Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМета та завдання аудиту грошових коштів

Читайте также:
  1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Безспірне списання коштів з рахунків у банках
  5. В якому випадку можливе повернення грошових сум і цінних паперів, прийнятих нотаріусом в депозит?
  6. Видача завдання.
  7. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  8. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  9. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  10. Виконання завдання;

Тема 6

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямами: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках. У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання: вивчення фактичного порядку документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, дотримання встановлених обмежень готівкових розрахунків, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, складання первинних документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку касових операцій і операцій на рахунках у банку; встановлення законності і достовірності операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильності їх відображення.

У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання:
• підтвердити реальне існування залишків грошових коштів на відповідних рахунках;
• перевірити правильність відображення в обліку операцій з грошовими коштами;
• переконатися у правильності і достовірності подання і розкриття інформації про залишки грошових коштів, їх рух у фінансовій звітності та в примітках до неї;
• ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі;
• вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій знаходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;

• установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення.
Методика аудиту грошових коштів передбачає таку послідовність дій:
• аудит внутрішнього контролю грошових коштів;

• розроблення програми аудиту на підставі даних аудиту внутрішнього контролю;
• здійснення обраних процедур з метою збору аудиторських доказів;

• формування висновків на підставі зібраних доказів.
Щодо визначення межі суттєвості для аудиту операцій з коштами існують різні підходи. У процесі проведення обов'язкового аудиту вона може бути визначена аналогічно до межі, застосованої до аудиту інших активів; при операційній перевірці з метою дотримання законодавства про обіг готівки — у розмірі встановленого ліміту залишку в касі. Якщо операційний аудит замовлений власником з іншою метою, то межу суттєвості необхідно погодити з ним. Незначні порушення, що допускаються неодноразово, певним чином характеризують виконавців, але не справляють суттєвого впливу на достовірність звітності і фінансовий стан підприємства.
Починаючи дослідження операцій з грошовими коштами, аудитору доцільно отримати якомога повнішу інформацію про внутрішній контроль на даній ділянці обліку.
Аудит внутрішнього контролю коштів здійснюється за такими напрямами:• розподіл функціональних обов'язків посадових осіб;

• забезпечення належних умов доставки і збереження готівки;

• наявність контролю з боку керівництва за рухом коштів (наявність віз керівництва на документах, що є підставою для оплати);

• здійснення заходів, що попереджають порушення в грошовому обігу.

Аудит касових операцій повинен проводитися згідно з розробленою програмою за такими напрямами:

• перевірка правильності документального оформлення операцій по касі;

• оцінювання повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів;
• аналіз правильності списання грошових коштів на витрати;

• перевірка дотримання касової дисципліни;

• перевірка правильності відображення касових операцій в обліку.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Процессуальный порядок исследования аудио- и видеозаписей | Методи аудиту грошових коштів та методика його проведення
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты