Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦентральні та місцеві органи державної виконавчої влади.
Читайте также:
  1. I. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА.
  2. II . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЗА.
  3. II. Организация и обеспечение авиационной безопасности в аэропорту
  4. II. Организация местного управления
  5. II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ
  6. II. Организация приема сообщений о преступлениях
  7. II. Организация проведения предполетного и послеполетного досмотров
  8. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  9. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  10. III. Организационно-технические мероприятия по досмотрам

ТЕМА: ДЕРЖАВНА ВЛАДА В УКРАЇНІ.

Мета: визначити особливості поділу державної влади в Україні; ознайомити студентів з функціями Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні, її структурою та порядком роботи; охарактеризувати конституційний статус та повноваженнями Президента України; пояснити завдання виконавчої влади та правового статусу Кабінету Міністрів України; виховувати у студентів повагу до органів державної влади та їх діяльності, до Президента України як глави держави; розвивати вміння працювати з нормативно-правовими актами, аналізувати їх зміст.

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

 

1. Центральні та місцеві органи державної виконавчої влади.

2. Місцеве самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування.

 

Список літератури, для підготовки до питань, що виносяться на СРС

 

Нормативні джерела:

 

1.Конституція України від 28 червня1996 року.

2.Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року.

3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року.

 

Основна:

 

1.Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – с. 245-248, 274-278.

2.Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А. Правознавство: Підручник. – К.: Каравела, 2013. – с. 231-233, 236-239.

3.Основи правознавства України: Навчальний посібник/ Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.: Одіссей, 2013. – с. 160-162, 188-191.

4.Ратушняк С.П. Правознавство: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – с. 214-220.

5.Пилипенко П.Д., Хома Н.М., Кельман М.С. та ін. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – с. 118-121, 125-127.

6.Основи правознавства/ Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. – с. 170-178.

7.Осауленко О.І. Основи правознавства: Навчальний посібник для абітурієнтів. – К.: КНТ. 2008. – с. 163-164, 173-174.

8.Правознавство: Підручник/ за ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – с. 263-267, 283-311. 

Додаткова:

 

1.Основи права України/ за ред. В.Л. Ортинського. – Львів: Оріяна-Нова, 2005. – с. 55.

2.Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Правознавство: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – с. 94-100.

 

Електронні джерела:

 

1. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство, 2011. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/pravo.

2. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Підручник, 2010. - – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/pravo.

3. Совгиря О.В. Конституційне право України. Навчальний посібник, 2012. - – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/pravo.

4. Шаптала Н.К. Конституційне право України. Навчальний посібник, 2012. - – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/pravo.

 

Центральні та місцеві органи державної виконавчої влади.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты