Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГарантії соціальної безпеки та соціального захисту
Читайте также:
  1. II. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
  2. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  3. Абіотичні небезпеки
  4. Аналіз запасу безпеки інвестиційних проектів та аналіз беззбиктовості (CVP-analysis, break-even analysis).
  5. Апаратні засобі захисту інформації.
  6. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  7. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  8. Атмосферні небезпеки
  9. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  10. Безпеки людини

В Конституції України

Виходячи з того, що соціальна безпека є складовою національної безпеки держави, її дедалі частіше розглядаютьяк одну з основних складових компонентів національних pесуpсiв, багатства нації і держави та подальшого стабільного розвитку суспільства.

Формуванню сучасних систем соціального захисту у світі сприяло усвідомлення необхідності створення соціальних амортизаторів ринкових ризиків. Багато людей ще й нині не сприймають термін "соціальний захист" щодо населення загалом, вважаючи, що він стосується лише незахищених верств населення. Дедалі частіше соціальний захист передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного соціального середовища людини.

Зокрема, у ст. 46 Конституції України проголошується, що громадяни мають право на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також: у старості та інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Стаття 24 Конституції України проголошує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, за статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, мовними та іншими ознаками. Отже, соціальний захист є однією з інституцій, що забезпечує права і свободи громадян.

Запитання та завдання для самоконтролю знань:

1. Обґрунтуйте основні напрями соціальної політики держави .

2. Поясніть відмінності у термінах «соціальна безпека», «соціальний захист».

3. Поясніть відмінності у термінах «соціальне забезпечення», «соціальний добробут», «соціальна допомога».

4. Розкрийте, які соціальні гарантії передбачені Конституцією держави.

5. Наведіть приклади реалізації конституційних прав на соціальний захист або їх порушення та дайте їм оцінку.


Лекція№3Тема: Соціальні небезпеки і конфлікти

План.

1. Види соціальних небезпек.

2. Соціальні конфлікти.

3. Заходи та засоби, спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій.

Ключові поняття: алкоголізм, бандитизм, зґвалтування, компроміс, консенсус, конфлікт, наркоманія, постконфліктний синдром, розбій, співробітництво, терор, тютюнопаління, шантаж, шахрайство.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты