Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВивчити режими роботи ABS.
Читайте также:
  1. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  2. Вивчити роботу та будову електричного паливного насосу.
  3. Вивчити схему та роботу насос-форсунки.
  4. Вивчити схему та роботу форсунки.
  5. Визначення затрат на проектні роботи
  6. Виконання роботи.
  7. ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. Економічне обґрунтування роботи зі створення автоматизованого робочого місця
  9. Завдання 1. Вивчити вплив температури навколишнього середовища на стійкість білих мишей до гіпоксіі.

Головним функціональним вузлом системи ABS є центральний виконавчий механізм (ЦВМ). Він складаеться із:

- електрогідронасосу (Н);

- трьох редукційних гідроклапанів зворотної дії К1, К2, К3;

- трьохпозиційного електромагнітного гідроклапана (ГК), котрий включає в себе два запірні клапани К4 та К5.

На рисунку 5.3 наведена функціональна модель системи ABS для одного переднього колеса.

Схема залежно від режиму гальмування може знаходитись в одному з п'яти станів:

1. Режим «гальмування без ABS». В такому разі:

а) Vk1 = Vk 2 = V3 = V4 = Va, де Va = (Vk1+ Vk2+ Vk3+ Vk4)/4.

б) ABS включається педальним датчиком ПД, але не функціонує, оскільки немає неузгодженості в швидкостях обертання коліс.

в) гальмівна рідина із ГГЦ поступає в канал М і далі через клапан К4 в колісний гальмівний циліндр (КГЦ), Клапани К1 і КЗ закриті і перекривають канали L і N. Клапан К5 також закритий. Відбувається звичайне гальмування без участі ABS.

г) коли педаль гальм відпускається, то під зворотнім тиском рідини із КГЦ клапан КЗ відкривається і перепускає гальмівну рідину назад в ГГЦ.

2. Режим «зниження тиску» в КГЦ (послаблення сили гальмування коліс).

Цей режим виникає, коли від колісного датчика даного колеса в ЕБК ABS поступає сигнал С про сповільнення обертання (стан близький до блокування колеса). При цьому:

а) Va = (Vk1+ Vk2+ Vk3+ Vk4)/4, оскільки Vk1 < (Vk2+ Vk3+ Vk4)/3.

б) ЕБК ABS по сигналу С видає на контакт А напругу Uк = 10В, і через соленоїд W головного гідроклапана ГК починає протікати струм 5 А (опір Rw = 2 Ом). Одночасно на контакт В з ЕБК ABS поступає напруга Uн = 12 В, від якої починає роботу гідронасос Н.

в) від роботи гідронасоса Н зворотні клапани К1 і К2 відкриваються, клапан К5 головного електрогідроклапана (ГК) також відкривається, а клапан К4 закривається під дією керна соленоїда W;

г) вказані перемикання клапанів відкривають зворотній канал для гальмівної рідини із КГЦ в ГГЦ: через клапан К5, далі через клапани К2 і К1 назад в ГГЦ. При цьому частина гальмівної рідини перепускається в бачок Б системи ABS.

 

Рисунок 5.3 - Функціональна модель системи ABS (для одного колеса).

Затемненими показані елементи системи з гальмівною рідиною під керуючим тиском 

3. Режим «утримання тиску» в КГЦ. Цей режим виникає, коли система ABS автоматично виходить із режиму "зниження тиску". Це відбувається по сигналу С від колісного датчика, коли Vk1 знову стає рівною Va.

а) ЕБК ABS на контакт А видає напругу 4 В, і струм в соленоїді W падає до 2 А. Гідронасос Н продовжує працювати, тому що на контакт В, як і раніше, подається напруга 12 В.

б) при струмі 2 А (в соленоїді W) електромагнітний клапан закриває обидва робочі клапани К4 і К5 і забезпечує стабілізацію тиску гальмівної рідини к КГЦ, так як в цьому положенні клапанів гальмівна рідина запирається клапанами К3, К4 і К5 в колісному циліндрі КГЦ. Електрогідронасос продовжує працювати, створюючи протитиск в ГГЦ і утримуючи К3 в закритому стані.

4. Режим "збільшення тиску" в КГЦ. Цей режим виникає, коли від колісного датчика КД надходить сигнал С підвищеної швидкості обертання даного колеса, тобто сигнал, при якому Vk1 > Vа (колеса зі швидкістю обертання Vk2, Vk3, Vk4 - гальмуються, а зі швидкістю Vk1 - обертається вільно:

а) ЕБК ABS по сигналу С вимикає напругу на контакті А (Іw = 0), але напруга Uн = 12 В на гідронасос продовжує поступати з контакту В. При цьому клапан К4 відкривається, а К5 закривається;б) в колісному гальмівному циліндрі КГЦ тиск рідини збільшується, оскільки гідронасос Н подає рідину із бачка Б в КГЦ через клапани К2, К1 та К4, які відкриті.

5. В усіх чотирьох положеннях функціональна схема при зворотному ході гальмівної педалі працює на повернення гальмівної рідини назад в ГГЦ через зворотній клапан КЗ.

Коли гальмівна педаль піднімається вгору до кінця, кінцевий вимикач педального датчика ПД вимикає ЕБК і система ABS перестає працювати.

Таким чином, вимикач ПД є датчиком включення і виключення системи ABS.

 

Методичні рекомендації по складанню звіту

Звіт повинен містити:

- назву лабораторної роботи;

- мету роботи;

- загальні відомості щодо систем керування гідравлічними гальмами;

- функціональну схему чотирьохконтурної ГГС доповненої функціями системи ABS;

- функціональну модель системи ABS (для одного колеса) та опис режимів роботи ABS;

- висновок про переваги ABS.

 

Контрольні питання:

1. Перелічіть переваги застосування систем керування гідравлічними гальмами.

2. Розкажіть про можливості підвищення показників безпеки автомобіля, які відкриває застосування систем керування гідравлічними гальмами.

3. Які є різновидності систем ABS.

4. Наведіть схему схему розташування ABS на автомобілі.

5. Наведіть функціональну схему чотирьохконтурної ГГС із ABS.

6. Наведіть функціональну модель системи ABS (для одного колеса).

7. Дайте опис щодо режимів роботи ABS.

Література, що рекомендується:

1. Соснин Д.А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобилей (Автотроника-3): Учебник для вузов. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010, 384 с.

2. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: Підручник. – К.: Каравелла, 2009. – 400 с.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты