Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
(НПАОП 0.00-1.01-07)

 

Пункт 4.5.3. «Гаки вантажопідіймальних кранів та електричних талів обладнуються запобіжним замком, який унеможливлює самовільне випадання знімного вантажозахоплювального пристрою.

Вантажні гаки портальних кранів, що працюють у портах, а також кранів, що транспортують розплавлений метал або рідкий шлак, можуть не обладнуватися запобіжними замками. Застосування гаків, не облад­наних запобіжним замком, в інших вантажопідіймальних кранах допус­кається за умови використання канатних або ланцюгових вантажоза-хоплювальних пристроїв, що виключають можливість випадання їх із зіва гака».

Пункт 4.11.1. «Вантажопідіймальні крани і машини з машинним приводом мають бути обладнані обмежниками робочих рухів (кінцевими вимикачами) для автоматичної зупинки:

а) механізму підіймання в крайніх верхньому і нижньому положен­нях вантажозахоплювального органу. Обмежник нижнього положення вантажозахоплювального органу може не встановлюватися, якщо за умо­вами експлуатації неможливе опускання вантажу нижче рівня, який вста­новлений паспортом. Електричні талі, обладнані муфтою граничного мо­менту, можуть не облаштовуватися обмежником верхнього положення вантажозахоплювального органу;

б) механізму зміни вильоту в крайніх робочих положеннях;

в) механізму пересування вантажопідіймальних кранів на рейковому ходу (за винятком залізничних), їх вантажних візків, а також однорейко­вих візків, якщо швидкість вантажопідіймального крана (візка) перед підходом до крайнього положення може перевищити 0,5 м/с. Механізми пересування баштового, козлового крана і мостового перевантажувача об­ладнуються обмежниками незалежно від швидкості пересування;

г) механізмів пересування вантажопідіймальних кранів, їх вантаж­них візків, а також однорейкових візків, що працюють на одній колії».

Пункт 4.11.6. «Крани стрілового типу, крім консольних, мають бути обладнані обмежником вантажопідіймальності (вантажного моменту),

який автоматично вимикає механізми підіймання вантажу та зміни ви­льоту у разі підіймання вантажу, маса якого перевищує вантажопідій­мальність, зазначену в паспорті для даного вильоту, більше ніж на 15% для баштових кранів (з вантажним моментом до 200 кН⋅м включно) та портальних кранів і більше ніж на 10% – для інших кранів».

Пункт 4.11.8. «Крани мостового типу обладнуються обмежниками вантажопідіймальності (для кожної вантажної лебідки), якщо можливе їхнє перевантаження за технологією виробництва. До цих вантажопідій­мальних кранів (у тому числі з електричними талями) відносяться:

– магнітні – для перевантаження листового металу, прокату та інших монолітних вантажів;

– грейферні – для перевантаження скрапу, шлаку металургійного ви­робництва, виконання підводних робіт, розбирання безпрокладочних штабелів круглого лісу;

– контейнерні крани для виймання бетонних виробів із форм і опок, деревини з води тощо».

Пункт 4.12.5. «Підвішування апаратів для керування з підлоги здійснюється на сталевому тросику такої довжини, яка дозволяла б пра­цівнику, який керує краном або талем, знаходитися на безпечній відстані від вантажу, що переміщується. Апарат розташовується на висоті від 1 до 1,5 м від підлоги».

Пункт 4.22.4. «Лебідки з ручним приводом мають бути споряджені запобіжними рукоятками, конструкція яких допускає підіймання або опускання тільки шляхом безперервної дії на рукоятку, у цьому випадку швидкість опускання не повинна перевищувати 0,33 м/с».

Пункт 7.3.3. «Періодичному технічному огляду підлягають ванта­жопідіймальні крани і машини, що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби (...):

– повному – не рідше одного разу на три роки;

– частковому – не рідше одного разу на 12 місяців».

Пункт 7.3.22. «Результати технічного огляду та строк наступного огляду вантажопідіймального крана чи машини записуються до їх пас­порта особою, що його проводила».

Пункт 7.3.26. «Під час експлуатації знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара підлягають періодичному огляду:

– траверси, кліщі, захвати тощо, а також тара – кожний місяць;

– стропи – кожні 10 днів;

– знімні вантажозахоплювальні пристрої, що рідко використовують­ся – перед кожною видачею в роботу.

Огляди колисок для підіймання людей проводяться щоденно перед початком роботи.

Результати огляду заносяться до журналу».

Пункт 10.4.15. «Допуск до роботи машиністів кранів, їх помічників, слюсарів, слюсарів-електриків, налагоджувальників і стропальників має оформлятися наказом роботодавця. Допуск слюсарів-електриків до об­слуговування та ремонту електрообладнання кранів проводиться в поряд­ку, встановленому ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Пункт 10.4.17. «Працівники, зазначені в цьому пункті, повинні мати групи з електробезпеки не нижче:

а) ІІІ – машиністи крана, слюсарі-електрики та налагоджувальни-ки, які обслуговують вантажопідіймальні крани і машини з електропри­водом;

б) ІІ – машиністи кранів з іншим приводом».

Пункт 10.5.7. «Вантажопідіймальні крани і машини, що знаходяться в роботі, забезпечуються виразними позначеннями реєстраційного номе­ра, вантажопідіймальності і дати наступного часткового або повного технічного огляду. Ці позначення виконуються на видному місці».

Пункт 10.5.9. «Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин, які керуються із кабіни, має застосовуватися марочна система, коли керування вантажопідіймальним краном або машиною дозво­ляється лише особі, яка одержала в установленому порядку ключ-марку, що замикає електричне коло керування вантажопідіймальним краном або машиною».

Додаток 5

Витяг


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты