Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема технічного захисту інформації та основні напрями державної політики у сфері ТЗІ
Читайте также:
  1. C. получения систематической информации о ходе производства
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I. Місцеві фінанси як система.
  4. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  5. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  6. II. Тарифная система
  7. III) система статично невизначена.
  8. III. Система гражданского права.
  9. Quot;Основная" система
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

Система ТЗІ — це сукупність суб'єктів, об'єднаних цілями та завданнями захисту інформації інженерно-технічними заходами (організаційні структури), нормативно-правова та матеріально-технічна база.

Правову основу забезпечення ТЗІ в Україні становлять Конституція України, Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, Закони України: «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про науково-технічну інформацію», інші нормативно-правові акти, а також міжнародні договори України, що стосуються сфери інформаційних відносин.

Принципи формування і проведення державної політики у сфері ТЗІ:

§ додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність;

§ єдність підходів до забезпечення ТЗІ, які визначаються загрозами безпеці інформації та режимом доступу до неї;

§ комплексність, повнота та безперервність заходів ТЗІ;

§ відкритість нормативно-правових актів та нормативних Документів із питань ТЗІ, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю;

§ узгодженість нормативно-правових актів та нормативних документів із питань ТЗІ з відповідними міжнародними договорами України;

§ обов'язковість захисту інженерно-технічними заходами інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, що є власністю держави, відкритої інформації, важливої для держави, незалежно від того, де циркулює зазначена інформація, а також відкритої інформації, важливої для особи та суспільства, якщо ця інформація циркулює в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, Національній академії наук, Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ, на державних підприємствах, в державних установах і організаціях;

§ виконання на власний розсуд суб'єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту конфіденційної інформації, що не належить державі, та відкритої інформації, важливої для особи та суспільства, якщо остання циркулює поза межами державних органів, підприємств, установ і організацій;

§ покладення відповідальності за формування та реалізацію державної політики у сфері ТЗІ на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади;§ ієрархічність побудови організаційних структур системи ТЗІ та керування їх діяльністю в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

§ методичне керування спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ТЗІ діяльністю організаційних структур системи ТЗІ;

§ координованість дій та розмежування сфер діяльності організаційних структур системи ТЗІ з іншими системами захисту інформації та системами забезпечення інформаційної та національної безпеки;

§ фінансова забезпеченість системи ТЗІ за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших джерел.

§ Основні функції організаційних структур системи ТЗІ, що визначені Концепцією:

§ оцінка стану ТЗІ в державі, визначення пріоритетних напрямів його розвитку;

§ розвиток правових засад удосконалення системи ТЗІ;

§ виявлення та прогнозування загроз безпеці інформації;

§ забезпечення інженерно-технічними заходами захисту інформації, що підлягає технічному захисту;

§ створення умов для ТЗІ, що здійснюється суб'єктами інформаційних відносин на власний розсуд;§ формування та забезпечення реалізації державної політики щодо створення та впровадження вітчизняних засобів забезпечення ТЗІ;

§ створення національної системи стандартизації та нормування у сфері ТЗІ;

§ організація фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт та розробок у сфері ТЗІ;

§ забезпечення взаємодії організаційних структур системи ТЗІ з іншими системами захисту інформації та системами забезпечення інформаційної та національної безпеки;

§ організація створення та виконання програм розвитку ТЗІ;

§ забезпечення ліцензування підприємницької діяльності у сфері ТЗІ;

§ організація контролю якості засобів забезпечення ТЗІ шляхом їх сертифікації;

§ організація контролю відповідності вимогам ТЗІ об'єктів, діяльність яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту, шляхом їх атестації;

§ організація контролю ефективності ТЗІ на об'єктах, діяльність яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;

§ забезпечення підготовки фахівців для роботи у сфері ТЗІ;

§ сприяння залученню інвестицій і вітчизняного товаровиробника у сферу ТЗІ;

§ організація міжнародного співробітництва у сфері ТЗІ, представлення інтересів України у відповідних міжнародних організаціях;

§ забезпечення (кадрове, фінансове, нормативне, матеріально-технічне, інформаційне тощо) життєдіяльності складових організаційних структур.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты