Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦентральні органи державної виконавчої влади
Читайте также:
  1. I. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА.
  2. II . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЗА.
  3. II. Организация и обеспечение авиационной безопасности в аэропорту
  4. II. Организация местного управления
  5. II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ
  6. II. Организация приема сообщений о преступлениях
  7. II. Организация проведения предполетного и послеполетного досмотров
  8. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  9. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  10. III. Организационно-технические мероприятия по досмотрам

 

Виконавча влада займає особливе місце в системі органів дер­жавної влади України:

1) органи виконавчої влади, на відміну від Верховної Ради України, діють на постійній основі, а не сесійно;

2) вони практично реалізують цілі та завдання внутрішньої і зовнішньої політики, сформульовані Верховною Радою України;

3) строк повноважень посадових осіб органів виконавчої влади безпосередньо не визначається Конституцією України. Уряд (Кабінет Міністрів України) і глави місцевих державних адміністрацій складають повноваження перед новообраним Президентом України;

4) всі органи виконавчої влади в тій чи іншій формі підконтрольні представницькій владі (Президенту України, Верховній Раді України, органам місцевого самоврядування);

5) органи виконавчої влади складають ієрархічну вертикаль: Кабінет Міністрів України — міністерства, відомства, державні комітети — державні адміністрації в областях, районах, містах Києві та Севастополі.

 

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України.

 

Система центральних органів виконавчої влади та схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади визначені Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085/2010.

 

Систему центральних органів виконавчої влади складають:

Ø міністерства України.

Ø інші центральні органи виконавчої влади.

Ø центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

 

Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

 

Міністерство — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України.

Наприклад, Міністерство соціальної політики України реалізує державну політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони та умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції.Отже, міністерства створюються для організації державного управління в найважливіших сферах державного життя і є в основному органами галузевого управління.

Міністерство очолює міністр, який є членом Кабінету Міністрів України. Керівники міністерств, тобто міністри, входять до складу Кабінету Міністрів України. Міністр як член Кабінету Міністрів:

­ особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

­ приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів за поданням державного секретаря міністерства;

­ в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей.

 

Центральний орган виконавчої влади (служба, агентство, інспекція) утворюється для виконання окремих функцій із реалізації державної політики. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів. 

Центральними органами виконавчої влади є:

Ø державні служби (Державна авіаційна служба України, Державна автотранспортна служба України, Державна архівна служба України тощо);

Ø державні агентства (Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство екологічних інвестицій України тощо);

Ø державні інспекції (Державна екологічна інспекція України, Державна інспекція сільського господарства України, Державна інспекція техногенної безпеки України тощо);

Ø адміністрації державних служб (Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації);

Ø державні комісії (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України);

Ø Пенсійний фонд України.

 

Державне агентство (державна служба) є центральним органом виконавчої влади, який вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Діяльність державних комітетів спрямовує і координує один із віце-прем’єр-міністрів чи міністрів.

Очолює державний комітет його голова.

 

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. 

Центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом є:

1. Антимонопольний комітет України

2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України

3. Фонд державного майна України

4. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

5. Національне агентство України з питань державної служби

 

Цей орган очолює голова. Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України.

 

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються, ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством. Керівників територіальних органів міністерства призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку міністр, іншого центрального органу виконавчої влади — керівник цього органу.

 

Для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними у складі окремих центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у межах коштів, передбачених на їх утримання, можуть бути утворені відповідні департаменти (служби). Таке утворення, а також призначення на посаду і звільнення з посади керівника департаменту (служби) та затвердження положення про департамент (службу), здійснює Президент України.

 

Кабінет Міністрів в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного центрального органу виконавчої влади. Урядові органи державного управління здійснюють:

­ управління окремими підгалузями або сферами діяльності;

­ контрольно-наглядові функції;

­ регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.

Керівники урядових органів державного управління призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням керівника відповідного центрального органу виконавчої влади.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты