Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИСНОВКИ
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

Підбиваючи підсумки можна зробити висновок,що аналіз внутрішнього і зовнішнього середовищ - це дуже важливий для вироблення стратегії організації і дуже складний процес, що вимагає уважного відстеження відбуваються в середовищі процесів, оцінки факторів і встановлення зв'язку між факторами і тими сильними і слабкими сторонами організації, а також можливостями і погрозами, які укладені у зовнішньому середовищі. Очевидно, що, не знаючи, що відбувається в зовнішньому оточенні і не розвиваючи свої внутрішні компетентні сторони, компанія дуже скоро почне втрачати конкурентну перевагу, а потім може просто зникнути з ринку.
Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що єдино правильним варіантом поведінки компанії для досягнення ефективного довгострокового функціонування та успішного розвитку є приділення підвищеного увагу здійсненню аналізу зовнішнього і внутрішнього оточення. Це передбачає проведення комплексного аналізу, який може бути проведений з використанням перерахованих вище методик, який дає достатньо ясне і об'єктивне уявлення про конкурентне становище компанії. Тільки за цієї умови можна розраховувати на ефективність прийнятих стратегічних та оперативних управлінських рішень.

елементи внутрішнього і зовнішнього середовища організації тісно переплетені і залежать один від одного. Зовнішнє середовище забезпечує організацію входять ресурсами. Завдяки зворотного зв'язку на виході організація отримує інформацію для оцінки результатів і подальшого вибору вхідних ресурсів. Взаємодія підприємства і зовнішнього середовища дозволяє зменшити притаманну кожній системі ентропію. Саме у зовнішньому середовищі знаходяться ресурси і можливості для подальшого розвитку організації. Можна говорити про те, що управління підприємством визначається двома факторами:

- характером зовнішнього середовища

- особливістю внутрішнього середовища.

Сучасна тенденція полягає в усі зростаючому значенні другого чинника, який стає визначальним. Внутрішня середовище організації включає ті змінні, які знаходяться в межах самої організації. Потенціал розвитку фірми залежить від того, якої якості сама внутрішня середу організації. Тому аналіз внутрішнього середовища - це дуже важливий для вироблення стратегії організації і дуже складний процес. Він вимагає уважного відстеження відбуваються процесів, їх правильної оцінки і встановлення зв'язку між факторами і тими сильними і слабкими сторонами організації, які укладені у внутрішньому середовищі. Очевидно, що, не знаючи середовища, організація не зможе існувати. Аналіз внутрішнього середовища являє собою один з інструментів, завдяки якому керівництво організації може проектувати систему контролю за життєво важливими зовнішніми процесами і ресурсами; здійснювати заходи щодо зниження ризиків.На підставі аналізу основних техніко-економічних показників підприємства ПАТ «ВКФ» видно, що відбувається постійне зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, збільшення фондовіддачі і все це говорить про поліпшення фінансово-економічного стану та стабільності роботи підприємства ПАТ «ВКФ». Проте сучасний технічний стан підприємства не зовсім дозволяє, не тільки вдосконалювати технологію виробництва, а й не дає можливості підприємству використовувати наявні виробничі потужності - знос основного технологічного обладнання складає 75 відсотків. Об'єктивно це виправдано тривалістю його експлуатації (з 1971 року). Разом з тим будівлі та споруди фабрики, відповідно до наявного акту обстеження виробничих будівель підприємства, знаходяться в задовільному стані і придатні для розміщення в них кондитерського технологічного обладнання нового покоління.Таким чином, ПАТ «ВКФ» має в своєму розпорядженні всі необхідні умовами для успіху інвестиційного проекту технічного переозброєння:

- Наявність спеціалізованих виробничих площ, розвиненої виробничої інфраструктури, місцевих сировинних ресурсів плодового і горіхової сировини;

- Очікуваний високий споживчий попит на пропоновану до реалізації продукцію, у тому числі на експорт;

- Освоєні ринки збуту готової продукції і наявність власної товаропровідної ланцюга;

- Наявність необхідних для реалізації проекту реальних постачальників обладнання, сировини і матеріалів;

- Використання закуповуваного сучасного комплектного обладнання нового покоління;

- Висока якість продукції, що випускається при відносно низькій собівартості, що створює резерв для забезпечення її конкурентоспроможності;

- Екологічна та технічна безпека, як продукції, так і її виробництва, відповідність продукції міжнародним стандартам якості.

- Ім'я ПАТ «ВКФ» добре відоме на ринку. Продукцію ПАТ «ВКФ» добре знають на ринку, і вона користується прихильністю серед споживачів.

- Дистриб’ютори бажають більше працювати з ПАТ «ВКФ». Це частково зумовлено прихильним ставленням споживачів до продукції підприємства. Зростають обсяги продажу. Чиста виручка за перші 9 місяців 2014 року перевищує показники 2013 року на 5,6%, та на 23% — 2012 року. За попередніми розрахунками чистий річний доход за 2013 рік може бути на 33% більше, ніж у 2013 році, та на цілих 63% більше, ніж доход 2012 року. Зростає валовий прибуток. Валовий прибуток збільшився з 49% у 2012 році до 62,5% у 2014 році. Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення повідомив, що було зменшено витрати на сировину з 50% чистої виручки у 2012 році до 39% чистої виручки у 2014 році в результаті заощадливої та мудрої переорієнтації тактики постачання.

На сьогоднішній день Вінницька кондитерська фабрика входить до п'ятірки найбільших кондитерських підприємств України. На сучасному потужному обладнанні випускається більше 100 найменувань кондитерських виробів, а загальний обсяг виробництва складає більше 100 тис. тонн у рік.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты