Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаRozložení teplot
- nejvyšší teplotu tp má topná pára, což umožňuje transport tepla z vařáku do varného prostoru

- Teplota ve varném prostoru tR1 odpovídá koncentraci netěkavé látky w1, která je v důsledku předpokladu ideálního promíchávání stejná všude uvnitř varného prostoru a na výstupu z něj

Δte … teplotní elevance (korekce na přítomnost rozpuštěné látky), Δth… korekce na zvýšení bodu varu vlivem tlaku hydrostatického sloupce, druhou z těchto korekcí lze často zanedbat a teplota brýdové páry je pak rovna teplotě roztoku

- Účinný teplotní rozdíl , který představuje hybnou sílu prostupu tepla a je důležitý pro výpočet teplosměnné plochy

- Teplota kondenzace

- Celkový rozdíl teplot


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты