Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПравовий статус особи. 46.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено Європейською конвенцією про правовий статус дітей
Читайте также:
  1. L. Материальный статус семьи
  2. Администартивно - правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
  3. Административно правовой статус гражданина РФ.
  4. Административно правовой статус предприятий и учреждений.
  5. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы
  6. Административно-правовой статус гражданина
  7. Административно-правовой статус гражданина РФ.
  8. Административно-правовой статус гражданина РФ.
  9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
  10. Административно-правовой статус иностранных граждан.

 

46.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено Європейською конвенцією про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, яка була підписана з огляду, зокрема, на те, що в багатьох Державах-членах Ради Європи зберігаються відмівнності правового статусу дітей, народжених поза шлюбом і правового статусу дітей, народжених у шлюбі.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

47.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, що визначає правовий статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення ним депутатських повноважень.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

48.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про правовий статус закордонних українців”, що спрямований на виконання обов'язку Української держави сприяти розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з батьківщиною та поверненню в Україну.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

49.Визначте, який вид правового статусу людини закріплено удругому розділі Конституції України („Права, свободи й бовязки людини і громадянина”).

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

50.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус депутатів місцевих рад”, що визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі – місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

51.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Конвенції про статус біженців, укладеної, беручи, зокрема, до уваги, що Статут Організації Об'єднаних Націй і Загальна декларація прав людини встановили принцип, згідно з яким всі люди повинні користуватися основними правами та свободами без будь-якої дискримінації у цьому відношенні.1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

52.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, що встановлює статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, та членів їх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

53.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус гірських населених пунктів в Україні”, яким громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у гірському населеному пункті, надається статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

54.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, що визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом в Україну або виїздом з України.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

55.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний. 

56.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус суддів”, що визначає статус суддів з метою забезпечення належних умов для здійснення правосуддя, дотримання Конституції і законів України, охорони прав і свобод громадян.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

57.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус народного депутата України”, що визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

58.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

59.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Про надання Академії правових наук України статусу національної”, яким, ураховуючи провідну роль Академії правових наук України у забезпеченні комплексного розвитку правової науки, проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права, значний внесок у підготовку наукових кадрів, було постановлено надати Академії правових наук України статус національної і надалі іменувати її Національною академією правових наук України.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

60.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Про надання Львівській галереї мистецтв статусу національної”, яким, ураховуючи значення діяльності Львівської галереї мистецтв як одного з провідних музеїв України, високий професіоналізм його працівників у справі збереження, вивчення, популяризації та використання об'єктів культурної спадщини, а також з метою дальшого розвитку музею, було постановллено надати Львівській галереї мистецтв статус національної і надалі іменувати її Львівською національною галереєю мистецтв.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

61.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"”, яким за материнську самовідданість, активну життєву позицію та з нагоди 100-річчя від дня народження постановлено присвоїти почесне звання "Мати-героїня" Моторенко Ірині Степанівні – пенсіонерці.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

62.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Питання нагородження ювілейною медаллю "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."”, яким постановлено нагородити ювілейною медаллю "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." ветеранів війни, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано відповідний статус за участь у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, за працю в тилу у зазначений період, а також за участь у бойових діях у війні 1945 року з імперіалістичною Японією; ветеранів війни, які брали участь у бойових діях, обороні, партизанському, підпільному русі проти фашистської Німеччини та її союзників у роки Другої світової війни, у зв'язку з цим удостоєні державних нагород колишнього Союзу РСР або України, статус ветерана яким надано згідно із законодавством колишнього Союзу РСР чи національним законодавством іноземної держави і які є громадянами іноземних держав, що не входять до Співдружності Незалежних Держав.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

63.Визначте, який вид правового статусу особи в Указі Президента України „Про нагородження В. Адамкуса орденом Свободи”, яким постановлено за визначний особистий внесок у розвиток українсько-литовських відносин нагородити орденом Свободи Валдаса Адамкуса – Президента Литовської Республіки.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

64.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено Указі Президента України „Про нагородження В. Черномирдіна орденом "За заслуги"”, яким постановлено за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну дипломатичну діяльність нагородити орденом "За заслуги" III ступеня Черномирдіна Віктора Степановича – Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні у 2001 – 2009 роках.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты