Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаRovnováha kapalina-pára
- V binární směsi složek A a B je rovnovážné složení kapalné a parní fáze určeno dvojicí stavových veličin, například teplotou T a tlakem p, nebo molárním zlomkem složky A v kapalině xA a tlakem p, yA vyjadřuje molární zlomek složky A v páře odpovídající kapalině o složení xA při teplotě T

- Rovnováha je zobrazována ve formě izobarických diagramů teplota-složení a isobarických rozdělovacích diagramů

- Označíme-li pA0 za tlak par čisté složky (tenzi par složky A) při teplotě T, tenze par se zvyšuje s rostoucí teplotou

- Rovnováha kapalina-pára lze popsat Raoultovým zákonem

- Relativní těkavost αAB lze také vyjádřit z Raoultova zákona

- Tenzi par čistých složek pA0 a pB0 při teplotě T lze odhadnout z Antoineovy rovnice

- při teplotě varu dochází k vyrovnání celkového tlaku par směsi s okolním tlakem

- teplota varu kapalné směsi Tb vypočteme za předpokladu platnosti Raoultova zákona a za předpokladu tenze par vyjádřené z Antoineovy rovnice z podmínky pro var

- teplota kondenzace je teplota, kterou má pára o daném složení ve fázové rovnováze s kapalinou při zvoleném tlaku p


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 50; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты