Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Імовірність передчасного летального кінця
Автотранспорт 3×10-4 Вогнепальна зброя 1×10-5
Падіння 9×10-5 Верстатне устаткування 1×10-5
Пожежа, опік 4×10-5 Повітряний транспорт 9×10-6
Утоплення 3×10-5 Водний транспорт 9×10-6
Падаючі предмети 6×10-6 Залізничний транспорт 4×10-6
Електричний струм 6×10-6 Торнадо, ураган 4×10-7
Блискавка 5×10-7 Всі інші 4×10-5

 

У даному випадку на основі статистичних даних розглянута імовірність нещасних випадків, яка певною мірою визначає поняття «ризик».

Нещасний випадок – величина випадкова, імовірнісна, тому кількісна оцінка травматизму повинна описуватися деякою імовірнісною матема­тичною моделлю.

Залежно від завдань, що стоять перед дослідниками, форму­ється визначення поняття «ризик», однак, абсолютна більшість цих формулю­вань заснована на використанні імовірнісних категорій.

У більшості випадків величина ризику визначається імовірністю настання небажаної події. При розгляді цього поняття з точки зору профілактики травматизму ризик може бути витлумачений як імовірність людських, матеріальних втрат або ушкоджень.

У той же час мають право на існування й інші визначення, напри­к­лад, дія, спрямована на бажану мету, досягнення якої пов'язане з елементами небезпеки, загрозою втрати, невдачі, тобто дія в умовах невизначеності.

Економісти і статистики під терміном «ризик» розуміють «міру можливих наслідків, що проявляться в певний момент у май бут­ньому», тому «ризик» – це очікувана частота небажаних подій, або – очікувана величина збитку, або – деяка комбінація цих величин.

В умовах сучасного виробництва – складної імовірнісної сис­теми, де присутня неліквідована небезпека, яка міститься у самому факті присутності людини на виробництві з її емоційною, фізіологіч­ною і психологічною слабкістю як ланки контролю, зворотного зв'язку і управління, завжди існує імовірність нещасного випадку.

Прояв неліквідованої небезпеки – ризик дії або бездіяльності.

Поняття «небезпека» визначається як обставини необхідного характеру, що можуть виникнути при прояві небезпечного виробни­чого фактора. При цьому ризик – статистична імовірність виникнення таких обставин (міра ризику – імовірність прояву небажаної події, наприклад, виробничої небезпеки). Розрізняють виробничу небезпеку пряму і непряму (неправильна поведінка в умовах нормального виробничого середовища). Академік В. А. Легасов пропонував розглядати добровільно прийняту небезпеку (шофер-аматор) і примусово нав'язану (розміщення поблизу міста АЕС, хімкомбінату тощо).

Крім того, варто враховувати, що існує два види джерел небезпеки:

· зовнішні – стан виробничого середовища, помилкові дії персоналу тощо;

· внутрішні – особистісні особливості працюючих (суб'єктив­ний аспект небезпеки).

Тому ризик для людини визначається, з одного боку, системним ризиком, а з іншого боку – його особистісними характеристиками, тобто індивідуальним ризиком.

Таким чином, «ризик» – це кількісна оцінка небезпеки, обумовлена як частотою або імовірністю виникнення однієї події при настанні іншої події. Але частота подій – це кількість подій за певний період часу, поділена на тривалість цього періоду (табл. 3), тобто кількість подій за одиницю часу (табл. 3).

 

Таблиця 3

Частота подій (статистика за 100 років)

Гірські обвали Кількість подій (А) Частота подій
1. Великі 0,23
2. Середні 2,01
3. Малі 9,30

 

Імовірністю (настання події) називають відношення потужності елементарних наслідків, які утворюють певну подію, до потужності всієї множини; її величина – дійсне число, що знаходиться в інтервалі від 0 до 1,0 (табл. 4).

Таблиця 4


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 35; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты