Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо таке VBA?
VBA - відносно легка мова програмування. Вона проста в освоєнні і дозволяє швидко отримувати відчутні результати - конструювати професійні додатки, що вирішують практично всі задачі, що зустрічаються в середовищі Windows. При цьому створення багатьох програм з використанням VBA простіше і швидше, ніж за допомогою інших мов програмування.

VBA застосовує технологію візуального програмування, тобто конструювання робочої поверхні програми та елементів його управління безпосередньо на екрані, а також запис всієї програми або її частин за допомогою MacroRecorder.

VBA відноситься до мов об'єктно-орієнтованого програмування (ООП). ООП можна описати як методику аналізу, проектування і створення програмного забезпечення за допомогою об'єктів.

 

Візуальна мова програмування Бейсік для застосувань: Visual Basic for Applications (VBA). VBA – це підмножина візуальної мови програмування Visual Basic (VB), яке включає майже всі засоби створення застосувань VB. VBA відрізняється від мови програмування VB тим, що система VBA призначена для безпосередньої роботи з об’єктами Office, в ній не можна створювати проект незалежно від застосувань Office. Таким чином, у VBA мовою програмування є VB, а інструментальне середовище програмування реалізоване у вигляді редактора VB, який може активізуватися з будь-якого застосування MS Office. Наприклад, для того, щоб відкрити редактор VBA зі застосування PowerPoint необхідно виконати команду Сервіс / Макрос / Редактор VB. Повернутися з редактора в застосування можна, вибравши команду Microsoft PowerPoint у меню Вигляд або комбінацією клавіш Alt+F11.

За допомогою вбудованого в редактор VB набору елементів управління і редактора форм користувач може створити призначений для користувача інтерфейс для проекту, що розробляється, з екранною формою. Елементи управління є об’єктами, а для кожного об’єкту визначений ряд можливих подій (наприклад, клацання або подвійне клацання миші, натиснення клавіші, перетягування об’єкту тощо). Кожна подія виявляється в певних діях програми (відгуках, реакції). Призначена для користувача форма дозволяє створювати вікна діалогу застосувань. Мова програмування VBA служить для написання коду програми, наприклад для створення функцій користувача в Excel. Той факт, що система VBA призначена для роботи з об’єктами Office, дозволяє ефективно її застосовувати для автоматизації діяльності, пов’язаної з розробкою різних типів документів.Якщо розглядати офісні додатки з точки зору моделювання їхньої структури, то вони усі складаються з сукупності взаємодіючих об’єктів. Кожен з них наділений специфічним набором властивостей і методів. Сукупність об’єктів і зв’язків між ними називається об’єктною моделлю. Об’єктами виступають основні додатки (Application) та їх складові частини (компоненти) вкладені об’єкти.

Будь-який додаток MS Office має свою об’єктну модель. У вигляді об’єктів представлені всі доступні розробнику елементи офісних програм.

Існують стандартна бібліотека об’єктів VBA і стандартна бібліотека Office, бібліотеки об’єктів Word, Excel, Access та інші об’єктні бібліотеки, що надають різні функціональні можливості при розробці програм.

Структура об’єктної моделі Excel доволі складна, але в той же час найбільш досконала серед інших Windows – додатків. Досконалість Excel відносно VBA викликана наступними чинниками:

Excel був піонером серед Windows – додатків, де був інтегрований VBA. Тому звичайно взаємодія VBA з користувачем в Excel на мій погляд є найбільш комфортною і ефективною.Повною спадковістю версій відносно VBA. Макроси будь-яких попередніх версій Excel успішно працюють у їх наступних – більш сучасних версіях.

Більше сотні об’єктів нараховує сучасний Excel і їх кількість зростає з кожною новою версією. Звичайно, що у повсякденній роботі вони не використовується усі відразу. В залежності від поставлених для вирішення задач використовуються лише певний набір об’єктів.

При роботі з об’єктом програміст працює з його властивостями та методами.

Властивості об’єкта – це атрибути об’єкта.

Існує дві групи властивостей:

• властивості-учасники (accessors) – вкладені об’єкти

• термінальні властивості (terminals) – характеристики об’єкта, або його стан.

Властивості мають статус:

Read-Write (R / W) – дозволяє зміни властивості.

Read-Only (R / O) – дозволяє лише читання властивості.

Властивості об’єктів змінюються за допомогою оператора присвоювання, або після виконання методу.

Синтаксис:

Об’єкт. Властивість = Значення

Значення:

• приймає строго певний тип

• результат обчислення повинен відповідати типу

При використанні змінної для значення властивості, її тип повинен відповідати типу значення, можливого для цієї властивості.

Методи об’єкта – це дії над об’єктом.

Методи іноді впливають на значення властивостей.

Методи – це функції, або процедури.

Методи можуть приймати аргументи.

Метод викликається двома способами:

змінна = об’єкт . метод (аргумент)

об’єкт . метод аргумент

Перший спосіб – функціональний (аргумент в дужках після назви методу).Другий спосіб – операторний (аргумент пишеться через пробіл після назви методу).

Якщо необхідно вказати кілька аргументів, то вони записуються через кому.

Функціональний спосіб зберігає значення, що повертається методом.

Операторний спосіб не зберігає повернене методом значення.

У кожного об’єкта є свої власні методи, але деякі методи можуть зустрічатися у декількох об’єктів.

Синтаксис – це сукупність правил, що визначають порядок використання і організацію елементів мови.

Типи даних- це певні види даних, які VBA зберігає і може маніпулювати.

Тип даних Опис і діапазон значення
Byte Зберігання позитивних чисел від 0 до 255
Boolean Зберігання логічних значень: True, False
Currency Зберігання чисел для точних обчислень в діапазоні от -922337203685477,5808 до 922337203685477,5807
Date Зберігання дати і часу. Дати від 1.01.100 до 31.12.9999 Час від 00:00:00 до 23:59:59
Double Зберігання чисел подвійної точності від -1,79769313486232*10308 до -4,94065645841247*10-324 від 4,94065645841247*10-324 до 1,79769313486232*10308
Integer Зберігання цілих чисел від -32768 до 32767
Long Зберігання цілих чисел від -2147483648 до 2147483647
Single Зберігання чисел одинарної точності від -3,402823*1038 до -1,401298*10-45 від 1,401298*10-45 до 3,402823*1038
String Зберігання тексту довжиною до 2 млрд. символів
Variant Зберігання будь-якого типу даних

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты