Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ деяких країнах СНД
Читайте также:
  1. Демографічна політика в країнах світу
  2. Демографічні процеси у країнах Азії
  3. Значення порогових інгаляційних токсичних доз (РСЧ 40) для деяких СДОР
  4. Кількість теплової енергії, що виділяється при згорянні деяких видів енергоносіїв
  5. Кількість фондових бірж в окремих країнах світу
  6. Коефіцієнти ослаблення дії радіації для деяких укриттів
  7. Константи нестійкості деяких комплексних іонів
  8. Міжбюджетні відносини у зарубіжних країнах
  9. Організаторів кейтерингового обслуговування в деяких літературних джерелах називають кейтерами або рестораторами-кетер’є.
Країни СНД Кіль- кість працю-ючих, млн чол. Кількість нещасних випадків на виробництві В тому числі зі смертельним кінцем Ризик загинути протягом року на вироб- ництві Імовір-ність кількості катастроф на вироб-ництві за рік
всього, тис. чол. на 10 тис. чол. всього, чол. на 10 тис. чол.
Росія 70,8 425,0 8 234 1,28 1,16×10-4 1,9×10-2
Україна 22,3 138,3 2 583 1,16 1,16×10-4 1,9×10-2
Білорусь 4,8 21,6 0,93 0,9×10-4 2,1×10-2
Узбекистан 6,3 8,1 0,78 0,76×10-4 5,9×10-2
Казахстан 6,5 38,3 1 004 1,55 1,5×10-4 2,62×10-2
Азербайджан 1,4 0,72 0,79×10-4 1,1×10-1
Молдова 1,65 7,1 1,22 1,2×10-4 2,8×10-2
Латвія 1,18 7,0 0,9 0,91×10-4 1,53×10-2
Киргизстан 1,35 3,5 1,02 1,02×10-4 3,97×10-2
Таджикистан 1,42 2,7 1,04 1,04×10-4 5,48×10-2
Вірменія 1,19 1,4 0,77 0,77×10-4 6,57×10-2
Туркменістан 1,2 1,7 1,01 0,98×10-4 6,94×10-2
Естонія 0,9 3,5 0,8×10-4 2,1×10-2
Разом   660,6   13774 ~1,4´104      

 

 

Розглянемо декілька прикладів.

1. В СРСР на виробництві працювало приблизно 1,40×108 чоловік, з яких 1,40×104 щорічно гинуло на виробництві, отже:

2. За статистикою дорожньо-транспортні пригоди з летальним кінцем в СРСР наприкінці 80 років складали 6×104 чоловік. Населення країни (СРСР) складало приблизно 300×106 чоловік, отже:

На практиці розрізняють два різновиди виробничого ризику.

1. Індивідуальний – ризик, що характеризує небезпеку певного виду для окремого індивіда у певному місці. Як правило, на виробництві працює одночасно кілька осіб, тому необхідно розглядати так званий «загальний індивідуальний ризик», що є сумою індивідуальних ризиків, обумовлених усіма можливими причинамиде n – число потерпілих людей;

N – число працюючих;

Тр – число тижнів перебування в зоні ризику;

Тс – сума років спостережень;

Трік – сума тижнів у році.

2. Соціальний(груповий) ризик – ризик для групи людей, що характеризується відношенням частоти подій до кількості потерпілих при цьому людей:

де f – частота подій;

n – кількість потерпілих людей.

Таким чином, соціальний ризик характеризує масштаб можливих катастроф (масштаб катастрофічних подій).

Слід зазначити, що хронологічно аналіз ризику – перший етап у профілактиці травматизму, що містить у собі й інші види аналізу:

· планування проведення робіт;

· режимів і регламентів експлуатації машин, механізмів, устаткування;

· порушень правил і норм охорони праці під час виконання аналогічних видів робіт;

· виявлених небезпечних ситуацій;

· випадків травматизму і профзахворювань.

В умовах виробничих систем кожному рівневі ризику слід протиставити матеріальний (технічний, фізичний, хімічний тощо) або нематеріальний (навчання, регламентація, документація, підви­щ­е­ння кваліфікації персоналу тощо) бар'єр, перешкоду і дати оцінку їх ефективності.Отже, професійний ризик слід розглядати як імовірність помилки або успіху прийнятого рішення (діяльності) щодо досягнення заданої мети за наявності невизначеності (декількох альтернатив).

При описі величини ризику доводиться брати до уваги:

· людський фактор, як джерело ризику в системі «л–м–с»;

· сукупний вплив факторів зовнішнього виробничого середовища;

· технічний аспект надійності системи «л–м–с»;

· економічні і законодавчі обмеження величини ризику.

Якісно новий рівень безпеки систем «л–м–с», як показав досвід, може бути забезпечений тільки на базі застосування якісно нових технічних засобів і технологій (наприклад, технологій із внутрішньо властивою безпекою).

Таким чином, за наявного або заданого рівнів розвитку виробництва кожен крок підвищення безпеки оплачується шляхом ускладнення машин, механізмів, конструкцій, зростання їх вартості. Завдання, що стоять перед дослідниками і практиками, – знайти оптимальне співвідношення між ступенем небезпеки (ризиком) і реально існуючими технічними й економічними можливостями забезпечення безпеки праці.

Як підкреслювалось вище, з 01.04.2001 року введений у дію Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання, які спричинили втрату пра­це­здатності».

Ключовим у цьому Законі є поняття страховий тариф і порядок його визначення.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты