Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВерховна Рада АР Крим; 2) Кабінет Міністрів України; 3) Обласна рада; 4) Районна державна адміністрація.
Читайте также:
  1. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
  2. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади
  3. Верховна Рада України; 2) Міністерство внутрішніх справ; 3) сільська рада; 4) прокуратура.
  4. Верховная Личность
  5. ГЛАВА 6. Верховная Рада Автономной Республики Крым
  6. Дворовая и микрорайонная водоотводящие сети
  7. Державна влада, її інститути та поділ влади
  8. Державна дисципліна
  9. Державна Дума Росії (формування, структура, компетенція) початку ХХ ст.

249.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України

1) Верховна Рада України; 2) сільська рада; 3) Рада Міністрів АР Крим; 4) Міністерство внутрішніх справ України.

250.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство освіти і науки України; 3) сільська рада; 4) Рада Міністрів АР Крим.

251.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

1)Верховна Рада України; 2) Кабінет Міністрів України;3) сільська рада; 4)прокуратура.

252.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

1)Верховна Рада України; 2) Міністерство внутрішніх справ; 3) сільська рада; 4)прокуратура.

253.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

254.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

i. Верховна Рада України; 2) обласна державна адміністрація; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

255.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство юстиції України; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

256.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство освіти і науки України; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

257.У відповідях під якими номерами правильно названі органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Фонд державного майна України; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

258.У відповідях під якими номерами правильно названі органи судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Конституційний Суд України; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

259.У відповідях під якими номерами правильно названі органи судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Верховний Суд України; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

260.У відповідях під якими номерами правильно названі органи судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Апеляційний суд України; 3) сільська рада; 4) прокуратура.261.У відповідях під якими номерами правильно названі органи судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) місцевий суд; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

262.У відповідях під якими номерами правильно названі органи судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) господарський суд області; 3) сільська рада; 4) прокуратура.

263.. У відповідях під якими номерами правильно названі контрольно-наглядові органи України:

1) Верховна Рада України; 2) прокуратура області; 3) Кабінет Міністрів України; 4) міська рада.

264.У відповідях під якими номерами правильно названі контрольно-наглядові органи України:

1) Верховна Рада України; 2) Державна податкова адміністрація області; 3) місцевий суд; 4) сільська рада.

265.В межах якого типу праворозуміння право трактується як система юридичних норм встановлених та забезпечених державою:

1) юридичний позитивізм; 2) соціологічна юриспруденція; 3) психологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

266.Яка концепція інтерпретує право як систему юридичних норм, за допомогою яких здійснюється регулювання, охорона та захист суспільних відносин:1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) нормативістська юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

267.В межах якої концепції право трактується як обумовлена суспільними відносинами система юридичних норм, що впорядковують реальну поведінку суб’єктів суспільного життя:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) соціологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

268.В межах якої концепції право трактується як система природньо-соціальних та правових цінностей, які необхідні людині (особі) для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція;3) соціологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

269.В межах якої концепції право трактується як втілені у юридичних нормах та фактичних правових діяннях правові цінності, що визначають їх ефективність:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) соціологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

270.Система юридичних норм, встановлених та забезпечених державою:

1) природниче право; 2) позитивне право; 3) прецедентне право; 4) юридичний обов’язок.

271.Назвіть компоненти позитивного права:

1) функції права; 2) об’єктивне право; 3) правова свідомість; 4) юридичний обов’язок.

272.Назвіть компоненти позитивного права:

1) функції права; 2) суб’єктивне право; 3) правова свідомість;4) юридичний обов’язок.

273. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із суспільної угоди:

1) природнича; 2) договірна; 3) психологічна; 4) реалістська.

274. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із природи людини:1) природнича; 2) договірна; 3) психологічна; 4) реалістська.

275. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із необхідності захисту інтересів суспільства:

1) природнича; 2) договірна; 3) психологічна; 4) реалістська.

276. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із психологічних властивостей людини:

1) природнича; 2) договірна; 3) психологічна; 4) реалістська.

277. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із звичаїв, традицій:

1) матеріалістична; 2) позитивна; 3) історична; 4) соціологічна.

278. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із об’єктивних суспільних відносин:

1) матеріалістична; 2) позитивна;3) історична; 4) соціологічна.

279. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права як необхідність фіксації волі пануючого класу у законі:

1) матеріалістична; 2) позитивна; 3) історична; 4) соціологічна.

280. Вкажіть, яка із теорій передбачає, що право створене державою:

1) матеріалістична; 2) позитивна;3) історична; 4) соціологічна.

281. Система норм права встановлених (санкціонованих) та забезпечених державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин:

1) природниче право; 2) об’єктивне право; 3) суб’єктивне право; 4) юридичний обов’язок.

282. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права:

1) встановлюється державою; 2) не має форм зовнішнього виразу; 3) утворює єдину систему норм права; 4) має декларативний характер

283. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права:

1)забезпечується державою; 2) не має форм зовнішнього виразу; 3) має визначені межі дії;4) має декларативний характер

284. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права:

1) є формально визначеним; 2) не має форм зовнішнього виразу; 3) сформоване у вигляді прав та обов’язків;4) має декларативний характер

285.У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права:

1) має зовнішню форму виразу; 2) не має форм зовнішнього виразу; 3) спрямована на врегулювання суспільних відносин; 4) має декларативний характер

286.У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права:

1) спрямоване на захист суспільних відносин; 2) не має форм зовнішнього виразу; 3) спрямоване на охорону суспільних відносин; 4) має декларативний характер

287. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права:

1) має нормативний характер; 2) не має форми зовнішнього виразу; 3) має загальнообов’язковий характер;4) має декларативний характер.

288. Основні напрями впливу права на людину та суспільство, що розкривають його сутність та призначення:

1) норми права; 2) функції права; 3) принципи права; 4) джерела права.

289. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки функцій права:

1) мають декларативний характер; 2) розкривають сутність права; 3) визначають призначення права;4) тлумачать його зміст.

290. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки функцій права:

1) мають декларативний характер; 2) відображають основні ознаки права; 3) визначають напрями його впливу на поведінку суб’єктів;4) тлумачать його зміст.

291. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки функцій права:

1) мають декларативний характер; 2) характеризується стабільністю; 3) характеризується тривалістю;4) тлумачать його зміст.

292.Під якими номерами правильно вказані види загальносоціальних функцій права:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты