Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


V. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №4
Четвертий модульний контроль проводиться після вив­чення програмного матеріалу тем №№ 7 і 8 у вигляді письмо­воїконтрольної роботи, примірний варіант якої наводиться нижче. Для успішного її виконання слід повторити матеріал модуля та відповісти на наступні контрольні питання.

? КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ?

1. Розкрийте суть поняття громадянства в консти­
туційному праві зарубіжних країн.

2. Схарактеризуйте порядок набуття і припинення грома­
дянства у зарубіжних країнах.

3. Схарактеризуйте інститути політичного притулку та ек­
страдиції (видачі) у конституційному праві зарубіжних країн.

4. Зробіть класифікацію прав, свобод і обов'язків людини
і громадянина в зарубіжних країнах.

5. Схарактеризуйте особисті права і свободи.

6. Схарактеризуйте політичні права і свободи.

7. Схарактеризуйте соціально-економічні та культурні
права і свободи.

8. Схарактеризуйте обов'язки громадянина в зарубіжних
країнах.

9. Схарактеризуйте гарантії прав і свобод у зарубіжних
країнах.

ВАРІАНТ №_

1. Роз'ясніть значення терміну "філіація".

2. Розкрийте зміст поняття "громадянство", як воно спів­
відноситься з "підданством".

 

3. Класифікуйте права людини і громадянина, відоб­
разіть
це у вигляді схеми.

4. Схарактеризуйте способи набуття громадянства.


 

5. Використовуючи текст Конституції Японії, визначте,
як закріплені права, свободи і обов'язки людини і громадяни­
на в Основному законі цієї країни.

6. Вирішіть наступну ситуаційну задачу:

Клаус Шульц стверджує, що діями підприємства "Мерсе­дес" були порушені його права. Адміністрація підприємства не прийняла його на роботу і аргументувала це тим, що його віросповідання та світогляд не відповідають встановленим на підприємстві вимогам.

Оцініть дії адміністрації, спираючись на конституційне законодавство Німеччини.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Для підготовки до успішної здачі підсумкового контролю необхідно повторити весь матеріал навчального курсу. В цьо­му вам допоможуть тези лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, слов­ник термінів і понять, контрольні питання, рекомендована до кожної теми додаткова література.

Підсумковий контроль проводиться у формі індивідуаль­ної співбесіди шляхом постановки викладачем питань, розв'язування студентом (курсантом ) задач, вправ тощо. Щоб успішно скласти його, студенти, курсанти, слухачі повинні:

а) знати:

I. Термінологію державного права зарубіжних країн,
тобто тлумачення різних термінів.
У цьому допоможе слов­
ник термінів і понять, складений протягом всього періоду вив­
чення навчальної дисципліни.

II. Наступні питання курсу:

 

1. Схарактеризуйте зміст поняття державне (консти­
туційне) право.

2. Розкрийте історичні засади державного (консти­
туційного) права.


 

Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты