Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. Гр. Боруков, будучи членом ЖСК, помер в січні 2003 р
Читайте также:
  1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Видача завдання.
  5. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  6. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  7. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  8. Виконання завдання;
  9. Вирішити тестові завдання
  10. ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Гр. Боруков, будучи членом ЖСК, помер в січні 2003 р. На момент смерті він виплатив половину пая. Дружина померлого, як єдина спадкоємиця, звернулася до кооперативу з вимогою прийняти її до членів кооперативу. ЖСК відмовило на той підставі, що гр. Борукова користується житловим приміщенням державного житлового фонду і не потребує поліпшення житлових умов. Гр. Борукова подала позов до суду.

Яке рішення повинен винести суд?

Чи зміниться Рішення , якщо гр. Борукова потребує поліпшення житлових умов?

Який існує порядок прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу?

2. Подружжя Михайлових розірвало шлюб і зробило розподіл квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу. За гр. Михайловою і її малолітнім сином було визнано право на дві суміжних кімнати, за гр. Михайловим – право на ізольовану кімнату. Раптом гр. Михайлова померла. Опікуном дитини орган опіки та піклування призначив батька гр. Михайлової (дідуся дитини). Оскільки хлопчик страждає тяжким хронічним захворюванням, дідусь із онуком після смерті гр. Михайлової оселився в одноквартирному житловому будинку дідуся за містом. Дві суміжні кімнати в квартирі ЖСК опекун передав за договором найму своїм родичам без згоди правління кооперативу і гр. Михайлова. ЖСК і гр. Михайлов подали позов до суду про розірвання договору найма житла та виселення наймача і інших осіб, які проживають разом з ним. В суді опікун пояснив, що він уклав договір найму житла, або йому потрібні гроші, щоб у встановлений строк внести пайові внески та своєчасно вносити платежі на експлуатаційні витрати.

Який існує порядок поділу квартири в будинку ЖБК?

Яке рішення повинен винести суд?

 

Теми рефератів

1. Порядок організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів. Управління житлово-будівельним кооперативом.;

2. Право громадян на вступ до житлово-будівельного кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення.

3. Надання жилого приміщення у житлово-будівельному кооперативі

Питання для дискусії та самоконтролю

1. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад депутатів за діяльністю житлово-будівельних кооперативів;

2. Обмін жилого приміщення членом житлово-будівельного кооперативу;3. Перехід жилого приміщення у власність члена житлово-будівельного кооперативу.

 

 

Тема практичного заняття №3Користування службовими житловими приміщеннями.

Ціль: Вивчення основних моментів правового регулювання відносин у сфері найму жилого приміщення. Засвоєння теоретичних питань правового регулювання договору найма. Оволодіння навиками правозастосування.
Забезпечення конспекти лекцій, першоджерела, додаткова література та ін.

 

План практичних занять

 

1. Надання та користування службовими житловими приміщеннями;

2. Порядок надання службових житлових приміщень;

3. Порядок користування службовими житловими приміщеннями;

4. Виселення з службових житлових приміщень.

 

Нормативний матеріал та література

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відом. Верхов. Ради України. –1996. -№30. - Ст.141.

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. №435-IV. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - №40-44. - Ст. 356.

3. Житловий Кодекс України: Закон України від 12.05.86 N 2204-11 от //

4. Про власність: Закон України від 07.02.1991р. № 697-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. - №20. - Ст. 249.5. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004р. №1875-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. - №47. - Ст.514.

6. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001р. №2866-III // Відом. Верховн. Ради. – 2002. - №10. - ст.78.

7. Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу: Постанова Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985р. // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 21632/2002.

8. Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004р. №422 // Офіційний Вісник України . – 2004. - №14. - ст. 970.

9. Жилищное право: Учебник для вузов. – М.: изд. Группа ИНФРА*М – НОРМА, 1997. – 320с.

10. Иоффе О.С. Обязательственное право: Учеб. пособие. – М.: Юрид. лит., 1975. – 880 с.

11. Цивільне право України. Академ. курс.: підручник.: У двох томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – т.2. Особлива частина. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 408 с.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты