Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМісцеві органи державної виконавчої влади
Читайте также:
  1. I. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА.
  2. II . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЗА.
  3. II. Организация и обеспечение авиационной безопасности в аэропорту
  4. II. Организация местного управления
  5. II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ
  6. II. Организация приема сообщений о преступлениях
  7. II. Организация проведения предполетного и послеполетного досмотров
  8. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  9. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  10. III. Организационно-технические мероприятия по досмотрам

 

Діяльність органів державної влади на місцях регламентує Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 р.

Виконавчу владу в областях, районах і містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів на строк повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України на своїх засіданнях розглядає питання щодо призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій і вносить Президентові України відповідні подання.

 

 

Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

 

 

Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інфор­мацію про їхню діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності.

 

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України.

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути народними депутатами України або суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку.

Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. 

У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняютьсяПрезидентом Україниуразі:

1. порушення ними Конституції України і законів України;

2. втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

3. визнання судом недієздатним;

4. виїзду на проживання в іншу країну;

5. набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

6. порушення вимог несумісності;

7. висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради;

8. подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом Україниуразі:

1. прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації;

2. подання Прем'єр-міністра України з підстав, передбачених законодавством про державну службу;3. висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради;

4. з інших підстав, передбачених законами України;

5. з ініціативи Президента України.

 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються також у разі їх смерті.

 

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові державної адміністрації висловили 2/3 депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

 

Актами місцевих державних адміністрацій є розпорядження (видає голова) та накази (видають керівники управлінь, відділів та інших підрозділів).

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1.виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2.законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3.виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в містах компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4.підготовку й виконання відповідних обласних і районних бюджетів;5.звіт про виконання відповідних бюджетів і програм;

6.взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7.реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты