Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаOpakovaná extrakce
Читайте также:
  1. Extrakce s nemísitelnými rozpouštědly
  2. Protiproudá extrakce

- Buď se k rafinátu z předcházející extrakce přidá nový podíl extrakčního činidla, nebo se dá proces provozovat kontinuálně a rafinát se po oddělení od extraktu odvádí do následujícího stupně, kde se mísí s dalším extrakčním činidlem

- Z každého stupně se získává extrakt jako produkt

- S rostoucím počtem opakování klesá koncentrace složky A v rafinátu, ale také její koncentrace v extraktu

- Pro každý stupeň můžeme zapsat bilanci složky A, fázovou rovnováhu a rovnice pro účinnost stupně v obou fázích

- Řešení soustavy je možné numericky nebo graficky, při numerickém řešení opakovaně řešíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých (pro rovnovážné stupně), nebo čtyř rovnic pro čtyři neznámé (pro nerovnovážné stupně), u grafického řešení – do každého stupně přichází extrakční činidlo o stejném složení, z bodu o souřadnicích (WAF, UAS1) vedeme pracovní přímku o směrnici –mC/mB1, průsečík s rovnovážnou křivkou určí rovnovážnou koncentraci složky A v extraktu UA1* a rafinátu WA1* v prvním stupni, v případě nerovnovážného stupně zjistíme skutečné složení výstupních proudů z hodnoty účinnosti stupně, postup opakujeme N-krát pro počet stupňů


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты