Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

В ДИТЯЧОМУ САДКУ

Передмова

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у
становленні особистості. Саме в цей час дитина формується фізично, психічно й інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок. І
саме в цей період вона потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконання установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у
місцях купання, у відкритих водоймищах; формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліф том,
іграшковими і малими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітях духовного і фізичного здоров'я як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини -
України. Духовність і мораль батьків - взірець для дітей.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводиться
планом ірна робота за тематикою "Охорона здоров'я і життя дітей". Підсумки
цієї роботи підводяться в кінці навчального року під час проведення "Тижня
безпеки дитини".

Метою проведення "Тижня безпеки дитини" і в цілому навчання і
виховання з питань захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях
повинно бути формування у дітей:

- розуміння цінності власного життя та здоров'я, основ здорового
способу життя;

- правил безпечної поведінки на ігрових і спортивних майданчиках під
час ручної праці;

- правил безпечного перебування на вулицях, правила поводження з
незнайомими людьми;

- навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків
або дорослих;

- уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби;

- уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря,
ожеледиці , гроза, град тощо), ознайомлення дітей з їх природою,
характерним и ознаками, негативними наслідками;

- уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

- обережного поводження з лікам и, хімічним и, речовинам и і побутовою
хімією;

- відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил
пожежної безпеки.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

" ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ"

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає
переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої
діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у
формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у
принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті,
який поряд з іншими завдання ми має на меті забезпечення достатнього рівня
психофізичного роз витку та необхідної компетенції дитини для безпечного
перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони -
прем 'єр - міністра України від 10 лютого 2000 року №2-дск та організаційних вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2000 року № 1/9- 38 щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально-виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню без пеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:

v поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільних
закладах з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних
ситуаціях;

v удосконалення теоретичних і практичних навичок педагогічних
працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в умовах
надзвичайних ситуацій:

v пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та
організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється,
обласним та районними(міськими)органами управління освітою за участю
представників Головного управління МНС України у Хмельницькій області,
управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій, курсів цивільної:
оборони (цивільного захисту), санітарно-енідеміологічної служби охорони
праці, управління внутрішніх справ.

Районні{міські)органи управління освітою на місцях вивчають роботу
дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої
безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан
по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають
заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують
кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти визначають переможців серед дошкільних закладів, подають до обласного
управління освіти узагальненні матеріали про кращий колективний та
індивідуальний педагогічний досвід роботи з дітьми з питань особистої
безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ " ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ"

1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях.

1.1 Планування та проведення навчально-виховної роботи з формування
у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру та відпрацювання стереотипів поведінки під час надзвичайних ситуацій.

1.2 Ознайомлення дошкільнят під час екскурсій, прогулянок, ігор, роз ваг
та інших виховних моментів з причинами надзвичайних ситуацій з метою усвідомлення дітьми цінності свого життя та здоров'я, гуманного ставлення їх до людей, які потрапили у біду.

1.3. Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та

іграшки, атрибути для творчих, ігор з елементами безпечної поведінки тощо), які б дали змогу відпрацьовувати стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
1.4 Проведення заходів агітаційно - пропагандистського характеру з
питань надзвичайних ситуацій та захисту від їх наслідків.
Пропаганда серед батьків та залучення їх до заходів з питань з життя та здоров'я дітей під час надзвичайних ситуацій.
1.5 Оснащення наочними посібниками, навчально-методичними
матеріалами, використання території дошкільних закладів з метою

закріплення навичок поведінки у дітей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій,

2. Підготовка керівного складу та організація превентивного навчання

педагогічного і допоміжного закладу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1 Дотримання періодичності навчання керівного складу дошкільного

закладу на курсах цивільної оборони області та їх участь у навчально-методичних зборах, навчаннях та тренуваннях з ЦО (цивільного захисту) (відповідно до планів місцевих органів управління освітою).

2.2 Організація навчання у групах працівників дошкільного закладу та
оцінка рівня їх знань та умінь в обсязі курсу "Основи безпеки життєдіяльності" для педагогічних кадрів освіти.

3. Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо
реагування на надзвичайні ситуації.

3.1. Розробка інструкцій функціональних обов'язків посадових осіб щодо
безпеки у надзвичайних ситуаціях та потенційної небезпеки від прилеглих об'єктів економіки. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2 Створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу
дошкільного закладу:

v стан захисних споруд (сховище, протирадіаційне укриття), а у раз і їх
відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень , створенні умови щодо підвищення захисних якостей дошкільних будівель на випадок надзвичайних ситуацій;

v забезпечення дітей і працівників дошкільного закладу найпростішим и
засобами захисту органів дихання. Наявність документації на отримання засобів індивідуального захисту із складів резерву Готовність дошкільного закладу до проведення санітарної обробки персоналу і дітей та спеціальної обробки споруд;

v наявність плануючих матеріалів з проведення екстреної евакуації або
тимчасового відселення та розрахунків на організоване виведення дітей і працівників у разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування, витягів з плану евакуації району (міста);

v організація медичного обслуговування та спроможність персоналу
дошкільного закладу до надання першої медичної допомоги постраждалим.

4. Діяльність дошкільного закладу із створення безпечних санітарних умов для життя і здоров'я та по запобіганню виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо запобігання пожежі та створення умов для її гасіння.

При плануванні у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та
проведення "Тижня безпеки дитини" слід чітко визначити час і місце їх проведення для кожної з вікових груп та призначити відповідальних.
Особлива увага звертається на виконання вимог заходів безпеки для усіх
учасників "Тижня безпеки дитини" під час практичного відпрацювання
заходів.

Подальша розробка та реалізація планів підготовки та проведення
"Тижня безпеки дитини" не носить суворо регламентованого характеру, а
залежить від місцевих умов, традицій, природно техногенних особливостей
територій і рівня педагогічної роботи дошкільного закладу,професіонального
досвіду, творчих здібностей вихователів та підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки дитини, як правило
включається:

v урочисте відкриття (урочисті збори дітей старшого дошкільного віку,

v вихователів, батьків із запрошенням представників державних служб
допомоги, засобів масової інформації, спонсорів тощо);

v свята, розваги, вікторини, змагання, комбіновані естафети для дітей,
які планують та проводять фахівці та вихователі;

v перегляд театралізованих вистав (відвідування театру в місті, вистав,
що підготовленні вихователями або старшими дошкільниками для молодших);

v огляд-конкурс на кращий дитячий малюнок з безпеки життя та здоров'я;

v зустрічі працівників дошкільного закладу, батьків, а також дітей з
працівникам и штабів ЦО та з надзвичайних ситуацій, пожежникам и,
лікарями тощо;

v заходи агітаційно-пропагандистського характеру серед батьків з
питань надзвичайних ситуацій, охорони, захисту від їх наслідків;
профілактики захворювань, зміцнення здоров'я; . ,

v навчально-методичні заходи з педагогічними працівниками та
обслуговуючим персоналом з основ безпеки життєдіяльності;

v виставки, огляди-конкурси наочних посібників, ігрового , та
навчального обладнання, виготовлених власноруч.

Підготовлений варіант загального плану розглядається та уточнюється
на педагогічній нараді дошкільного закладу. Базуючись на загальному плані, вихователі складають план "Тижня безпеки дитини" для кожної вікової групи. Загальний план наповнюється конкретним змістом навчально-виховної роботи з дітьми.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними
обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються
поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів
"Тижня безпеки дитини".

Остаточний варіант загального плану проведення "Тижня безпеки
дитини" у дошкільному закладі подається на узгодження до місцевих органів
управління освітою

На підставі загального, плану дошкільного закладу вихователі складають
календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється
раціональній організації рухової активної діяльності дошкільнят через ігри та
заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження..

Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні
заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання
вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватись у
світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займають
дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою
дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів
сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів та постановкою завдань.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до
обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах
занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих

робіт.

Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитив ні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні Враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Декілька слів щодо психологічної готовності дітей сприймати навчальний матеріал про небезпеки та практичного відпрацювання дій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості,
визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психологічної напруги, що необхідна
для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми вихователям слід
Додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великому уявленні.

Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху
відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети,
явища природи, світу людей і взаємовідношень, формування звички до
ситуацій, в яких вони можуть виникнути. Коли ситуація не таїть в собі
елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини
стає менше.

Крім заходів, що організовуються безпосередньо вихователем, під час
"Тижня безпеки дитини" обов'язково створюються умови для сам остійних

форм дитячої діяльності.

Наприкінці "Тижня без пеки дитини" доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з'ясувати, що сподобалось та запам'яталось дітям. Це допоможе зробити оцінку проведеної вихователем роботи

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і
проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі відзначаються
діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків тощо;
Керівник закладу готує інформаційний матеріал для подання у районні,

міські органи управління освітою та складає наказ за підсумками заходів.

 

Орієнтовне календарне планування

" Тижня безпеки дитини"


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты