Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаProtiproudá extrakce
Читайте также:
  1. Extrakce s nemísitelnými rozpouštědly
  2. Opakovaná extrakce

- pro každý stupeň lze zapsat hmotnostní bilanci s relativními zlomky

- Fázovou rovnováhu můžeme obecně vyjádřit vztahem

- Zároveň platí

- Lze řešit jak numericky tak graficky, při numerickém řešení musíme zapsat 2N rovnic (bilanci + fázovou rovnováhu pro každý stupeň), obecně to řešíme jako soustavu nelineárních rovnic

- Celková bilance protiproudého extraktoru

- Výška kolonových extraktorů – počítá se pomocí výškového ekvivalentu teoretického patra, teoretickému patru – rovnovážnému stupni pak odpovídá určitá výška kolony HETP, která závisí na průměru kolony, druhu a konstrukci náplně, průtokových podmínkách obou fází a jejich fyzikálních vlastnostech, kterou získáme z experimentů

N…počet rovnovážných stupňů

 

Destilace. Popis fázové rovnováhy kapalina-pára. Tenze par, relativní těkavost. Principy mžikové a vsádkové (diferenciální) destilace. Materiálová bilance mžikové a vsádkové destilace. Grafické řešení mžikové destilace.

 

Principem destilace je výměna látek mezi kapalinou a párou při stejné teplotě obou fází, při této výměně se systém přibližuje rovnovážnému stavu, ve kterém je složení kapaliny a páry určeno fázovou rovnováhou

Destilace je prováděna buď kontinuálně nebo vsádkově, jednostupňově nebo vícestupňově


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты