Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідготовка карти до роботи (до 10хв).

Читайте также:
  1. A) Вставка-Объект-Картинки Clip Galery
  2. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. А) Підготовка наступу
  6. Агранулоцитоз, этиология, патогенез, виды, картина крови, клинические проявления. Панмиелофтиз, картина крови.
  7. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  8. Аммиак (порядок использования, свойства, клиническая картина поражения людей и сельскохозяйственных животных, первая медицинская помощь, защита).
  9. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  10. Ангина (фолликулярная, лакунарная. Этиология, патогенез, клиника, фарингоскопическая картина, лечение).

Т Е М А № 2: Підготовка топографічної карти до роботи, виміри на карті. Визначення координат і цілевказання.

Заняття 1:     Підготовка топографічної карти до роботи, виміри на карті  

Час: 2 години

 

Мета заняття:     1.Вивчити вимоги та правила користування топографічними картами у військах. 2.Привити студентам почуття відповідальності за використання та збереження топографічних карт.    

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№ з/п СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час (хв.)
1. Вступна частина до 5
2. Основна частина 80
  Підготовка карти до роботи.
  Виміри на карті відстаней і площ різними способами
  Визначення на карті перевищень, висот і крутизни схилів.
  Виконання контрольного завдання за варіантами.
3. Заключна частина до 5

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    1. Посібник «Військова топографія /вид.2008 р./. 2. Підручник «Військова топографія для курсантів учбових підрозділів/вид.1980 р./. 3. «Довідник з військової топографії /вид.1980 р./.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  1. Плакат № 120. 2. Дерев'яний циркуль -1. 3. Додаток до теми ВТ 2/1 На 4. Склейки навчальних карт. кожного 5. Циркулі-вимірники студента 6. Курвіметр. 7. Олівець простий 8. Лінійка з міліметровими поділками

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

- прийняти рапорт командира групи та привітатися із студентами;

- перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

- перевірити форму одягу студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

- при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

- довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

- зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

- визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;- представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки;

- визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

- провести письмове опитування за попереднє заняття.

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Підготовка карти до роботи (до 10хв).

№ з/п Час (хв.) Навчальні питання та дії викладача Дії тих, хто навчається
1. 10 хв. Перше навчальне питання: Підготовка карти до роботи.
2. до 10 хв. Ознайомлюю студентів із підготовкою карт до роботи: ознайомлюю з картою, її склеюванні, підйомі та складанні. Пояснюю, використовуючи плакат № 121. Слухають, конспектують, слідкують.

Ознайомлення з картою полягає в з’ясуванні її основних характеристик: масштабу, висоти січення рельєфу, року зйомки і року видання, поправки напрямку.

Склеювання карти виконується в такій послідовності:

· розкладають листи карти відповідно їх номенклатурі і помічають поля які необхідно зрізати;· зрізають східні краї /крім правого крайнього ряду/; і південні краї /крім нижніх листів склейки;

· склеюють листи спочатку в колони /знизу до верху/, а потім колони між собою справа на ліво, при цьому необхідно точно суміщувати рамки, а також виходи ліній координатної сітки і контурів.

Підйом карти проводиться з метою більш наочного виділення окремих місцевих предметів, форм і деталей рельєфу, дорожньої мережі, тощо, які мають важливе значення для виконання поставленого завдання. Елементи місцевості піднімають на карті кольоровими олівцями шляхом: забарвлення, збільшення умовного знаку, підкресленням або збільшенням напису назви. Окремі групи місцевих предметів, як правило, піднімають такими кольорами:

* зеленим - рослинний покров /ліси , чагарники, сади, гаї, тощо/;

* синім - гідрографію /річки, озера, болота струмки/;

* коричневим - дорожня мережу, рельєф;

* чорним - населені пункти, окремі місцеві предмети.

Необхідно враховувати, що ступінь підйому карти знаходиться в прямій залежності від вирішення конкретних завдань.

Складання карти виконують таким чином; щоб було зручно нею користуватися без повного розгортання і зберігати в польовій сумці. Для цього карту складають гармошкою в двох напрямках: вздовж нижньої /верхньої/ сторони рамки листів і в перпендикулярному напрямку. Розмір складеної карти повинен відповідати розміру польової сумки або розміру стандартного аркушу паперу /21*30 см/.

Для роботи на місцевості карту складають гармошкою вздовж смуги дій або маршруту руху з врахуванням зручності її зберігання в польовій сумці. Карту не слід складати за полями склеювання.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 69; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кабели и соединительные муфты | Виміри на карті відстаней і площ різними способами (до 20 хв).
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты