Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РЕАЛІЗАЦІЯ.ЗАСТОСУВАННЯ
1) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “Ніхто не зобов’заний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

2) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

3) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “Підозрюваний, обвинувачений чи підсудній має право на захист ” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

4) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

5) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “Сімейні обов’зки є такими, що тісно пов’язані з особою, а тому не можуть перекладатись на іншу особу” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

6) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

7) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

8) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні брат і сестра” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

9) Вкажіть форму реалізації наведеного нормативно-правового припису “У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина” /................./:

1)використання 2) виконання 3) дотримання 4) застосування

 

 

10) Вкажіть пропущені у нормативно-правовому приписі поняття, необхідні для нормативного закріплення можливості застосування аналогії закону “Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими нормативно-правовими актами або домовленістю сторін, до них застосовуються.......................” /.................../:

1)Аналогія права 2) засади справедливості, добросовісності та розумності 3) моральні засади суспільства 4) норми цього кодексу, які регулюють подібні відносини

 

11) Вкажіть пропущені у нормативно-правовому приписі поняття, необхідні для нормативного закріплення можливості застосування аналогії права “Якщо до регулювання сімейних відносин неможливо застосувати ..............., вони регулюються відповідно до загальних зазад сімейного законодавства”/ ......................../

1)аналогію права 2) засади справедливості, добросовісності та розумності 3) моральні засади суспільства 4) норми цього кодексу, які регулюють подібні відносини

 

12) Вкажіть пропущені у нормативно-правовому приписі поняття, необхідні для нормативного закріплення можливості застосування аналогії закону “Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються ............................” /............................/

1)тими правовими нормами Цивільного кодексу, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини 2) тими правовими нормами інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини 3) відповідно до загальних засад цивільного законодавства 4) на основі принципів справедливості, добросовісності та розумності

 

13) Вкажіть пропущені у нормативно-правовому приписі поняття, необхідні для нормативного закріплення можливості застосування аналогії права “У разі неможливості використання аналогії закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються ..................................” /............................../

1)тими правовими нормами Цивільного кодексу, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини 2) тими правовими нормами інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини 3) відповідно до загальних засад цивільного законодавства 4) чинних міжнародних договорів, ратифікованих парламентом України

 

14) Визначте вид нормативно-правової колізії, що простежується у зазначених правових приписах. Частина четверта роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватись за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу ....”. Частина ж друга роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”” №1/9-144 від 05.31.10 передбачає, що: “діти з багатодітних сімей, а також особи віком із 18 до 23 років із таких сімей .... наділені правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету при заповненні вакантних місць державного замовлення”: /..................../

1)між нормативно-правовими приписами різних джерел права 2) між принципами права та нормативно-правовими приписами 3) між окремими нормативно-правовими 1приписами 4) між цілями різних джерел права

 

15) Вкажіть можливі способи подолання (вирішення) нормативно-правових колізій у зазначених правових приписах при їх застосуванні. Частина четверта роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватись за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу ....”. Частина ж друга роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”” №1/9-144 від 05.31.10 передбачає, що: “діти з багатодітних сімей, а також особи віком із 18 до 23 років із таких сімей .... наділені правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету при заповненні вакантних місць державного замовлення”: /....................../

1)прийняття нового нормативно-правового акта 2) гармонізація із нормами міжнародного права 3) застосовується останній за часом видання правовий акт 4) систематизація даних правових актів

 

16) Вкажіть можливі засоби запобігання нормативно-правовим колізіям у зазначених правових приписах. Частина четверта роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватись за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу ....”. Частина ж друга роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”” №1/9-144 від 05.31.10 передбачає, що: “діти з багатодітних сімей, а також особи віком із 18 до 23 років із таких сімей .... наділені правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету при заповненні вакантних місць державного замовлення”: /......................../

1)використання правового акта який має вищу юридичну силу 2) систематизація вказаних правових актів 3) використанння досконалої правозастосовчої техніки 4) скасування раніше виданого правового акта

 

17) Визначте вид нормативно-правової колізії, що простежується у зазначених правових приписах. Частина четверта роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватись за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу ....”. Частина ж п’ята даного роз’яснення передбачає, що: “правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України........” /............................/

1)між нормативно-правовими приписами різних джерел права 2) між принципами права та нормативно-правовими приписами 3) між окремими нормативно-правовими приписами 4) між цілями різних джерел права

 

18) Вкажіть можливі способи подолання (вирішення) нормативно-правових колізій у зазначених правових приписах при їх застосуванні. Частина четверта роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватись за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу ....”. Частина ж п’ята даного роз’яснення передбачає, що: “правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України........” /............................/

1)прийняття нового нормативно-правового акта 2) гармонізація із нормами міжнародного права 3) застосовується останній нормативно-правовий припис 4) внесення змін до правового акта

 

19) Вкажіть можливі засоби запобігання нормативно-правовим колізіям у зазначених правових приписах. Частина четверта роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватись за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу ....”. Частина ж п’ята даного роз’яснення передбачає, що: “правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України........” /............................/

1)використання правової норми яка має вищу юридичну силу 2) систематизація правових актів 3) використанння досконалої правозастосовчої техніки 4) узгодження змісту частин четвертьої та п’ятої даного правового акта і внесення до нього змін

 

 

20) Визначте вид нормативно-правової конкуренції, що простежується у зазначених правових приписах. Частина п’ята роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України........”. Частина ж друга роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”” №1/9-144 від 05.31.10 передбачає, що: “діти з багатодітних сімей, а також особи віком із 18 до 23 років із таких сімей .... наділені правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету при заповненні вакантних місць державного замовлення”: /......................../

1)між нормативно-правовими приписами загального і спеціального актів 2) між нормативно-правовими приписами прийнятими різними органами держави 3) між нормативно-правовими приписами прийнятими одним і тим самим правотворчим суб’єктом 4) між нормативно-правовими приписами різних за суб’єктом видання, однак одинакових за юридичною силою актів

 

21) Визначте спосіб усунення нормативно-правової конкуренції, що простежується у зазначених правових приписах. Частина п’ята роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України........”. Частина ж друга роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”” №1/9-144 від 05.31.10 передбачає, що: “діти з багатодітних сімей, а також особи віком із 18 до 23 років із таких сімей .... наділені правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету при заповненні вакантних місць державного замовлення”: /......................../

1)скасування старого акта 2) узгодженння зазначених нормативно-правових приписів та внесення змін до правового акта Міністерства освіти і науки України 3) спосіб відсутній 4) внесення змін до закону “Про охорону дитинства”

 

22) Визначте спосіб переборення нормативно-правової конкуренції, що простежується у зазначених правових приписах. Частина п’ята роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення” №1/9-21 від 21.01.10 встановлює: “правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України........”. Частина ж друга роз’яснення Міністерства освіти і науки України: “Про переведення на вакантні місця державаного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”” №1/9-144 від 05.31.10 передбачає, що: “діти з багатодітних сімей, а також особи віком із 18 до 23 років із таких сімей .... наділені правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету при заповненні вакантних місць державного замовлення”: /......................../

1)діє акт, що прийнятий пізніше 2) діє спеціальний акт 3) діє нормативно-правовий припис закону 4) діє загальній акт

 

a. // -

23) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

24) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1) зібрання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

25) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

26) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин.Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

 

27) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком З. суду м.Києва громадянина А. засуджено за ч.1 ст 83, ст.91 і ч.1 ст. 194 КК України 1961р. А було визнано винним у скоєнні низки злочинів. Працюючи водієм АТП, він з метою використання автомобіля в особистих цілях надрукував фіктивний лист про відрядження до м.Ялта і підробив підпис начальника. На підставі даного листа здійснив рейс до м.Херсон, де залишив автопричеп. Дорожні листи з фіктивними даними передав у бухгалтерію і незаконно отримав заробітну плату.

Даний вирок був опротестований. Суд апеляційної інстанції ознайомившись із матеріалами справи прийняв рішення про помилковість вироку суду першої інстанції щодо кваліфікації дій А. за ст.91 КК, оскільки із матеріалів справи видно, що автоприцеп було знайдено, а вартість втраченого запасного колеса не можна вважати великою. Відповідальність за ст.91 КК настає у випадку, якщо втратою чи пошкодженням майна заподіяно шкоду у великих розмірах.

На підставі викладеного судом апеляційної інстанції прийнято рішення про закриття провадження у частині засудження А. за ст.91 КК України ” /.............................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

28) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком З. суду м.Києва громадянина А. засуджено за ч.1 ст 83, ст.91 і ч.1 ст. 194 КК України 1961р. А було визнано винним у скоєнні низки злочинів. Працюючи водієм АТП, він з метою використання автомобіля в особистих цілях надрукував фіктивний лист про відрядження до м.Ялта і підробив підпис начальника. На підставі даного листа здійснив рейс до м.Херсон, де залишив автопричеп. Дорожні листи з фіктивними даними передав у бухгалтерію і незаконно отримав заробітну плату.

Даний вирок був опротестований. Суд апеляційної інстанції ознайомившись із матеріалами справи прийняв рішення про помилковість вироку суду першої інстанції щодо кваліфікації дій А. за ст.91 КК, оскільки із матеріалів справи видно, що автоприцеп було знайдено, а вартість втраченого запасного колеса не можна вважати великою. Відповідальність за ст.91 КК настає у випадку, якщо втратою чи пошкодженням майна заподіяно шкоду у великих розмірах.

На підставі викладеного судом апеляційної інстанції прийнято рішення про закриття провадження у частині засудження А. за ст.91 КК України ” /.............................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

 

29) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком З. суду м.Києва громадянина А. засуджено за ч.1 ст 83, ст.91 і ч.1 ст. 194 КК України 1961р. А було визнано винним у скоєнні низки злочинів. Працюючи водієм АТП, він з метою використання автомобіля в особистих цілях надрукував фіктивний лист про відрядження до м.Ялта і підробив підпис начальника. На підставі даного листа здійснив рейс до м.Херсон, де залишив автопричеп. Дорожні листи з фіктивними даними передав у бухгалтерію і незаконно отримав заробітну плату.

Даний вирок був опротестований. Суд апеляційної інстанції ознайомившись із матеріалами справи прийняв рішення про помилковість вироку суду першої інстанції щодо кваліфікації дій А. за ст.91 КК, оскільки із матеріалів справи видно, що автоприцеп було знайдено, а вартість втраченого запасного колеса не можна вважати великою. Відповідальність за ст.91 КК настає у випадку, якщо втратою чи пошкодженням майна заподіяно шкоду у великих розмірах.

На підставі викладеного судом апеляційної інстанції прийнято рішення про закриття провадження у частині засудження А. за ст.91 КК України ” /.............................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

30) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком З. суду м.Києва громадянина А. засуджено за ч.1 ст 83, ст.91 і ч.1 ст. 194 КК України 1961р. А було визнано винним у скоєнні низки злочинів. Працюючи водієм АТП, він з метою використання автомобіля в особистих цілях надрукував фіктивний лист про відрядження до м.Ялта і підробив підпис начальника. На підставі даного листа здійснив рейс до м.Херсон, де залишив автопричеп. Дорожні листи з фіктивними даними передав у бухгалтерію і незаконно отримав заробітну плату.

Даний вирок був опротестований. Суд апеляційної інстанції ознайомившись із матеріалами справи прийняв рішення про помилковість вироку суду першої інстанції щодо кваліфікації дій А. за ст.91 КК, оскільки із матеріалів справи видно, що автоприцеп було знайдено, а вартість втраченого запасного колеса не можна вважати великою. Відповідальність за ст.91 КК настає у випадку, якщо втратою чи пошкодженням майна заподіяно шкоду у великих розмірах.

На підставі викладеного судом апеляційної інстанції прийнято рішення про закриття провадження у частині засудження А. за ст.91 КК України” /.............................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

31) Ознайомтесь із фабулою справи. Вкажіть порушення якої із вимог до правозастосувальної діяльності стало підставою для часткового скасування вироку суду: “Вироком З. суду м.Києва громадянина А. засуджено за ч.1 ст 83, ст.91 і ч.1 ст. 194 КК України 1961р. А було визнано винним у скоєнні низки злочинів. Працюючи водієм АТП, він з метою використання автомобіля в особистих цілях надрукував фіктивний лист про відрядження до м.Ялта і підробив підпис начальника. На підставі даного листа здійснив рейс до м.Херсон, де залишив автопричеп. Дорожні листи з фіктивними даними передав у бухгалтерію і незаконно отримав заробітну плату.

Даний вирок був опротестований. Суд апеляційної інстанції ознайомившись із матеріалами справи прийняв рішення про помилковість вироку суду першої інстанції щодо кваліфікації дій А. за ст.91 КК, оскільки із матеріалів справи видно, що автоприцеп було знайдено, а вартість втраченого запасного колеса не можна вважати великою. Відповідальність за ст.91 КК настає у випадку, якщо втратою чи пошкодженням майна заподіяно шкоду у великих розмірах.

На підставі викладеного судом апеляційної інстанції прийнято рішення про закриття провадження у частині засудження А. за ст.91 КК України ” /.............................../

1)повноти виявлення юридично значущих фактів 2) дослідження їх достатності та достовірності 3) вибіру найбільш ефективного способу досягнення мети 4) прийняття правозастосувального рішення відповідно до нормативно-правового припису (законності)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 36; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты