Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактерні причини виникнення пожеж. Протипожежні заходи.
Читайте также:
  1. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування
  2. вивчити причини зносу автомобіля і методи його зменшення, ознайомитись з умовами, в яких відбувається експлуатація автомобіля.
  3. Виникнення держави в Спарті
  4. Виникнення держави і права
  5. Виникнення держави та її розвиток
  6. Виникнення держави та її розвиток
  7. Виникнення загальної теорії держави і права
  8. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.
  9. Виникнення і розвиток контролінгу
  10. Виникнення і розвиток мусульманського права

 

За даними щорічних аналізів, які проводить Міністерство внутрішніх справ України, основними причинами пожеж на підприємствах є такі:

• порушення пожежних норм і правил у технологічних проце­сах виробництва;

• неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;

• порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів;

• порушення правил користування електрообладнанням;

• невиконання протипожежних заходів щодо обладнання по­жежного водозабезпечення, улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;

• використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, па­ління у заборонених місцях;

• погане знання персоналом основ пожежної безпеки;

• порушення вимог протипожежного інструктажу під час ви­конання робіт.

Пожежна безпека — це стан об'єкта, за якого вилучається мож­ливість пожежі. У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.

Протипожежний режим — це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

Пожежна безпека на об'єктах народного господарства забезпечуєть­ся організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.

До організаційних заходів належать:

• розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;

• організація інструктування і навчання робітників та службовців;

• здійснення контролю за дотриманням встановленого проти­пожежного режиму всіма працюючими;

• організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій;

• щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

• розробка і затвердження плану евакуації й порядку опові­щення людей на випадок виникнення пожежі;

• дотримання належного протипожежного нагляду за об'єктами;

• організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.

До технічних заходів належать:

• дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;

• підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання;

• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;• заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

• правильна організація праці на робочих місцях з викорис­танням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологіч­них установок.

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях, регламентацію пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт тощо.

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустаткування, опалення, вентиляції).

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты