Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГалузі застосування інформаційних систем в економіці
Читайте также:
  1. I этап реформы банковской системы (подготовительный)приходится на 1988–1990 гг.
  2. I. Кто есть кто, или система ценностей
  3. II. Система автономного синтеза белков
  4. III. Система инфекционного контроля
  5. III. Система охраны
  6. Oslash; 1.1. Общие сведения об операционной системе WINDOWS
  7. Pабота. Кинетическая энергия системы. Потенциальная энергия.
  8. Quot;Звездный вестник" и подтверждение системы Коперника
  9. SELF В СИСТЕМЕ И ПРОБЛЕМЫ ХАРАКТЕРА
  10. sync Усе уведення-виведення у файловою систему повинен проводитися синхронно

· Застосування інформаційних систем можна розглядати з різних позицій:

· характеру діяльності,

· яку вони підтримують проблемну і функціональну галузі,

· де вони використовуються (предметна галузь).

Проблемні галузі можуть бути

· операційними,

· управлінськими

· і стратегічними.

Операційні системи мають справу з операціями, що щодня повторюються, такими, як видача завдань співробітникам, облік робочого часу, розміщення замовлення на постачання товару тощо. Оперативна діяльність за своєю природою короткострокова. Інформаційні системи, які їх підтримують, – це, головним чином, системи обробки трансакцій, інформаційні системи менеджменту і прості системи підтримки ухвалення рішень. Оперативні системи використовуються менеджерами нижчої ланки (так званими лінійними менеджерами), диспетчерами, операторами і офісними службовцями.

Управлінські системи, які називають також тактичними системами, мають справу з діяльністю менеджменту середнього рівня, такий як короткострокове планування, організаційні завдання, управління, моніторинг і контроль.

Управлінські інформаційні системи мають ширші можливості, ніж оперативні системи, але, як і оперативні системи, вони використовують в основному внутрішні джерела даних.

Вони забезпечують наступні види підтримки:

- Статичне підсумовування і аналіз.

- Звіти по відхиленнях і виключеннях.

- Періодичні звіти і звіти по запитах.

- Порівняльний аналіз.

- Прогнози (аналіз трендів, прогнози продажів, прогнози грошових потоків або частки ринку).

- Раніше виявлення проблем («вузьких місць»).

- Рутинні рішення. Менеджери середнього класу залучені в безліч рутинних рішень (складання графіків робіт і робочих розкладів, замовлення матеріалів і запасних частин, рішення про те, що проводити, коли і в яких кількостях). Для цього використовуються стандартні комп’ютерні математичні, статичні і фінансові моделі.

- Зв’язки і комунікації. Функціональні менеджери потребують постійної взаємодії один з одним і з фахівцями.

Стратегічні системи мають справу з рішеннями, які значно міняють образ і напрями бізнесу. Традиційно, стратегічні системи включають тільки довгострокове планування. Введення нових виробничих ліній, розширення бізнесу шляхом придбання тих, що підтримують і супутніх бізнес сфер, розповсюдження операцій в зарубіжні країни це тільки деякі основні приклади довгострокової діяльності.Менеджери вищої ланки ухвалюють стратегічні рішення. Управлінські рішення ухвалюються менеджерами середньої ланки, а лінійні менеджери і оператори ухвалюють оперативні і поточні рішення.

На рис.12.3. показані інформаційні системи, що підтримують рішення різного типу і менеджерів на різних рівнях ієрархії організації.

 
 

Рис.12.3. Інформаційні системи, що підтримують рішення менеджерів на різних рівнях ієрархії організації

Фігура подана у вигляді трикутника для віддзеркалення кількісного співвідношення співробітників на різних рівнях ієрархії.

Як видно з малюнка, введений додатковий рівень між вищим керівництвом і менеджерами середньої ланки. Це фахівці в різних галузях (такі як фінансові і маркетингові аналітики, менеджери знань та інші).

Вони є радниками для менеджерів вищої і середньої ланки. Багато хто з цих професіоналів може розглядатися як працівники знань.

Працівники знань - це люди, які створюють інформацію і знання в процесі своєї діяльності, інтегрують їх в бізнес або трансформують в бізнес-рішення. Працівники знань – це менеджери знань організації, фінансові і маркетингові аналітики, плановики виробництва, інженери вищої кваліфікації, юристи, системні інтегратори. Вони відповідальні за знаходження або розвиток нових знань і рішень для організації, і інтеграції їх з існуючими знаннями. Вони також надають поради і консультації керівництву організації. Нарешті, вони діють як провідники впровадження нових процедур, технологій або процесів.Працівники знань можуть підтримуватися різними інформаційними системами, починаючи від механізмів пошуку інформації в Інтернет і закінчуючи інтелектуальними і експертними системами, що допомагають в інтеграції інформації. Вони можуть використовувати також інтелектуальні САПР (CAD – System) і гіпертекстові технології, які допомагають їм покращувати продуктивність і якість роботи.

Працівникам знань необхідно постійно вчитися і перенавчатися. Одним з шляхів, що допомагає їм покращувати свої уявлення про проблемну галузь і кваліфікацію, є використання експертних систем (ЕС або ES), які є різновидом інтелектуальних систем. ЕС можуть забезпечувати знання експертів вищої кваліфікації, а також полегшити тренінг і навчання.

Для аналізу областей застосування ІС з позицій економічної діяльності, розглянемо модель інформаційних систем у виробничій галузі, оскільки вона якнайповніше відображає також і супутні функціональні галузі, такі як фінанси, маркетинг, бухгалтерія.

На рис. 12.4. подана модель застосування інформаційних систем у виробничій галузі. Видно, що вирішувані прикладні задачі на рис. 12.4. класифіковані на класичних рівнях: оперативному, тактичному і стратегічному. Така класифікація корисна для розуміння характеру забезпечуваної підтримки менеджерів різного рівня.Розглянемо основні завдання виробничого планування і управління і що підтримують їх інформаційні системи.

Планування потреби в матеріалах (Material Requirements Planning - MRP) під виробничу програму або виробниче замовлення.

MRP – це процес планування, який інтегрує виробництво, постачання і управління устаткуванням при виготовленні споріднених продуктів. Програмне забезпечення, яке полегшує планування придбання (або виробництва) комплектуючих частин, складальних вузлів, компонентів або матеріалів відповідно до потреб виробництва, також називають MRP. Комп’ютеризація цього процесу викликана складністю взаємин і зв’язків між багатьма продуктами і їх компонентами, і необхідністю змінювати план кожного разу, коли змінюється дата постачання або замовлена кількість матеріалів.

MRP має справу тільки з виробничим розкладом і устаткуванням. Але багато складних процесів можуть спричинити розподіл також зв’язаних ресурсів. В цьому випадку використовується складніше інтегроване програмне забезпечення – MRP II.

Рис.12.4. Модель застосування інформаційних систем у виробничій і супутніх функціональних галузях

Планування виробничих ресурсів (Manufacturing Resource Planning – MRP II) – це процес планування, який інтегрує виробництво, устаткування, постачання, фінансові і трудові ресурси на підприємстві.

MRP II – це також інтегрована комп’ютерна система, яка пов’язує MRP з іншими функціональними областями. Вища інтеграція може бути досягнута

застосуванням ERP (комплексне планування роботи підприємства), про що буде мовиться нижче. MRP II визначає вартість комплектуючих частин і грошові кошти, необхідні для оплати цих частин. Воно також розраховує трудові витрати, вартість інструментів, ремонту устаткування, вартість енергії. Нарешті, воно розраховує детальний бюджет. Інші функції підприємства (або компанії) також можуть бути пов’язані з цією системою. Наприклад, інформація про те, коли будуть поставлені матеріали, компоненти і що комплектують, необхідна фінансовому департаменту для планування і підготовки платежів. Департамент маркетингу може визначити поточний час відвантаження товару покупцеві і уточнити графік постачань споживачам.

Система «Точно – в - термін» (Just–in–Time System JIT) – це концепція, відповідно до якої матеріали і комплектуючі частини прибувають до робочого місця коли це потрібно, що мінімізує кількість устаткування, витрати і простої. MRP пов’язані (або навіть можуть бути частиною) з концепцією JIT.

JIT є спробою мінімізувати витрати всіх видів (простору, праці, матеріалів, енергії тощо.) і безперервно покращувати процеси і системи.

Управління устаткуванням визначає скільки необхідно устаткування. Надлишок може дорого обходиться; також як і недолік устаткування. Три вартісні характеристики грають важливі ролі при ухваленні рішень щодо устаткування: вартість обслуговування устаткування, вартість замовлення і вартість устаткування, що не є в наявності, коли воно необхідне (пов’язано з величиною упущеної вигоди).

Базовими є два рішення: коли замовляти і скільки одиниць. Ці рішення підтримуються багатьма моделями, оскільки сценарії з устаткування можуть бути різноманітними і складними.

Системи контролю якості забезпечують інформацією про якість матеріалів, що поступають, і комплектуючих частин, так само як про якість напівфабрикатних виробів у процесі виробництва і готової продукції. Ці системи зберігають результати всіх перевірок. Вони також порівнюють поточні результати із стандартами. Дані контролю якості можуть збиратися сенсорами і зберігатися в базі даних для аналізу. Періодично генеруються звіти (такі як відсоток дефектів, відсоток необхідних переробок) і порівняння розповсюджуються серед відповідних департаментів.

Система автоматизованого проектування (САПР) – Computer–Aided Design (CAD) – це система, яка дає можливість проводити креслення конструйованих пристроїв і вузлів в реальному часі, представляючи їх на екрані комп’ютера, з подальшою можливістю їх зберігання, маніпулювання і модернізації в електронному вигляді. Більшість САПР дозволяють конструктору креслити модель проектованого пристрою, використовуючи безліч простих двомірних геометричних фігур, які формують тривимірні образи. Образи можуть бути перенесені на екран, можна змінювати розміри, орієнтацію в просторі, частково урізувати або коректувати з метою створення бажаного креслення виробу.

Можливість доступу до конструкторської БД, дозволяє конструктору швидко і легко модифікувати стару конструкцію, з метою відповідності новим вимогам. Все це збільшує продуктивність конструктора; прискорює процес конструювання; зменшує помилки конструювання, що виникають при конструкторському копіюванні; зменшує кількість конструкторів, необхідних для виконання такого ж об’єму роботи. Це також означає, що конструктори можуть фокусуватися на виконанні роботи, яка переважно не рутинна, оскільки САПР бере на себе більшість рутинної роботи.

Автоматизоване виробництво (АВ) – Computer–Aided Manufacturing (CAM) включає комп’ютеризовані технології, які полегшують планування, технологічні операції і управління технологічними процесами. Такі технології включають автоматизоване планування, цифрове управління, програмування роботів, MRP II, планування необхідних потужностей, цехове управління.

Тепер стисло охарактеризуємо інші функціональні галузі застосування ІС.

Управління маркетингом. ІС використовується для реалізації багатьох функцій управління маркетингом, зокрема:

1. Ціноутворення продуктів або послуг. Об’єми продажів в більшості визначаються цінами на продукти і послуги. Ціна є також головним визначальним чинником прибули. Ціноутворення – це важке рішення, і досить часто буває необхідно міняти ціни.

2. Аналіз продажів і трендів. Маркетингові системи обробки трансакцій збирають дані про продажі, які можуть бути відокремлені і згруповані старанною ІС по декількох вимірюваннях для раннього виявлення проблем і можливостей, зазвичай для пошуку тенденцій.

3. Планування нових продуктів, послуг і ринків збуту. Впровадження нових або покращуваних продуктів і послуг може бути дорогим і ризикованим. Важливим питанням стосовно нового продукту або послуги є: «Чи буде це продано?». Відповідна відповідь вимагає ретельного аналізу, планування і прогнозування. Все це може бути виконано найкращим чином з використанням ІТ, оскільки до процесу залучається велика кількість певних чинників і невизначеностей. ІС використовується для автоматизації і інших функцій при управлінні маркетингом.

Управління фінансами. Головною метою фінансової функціональної галузі є управління грошовими потоками на вході, всередині і на виході організації. Сучасні фінансові ІС є настільки різноманітні мі всеосяжними, що для їх опису буде потрібно декілька книг. Загальна структура фінансової системи розділена також на три рівні: оперативні, тактично і стратегічний. ІС можуть підтримувати всю діяльність і функції фінансової системи, також як комунікації і взаємодії з внутрішнім і зовнішнім оточенням. Перерахуємо деякі функції і види цієї діяльності. Докладніше про застосування ІС у фінансовій галузі мовитиметься нижче.

1. Управління фінансовими трансакціями.

2. Фінансове планування і планування бюджету:

- фінансове і економічне прогнозування;

- планування позабюджетних фондів;

- планування бюджету.

3. Управління інвестиціями:

- фінансовий аналіз;

- доступ до фінансових і економічних звітів;

- аналіз інвестиційних проектів;

- управління портфелем цінних паперів і ін.

4. Аудит і контроль:

- контроль бюджету;

- внутрішній аудит;

- фінансовий аналіз стану підприємства;

- аналіз прибутковості і вартісною контроль.

5. Ціноутворення.

 

63. Сучасні інформаційні технології. Інтегроване автоматизоване виробництво, планування і управління. Інтегральні економічні інформаційні системи.

Сучасні інформаційні технології

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше потребують інформаційного обслуговування, переробки величезної кількості інформації.

Інформатизація суспільства є однією із закономірностей сучасного соціального прогресу. Цей термін все наполегливіше витісняє широко використовуваний до недавнього часу термін «комп'ютеризація суспільства». У понятті «інформатизація суспільства» акцент треба робити не стільки на технічних засобах, скільки на сутності і меті соціально-технічного прогресу. Комп'ютери є базовою технічною складовою процесу інформатизації суспільства.

Знадобилося багато часу, перш ніж телефон став таким поширеним і звичним способом повідомлення, щоб його стали, використовувати, так, як ми це робимо сьогодні: самі дзвонимо в потрібне місце, а з появою стільникових телефонів - і конкретній людині.Тепер, завдяки широкому розповсюдженню комп'ютерів і створення Інтернету, вперше можна за допомогою свого комп'ютера спілкуватися з іншими людьми через їх комп'ютери.

Інтернет надає безпрецедентний спосіб отримання інформації. Кожен, хто має доступ до WWW, може отримати всю наявну на ньому інформацію, а також потужні засоби її пошуку. Можливості для освіти, бізнесу та зростання взаєморозуміння між людьми стають просто приголомшливими. Web робить правила гри однаковими для уряду і окремих осіб, для малих і великих фірм, для виробників і споживачів, для благодійних і політичних організацій. Інтернет забезпечує унікальну свободу самовираження особистості та інформації. Web застосовується як для зв'язку всередині організації, так і між організаціями та їх споживачами, клієнтами і партнерами.

Інтегроване автоматизоване виробництво, планування та управління

Інтегроване автоматизоване виробництво(ІАВ) - це концепція реалізації інтеграції різних комп’ютеризованих систем на автоматизованому підприємстві. ІАВ має три основні мети:

- спрощення всіх виробничих технологій;

- автоматизація такої кількості виробничих процесів, яке можливе, шляхом інтеграції багатьох інформаційних технологій.

- інтеграція і координація комп’ютерного і програмного забезпечення всіх аспектів проектування, конструювання, планування, виробництва і зв’язаних функцій.

Проте, за оцінками, комп’ютерні технології складають лише близько 20% ІАВ. Інші 80% це бізнес – процеси і люди. Перш ніж об’єднувати людей в цьому інтеграційному процесі і формувати працездатні бізнес–процеси, потрібно почати з плану ІАВ шляхом формування моделі ІАВ, яка описує бачення архітектури і функцій ІАВ. Модель включає:

1. Визначення продуктів і процесів;

2. Виробниче планування і управління;

3. Автоматизацію підприємства;

4. Управління інформаційними ресурсами.

Кожна з цих змін складається з більш специфічних виробничих процесів і кожне вимірювання пов’язане з іншими.

Головною перевагою ІАВ є те, що вона всеосяжна і гнучка. Це особливо важливо при реінжинірингу бізнес–процесів (РБП), де процеси повністю реструктуруються або виключаються.Без ІАВ, було б необхідно інвестувати значні фінансові кошти в зміну ІС ,що існує для відповідності новим процесам. Як наголошувалося вище, в процесі управління ухвалюються рішення трьох категорій: стратегічні, тактичні і оперативні, що визначає трирівневу ієрархію управління.

Верхній рівень (вище керівництво) визначає цілі управління, зовнішню політику, матеріальні, фінансові і трудові ресурси, розробляє довгострокові плани і стратегію їх виконання.

На середньому рівні основна увага зосереджена на складанні тактичних планів (календарне планування), контролі за їх виконанням, стеження за ресурсами і розробці директив, що управляють, для виведення підприємства на потрібний планами рівень.

На оперативному рівні відбувається реалізація планів, і складаються звіти про хід їх виконання.

На кожному з рівнів виконуються роботи,що в комплексі забезпечують управління.

Сучасні економічні інформаційні системи здатні представляти і обробляти інформацію для всіх рівнів управління. Особливий інтерес для вищого рівня управління представляють експертні системи, здатні обробляти орієнтовну інформацію і на базі цього розробляти прогнозні плани і управлінські рішення.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты