном;

д) ампіциліном?

15. Для профілактики якого захворювання передусім потрібно про­
водити боротьбу з гострими інфекціями, запобігати розвитку
хронічного тонзиліту, здійснювати санацію вогнищ інфекції:

а) анемії;

б) ревматизму;

в) гемофілії;

г) вегетосудинної дистонії;

д) атеросклерозу?

16. Пацієнт 42 років скаржиться на біль за грудниною з іррадіацією
в ліву руку, ліву лопатку, ліву щелепу. З метою ліквідації нападу
болю треба дати:

а) 25 крапель корвалолу;

б) 2 таблетки валеріани;

в) таблетку нітрогліцерину під язик;

г) таблетку адоніс брому;

д) 20 крапель лантозиду?

17. У пацієнта 56 років біль у серці, що не купірується нітрогліцери­
ном і супроводжується нудотою, блюванням, пітливістю, пору­
шенням ритму серця, відчуттям нестачі повітря. Про що можна
думати:

а) стенокардію;

б) інфаркт міокарда;

в) гіпертонічний криз;

г) ревмокардит;

д) тромбоемболію легеневої артерії?

18. У пацієнта 20 років різко знизився артеріальний тиск. Які захо­
ди потрібно здійснити:

а) забезпечити вживання елеутерококу;

б) дати 1 таблетку нітрогліцерину під язик;

в) за призначенням лікаря дати діуретин;

г) напоїти пацієнта міцним чаєм;

д) поставити банки вздовж хребта?

19. У юнака 15 років спостерігається раптова короткочасна непри­
томність. Що треба зробити:а) покласти пацієнта, підняти ноги вище від тулуба;

б) покласти пацієнта з трохи піднятою верхньою частиною тулуба;

в) дати вдихнути пари нашатирного спирту;

г) розпочати інфузійну терапію (ізотонічний розчин, глюкоза);

д) дати 1 таблетку нітрогліцерину під язик?

20. Яких заходів треба вжити під час клінічних проявів серцевої
астми:

а) накласти венозні джгути на ноги й одну руку;

б) обприскати обличчя і груди холодною водою;

в) розтерти тіло пацієнта;

г) покласти пацієнта, підняти ноги вище від тулуба?

21. Дільнична медична сестра проводить огляд новонародженого
під час первинного патронажу. Які показники слід вважати нор­
мальними:

а) пульс 100 за 1 хв;

б) пульс 140 за 1 хв;

в) AT 70/35 мм рт. ст.;

г) AT 90/45 мм рт. ст;

д) частота дихання 24 за 1 хв?

22. У якому віці у дітей структура судин стає такою, як у дорослих:

а) 2 роки;

б) 7 років;

в) 10 років;

г) 12 років;

д) 16 років?

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты