Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРАВОВІДНОСИНИ
Читайте также:
  1. Передумови виникнення правовідносини
  2. Правовідносини, що виникають при виконанні обов'язків
  3. Правовідносини: поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст.
  4. Процедурні правовідносини
  5. Соціально-страхові правовідносини
  6. Фінансові правовідносини

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 1 ст. 31 Цивільного кодексу України:

«Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини …»

1) повна, кримінальна;

2) неповна, кримінальна;

3) обмежена, цивільна;

4) повна, цивільна;

5) неповна, цивільна;

6) часткова, цивільна.

 

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 2 ст. 188 Кодексу законів про працю:

«Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років»

1) повна, кримінальна;

2) неповна, кримінальна;

3) обмежена, цивільна;

4) повна, цивільна;

5) повна, трудова;

6) неповна, трудова.

 

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 1 ст. 29 Цивільного процесуального кодексу:

«Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді мають фізичні особи, які досягли повноліття».

1) повна, кримінально-процесуальна;

2) неповна, кримінально-процесуальна;

3) повна, цивільно-процесуальна;

4) неповна, цивільно-процесуальна;

5) неповнолітньо-процесуальна;

6) повнолітньо-процесуальна.

 

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 2 ст. 29 Цивільного процесуального кодексу:

«Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь».

1) повна, кримінально-процесуальна;

2) неповна, кримінально-процесуальна;

3) повна, цивільно-процесуальна;

4) неповна, цивільно-процесуальна;

5) обмежена, цивільно-процесуальна;

6) обмежена, кримінально-процесуальна.

 

Встановіть суб’єкта правовідносин, який зазначений у нормативному приписі ч. 1 ст. 159 Цивільного процесуального кодексу:

«Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі».

1) розгляд справи;

2) обов’язок безпосереднього дослідження;

3) суд;

4) докази;

5) розгляд справи;

6) дослідник.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 221 Цивільного процесуального кодексу:«Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту».

1) особи, які беруть участь у справі;

2) рішення суду;

3) державний виконавець;

4) ухвала;

5) суд;

6) обов’язок постановлення.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 570 Цивільного кодексу:

«Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання».

1) завдаток;

2) кредитор;

3) грошова сума;

4) боржник;

5) договір;

6) рухоме майно.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 665 Цивільного кодексу:

«За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму».1) договір купівлі-продажу;

2) майно (товар);

3) продавець;

4) покупець;

5) грошова сума;

6) рухоме майно.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 717 Цивільного кодексу:

«За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність».

1) договір дарування;

2) майно;

3) дарувальник;

4) дарунок;

5) обдаровуваний;

6) власність

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 319 Кримінально-процесуального кодексу:

«Після промови захисника або підсудного головуючий оголошує судові дебати закінченими і надає підсудному останнє слово.».

1) головуючий;

2) промова захисника;

3) судові дебати;

4) промова підсудного;

5) останнє слово;

6) підсудний.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 4 ст. 191 Кримінально-процесуального кодексу:

«Органи внутрішніх справ зобов'язані подавати слідчому допомогу в проведенні огляду».

1) органи внутрішніх справ;

2) обов’язок подання;

3) огляд;

4) допомога;

5) слідчий;

6) підсудний.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 232 Кримінально-процесуального кодексу:

«Прокурор або його заступник направляє справу до суду, якому вона підсудна, і повідомляє суд про те, чи вважає він за потрібне підтримувати державне обвинувачення».

1) прокурор;

2) заступник прокурора;

3) справа;

4) обов’язок направлення;

5) державне обвинувачення;6) суд.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, який визначений у нормативному приписі ч. 1 ст. 180 Цивільного кодексу:

«Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом».

1) тварина;

2) стан природних явищ;

3) рухома річ;

4) нерухома річ;

5) жива істота;

6) ділова репутація.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ст. 489 Цивільного кодексу:

«Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів».

1) особи;

2) комерційне найменування;

3) омана;

4) рухома річ;

5) нерухома річ;

6) ділова репутація.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 810 Цивільного кодексу:

«За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату».

1) договір;

2) наймодавець;

3) наймач;

4) право проживання;

5) строк;

6) житло.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу:

«За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти».

1) договір;

2) банк;

3) фінансова установа;

4) позичальник;

5) грошові кошти (кредит);

6) житло.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ст. 148 Земельного кодексу:

«Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом».

1) рішення суду;

2) земельна ділянка;

3) закон;

4) конфіскація;

5) обсяг;

6) порядок.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч.1 ст. 97 Сімейного кодексу:

«У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу».

1) дружина;

2) шлюбний договір;

3) майно;

4) чоловік;

5) шлюб;

6) правовий режим.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч.2 ст. 145 Сімейного кодексу:

«Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ».

1) батьки;

2) дитина;

3) право присвоєння;

4) обов’язок присвоєння;

5) подвійне прізвище;

6) народження дитини.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 189 Сімейного кодексу:

«Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати».

1) батьки;

2) дитина;

3) право укладення;

4) обов’язок сплати;

5) строк;

6) аліменти.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 1 ст. 55 Сімейного кодексу:

«Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги».

1) дружина;

2) чоловік;

3) обов’язок спільного піклування;

4) взаємна любов;

5) повага;

6) дружба.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 1 ст. 180 Сімейного кодексу:

«Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття»

1) батьки;

2) повноліття;

3) діти ;

4) досягнення повноліття;

5) право утримання

6) обов’язок утримання.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу:

«Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги».

1) повнолітня дочка;

2) батьки;

3) повнолітній син;

4) умови непрацездатності та потреби матеріальної допомоги;

5) обов’язок утримання;

6) право утримання.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ст. 21 Кодексу законів про працю:

«Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці».

1) трудовий договір;

2) працівник;

3) власник підприємства, установи, організації;

4) обов’язок виконання роботи;

5) обов’язок виплати заробітної плати;

6) обов’язок забезпечувати умови праці.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 2 ст. 284 Цивільного кодексу:

«Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій».

1) фізична особа;

2) право вибору лікаря;

3) право вибору методів лікування;

4) досягнення чотирнадцятирічного віку;

5) звернення за наданням медичної допомоги;

6) відповідність рекомендації лікаря.

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу:

«За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк».

1) договір найму (оренди);

2) наймодавець;

3) плата;

4) наймач;

5) строк;

6) обов’язок передачі.

 

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 1 ст. 1200 Цивільного кодексу:

«У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті».

1) право на відшкодування шкоди;

2) непрацездатні особи;

3) потерпілий;

4) смерть;

5) народження після смерті потерпілого;

6) перебування на утриманні потерпілого.

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 3 ст. 281 Цивільного кодексу:

«Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою».

1) фізична особа;

2) медичний дослід;

3) право проведення;

4) дієздатність фізичної особи;

5) повнолітній вік фізичної особи;

6) вільна згода.

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу:

«Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки.».

1) жінка;

2) вагітність;

3) право штучного переривання;

4) обов’язок штучного переривання;

5) не перевищення дванадцяти тижнів вагітності;

6) бажання жінки.

 

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ст. 19 Кодексу України про надра:

«Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр»

1) підприємства, установи, організації;

2) громадяни;

3) право користування;

4) надра;

5) спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр;

6) обов’язок надання.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты