Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ спецкурсу по цивільному праву
Читайте также:
  1. F1: Жилищному праву 5к 2атт Карсамаули Т
  2. Агапов С. В.. Теоретические проблемы правового регулирования сделок с жилыми помещениями по гражданскому праву РФ : Дис.. канд. юрид. наук : 12.00.03 : Москва, 2003. С.5-7.
  3. БИЛЕТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВУ
  4. Брак по римскому праву. Формы брака.
  5. В. А. ЛОПАТИН, доцент кафедры охраны окружающей природной среды, кандидат юридических наук, специалист по земельному праву
  6. Відповідач, як сторона в цивільному процесі, його права й обов’язки.
  7. Вопрос 54. Понятие и виды представительства по гражданскому праву.
  8. Вопрос № 26. Дисциплинарная ответственность по административному праву. Дисциплинарное производство
  9. Договорные и внедоговорные обязательства по гражданскому праву: общая характеристика.
  10. Докази і доказування, їх роль в цивільному процесі. Належність і допустимість доказів.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Юридичний факультет

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ

з спецкурсу по цивільному праву

«ЖИТЛОВЕ ПРАВО»

 

для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання

спеціальності 7.03040101 – правознавство

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

 

Укладач:

к.ю.н, доцент Коструба А.В.

 

Розглянуті та рекомендовані

на засіданні кафедри

цивільного та трудового права від

«01» вересня 2011 р. (протокол № 1 )

 

 

 

 

м.Сімферополь

Тематика і план практичних занять.

Тема практичного заняття №1Договір найму жилого приміщення

Ціль: Вивчення основних моментів правового регулювання відносин у сфері найму жилого приміщення. Засвоєння теоретичних питань правового регулювання договору найма. Оволодіння навиками правозастосування.
Забезпечення конспекти лекцій, першоджерела, додаткова література та ін.

 

План практичних занять

1. Договір комерційного найму житла:

1.1. Поняття та умови договору найму житла;

1.2. Предмет та сторони договору найму житлових приміщень;

1.3. Права та обов’язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним;

1.4. Переважні права наймача житлового приміщення;

1.5. Договір піднайму житла;

1.6. Зміна договору найма житлового приміщення;

1.7. Розірвання договору найму і виселення.

 

2. Договір соціального найму житла.

2.1. Підстави і порядок надання державного або комунального житла;

2.2. Сторони та предмет договору найму житла державного або комунального житлового фонду;

2.3. Права та обов’язки наймача державного або комунального житла та осіб, які постійно проживають разом з ним;

2.4. Збереження житла за тимчасово відсутніми громадянами;

2.5. Право на обмін житлового приміщення державного або комунального житлового фонду;

2.6. Розірвання договору найму житлового приміщення державного або комунального житлового фонду і виселення громадян;

 

Нормативний матеріал та література

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відом. Верхов. Ради України. –1996. -№30. - Ст.141.2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. №435-IV. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - №40-44. - Ст. 356.

3. Житловий Кодекс України: Закон України від 12.05.86 N 2204-11 от // Відом. Верхов. Ради. – 1986. - N 21. - ст. 414.

4. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992р. № 2482-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. - №36. - Ст.524.

5. Про власність: Закон України від 07.02.1991р. № 697-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. - №20. - Ст. 249.

6. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004р. №1875-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. - №47. - Ст.514.

7. Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу: Постанова Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985р. // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 21632/2002.

8. Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР:

9. Гражданское право: Учебник: В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2 –е изд. перераб. и доп. - М.: Изд-во Бек, 2000. – Т. 2. - 682 с.10. Жилищное право: Учебник для вузов. – М.: изд. Группа ИНФРА*М – НОРМА, 1997. – 320с.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты