Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактеристика структури споживання продуктів харчування у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку.
Читайте также:
  1. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  2. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  3. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  4. I група (загальна характеристика отрут
  5. I. Общая характеристика
  6. I. Общая характеристика возрастного развития
  7. I. Общая характеристика образовательного учреждения
  8. I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.
  9. II. Краткая характеристика основных групп (отделов) водорослей и их отдельных представителей.
  10. II. СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПК

Ключові підходи до визначення сутності фінансової безпеки та характеристика факторів, які її визначають.

Підсистеми фінансової безпеки та їх взаємозв’язок.

Система показників оцінки рівня фінансової безпеки: підходи МВФ та вітчизняна практика.

Сутність та характеристика офшорних зон, їх вплив на міжнародну фінансову безпеку.

Типізація офшорних зон та механізми їх використання.

68. Вплив глобальної фінансової кризи на різні країни та регіони.

69. Характеристика заходів виходу з країн з глобальної фінансової кризи.

70. Глобальні фінансові дисбаланси: сутність та масштаби.

71. Напрямки вдосконалення діяльності інститутів глобального фінансового менеджменту.

Головні підходи до визначення сутності операцій з відмивання «брудних грошей» та канали відмивання.

Характеристика способів одержання злочинних грошей та організовані структури, що забезпечують їх відмивання.

Стадії процесу відмивання «брудних грошей», характеристика механізмів відмивання на стадії розміщення.

Механізми відмивання «брудних грошей» на стадіях маскування та інтеграції.

76. Джерела інформації та основні заходи з розпізнавання операцій, пов’язаних з відмиванням «брудних грошей».

77. Функціональні компетенції міжнародних організацій у сферіборотьби з відмиванням «брудних» грошей.

78. Характеристика законодавства України у сфері боротьби з відмиванням «брудних грошей».

79. Характеристика рекомендацій ФАТФ у сфері протидії відмиванню «брудних грошей».

Асиметричність виробництва та споживання продуктів харчування у сучасному світі.

Сутність продовольчої безпеки, умови та заходи її досягнення.

Ключові критерії визначення рівня продовольчої безпеки країн.

Характеристика структури споживання продуктів харчування у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

84. Сучасна система забезпечення продовольчої безпеки у провідних країнах світу.

85. Роль ГМО у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

86.Світовий досвід регулювання безпечності продуктів харчування та розв’язання глобальної продовольчої безпеки.87. Головні напрямки реформування агропромислового сектору України в контексті забезпечення національної продовольчої безпеки.

88. Поняття та специфіка тіньової економіки.

89. Сутність економічної злочинності та її види.

90. Законодавчі та економічні засоби легалізації тіньового бізнесу.

91. Тіньова економіка як суспільне явище: позитивні та негативні прояви.

92. Неформальна економіка, її сутність та види.

93. Умови існування тіньової економіки в країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

94. Шляхи детінізації економіки.

95. Методи оцінки тіньової економіки.

96. Тіньова економіка в Україні, форми її прояву.

97. Практичні види та специфіка тіньової економіки.

98. Світова практика детінізації економіки.

99. Паливно-енергетичний комплекс в системі національної економічної безпеки країни.

100. Сутність енергетичної безпеки держави, її основні аспекти.

101. Паливно-енергетичний баланс країни, сутність та методика та підходи до формування.

102. Сучасні тенденції світового енергоспоживання.

103. Рівень забезпеченості країн паливно-енергетичними ресурсами та глобальна асиметрія їх розміщення.104. Важелі державного регулювання у сфері забезпечення енергетичної безпеки.

105. Характеристика злочинів у нафтогазовому комплексі.

106. Проблеми незаконного обігу радіоактивних речовин.

107. Нормативно-правова база забезпечення енергетичної безпеки у світі.

108. Підходи до забезпечення енергетичної безпеки держави.

109. Енергетичне співробітництво в умовах нових викликів у світовій енергетиці.

110. Загрози енергетичній безпеці в умовах посилення конкуренції на глобальному та регіональному ринках енергетичних ресурсів.

111. Концептуалізація енергетичної безпеки в європейському контексті.

112. Енергетична безпека у світі: регіональні особливості.

113. Екологічна складова в контексті міжнародної безпеки.

114. Науково-технічний прогрес та його екологічні наслідки.

115. Міжнародні зусилля країн у підтримці клімату та збереженні екосистеми.

116. Концепція стійкого розвитку як універсальний механізм досягнення економіко-екологічної безпеки.

117. Підходи до охорони навколишнього середовища в контексті забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

118. Міжнародні організації, що провадять діяльність з охорони навколишнього середовища.

119. Конвенції з урегулювання проблем сфери екологічної безпеки.

120. Участь України в механізмах Кіотського протоколу.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты