Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнституційна база правового захисту споживачів
Читайте также:
  1. Загальна характеристика політики захисту споживачів
  2. Захист прав споживачів фінансових послуг за рахунок цільових фондів
  3. Заходи та засоби захисту робітників і службовців на хімічно небезпечному об’єкті в разі виникнення аварії.
  4. Інформаційний захист прав споживачів фінансових послуг
  5. Механізм адміністраТивно-правового регулювання суспільних відносин
  6. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів
  7. Особенности порядка создания и правового положения кредитной организации с иностранными инвестициями
  8. Понятие семейных отношений с иностранным элементом и пути их правового регулирования
  9. Поняття правового режиму майна

Система основних спеціалізованих органів ЄС з захисту споживачів складається з наступних елементів: Директорат Європейської комісії з захисту споживачів та охорони здоров’я, Комітету з захисту навколишнього середовища, громадського здоров’я та безпеки продовольства, Європейського комітету зі стандартизації та Комітету з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів.

Завданням Директорату Європейської комісії з захисту споживачів та охорони здоров’я[3] є нагляд за ступенем захисту споживачів та їх прав у законодавстві Держав-членів ЄС, поряд із наглядом за якістю товарів, послуг та ін. Окрім цього, Комітет вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства ЄС у споживчій сфері, займається аналізом бази даних інформації про споживачів, скажімо, бази скарг, бази небезпечних продуктів, сприяє співпраці органів влади Держав-членів ЄС у питаннях захисту споживачів, та недержавних споживчих організацій.

Комітет з захисту навколишнього середовища, громадського здоров’я та безпеки продовольства[4] обирається з числа представників партій у відповідності до місць партій у Європарламенті. Комітет контролює та несе політичну відповідальність за діяльність Європейської агенції оцінки медичних продуктів[5], Європейської агенції з питань безпеки продуктів харчування[6], Агенції з питань харчів та ветеринарії[7], Агенції з питань навколишнього середовища[8], Європейського центру з питань протидії та контролю захворювань[9]. У рамках Комітету з захисту навколишнього середовища, громадського здоров’я та безпеки продовольства здійснюється постійна співпраця з національними та недержавними організаціями.

Європейська агенція оцінки медичних продуктів є децентралізованим органом ЄС, має представництва у країнах-членах ЄС. Його завданням є захист та сприяння громадському здоров’ю через оцінку та контроль ліків. Агенція поєднує у собі наукові ресурси країн-членів ЄС, співпрацює з національними партнерами. Європейська агенція оцінки медичних продуктів має спеціалізовані комітети: з медичних продуктів для людського використання, з медичних продуктів для тварин, з маловживаних медичних продуктів, з рослинних медичних продуктів.

Європейська агенція з питань безпеки продуктів харчування займається оцінкою та інформуванням з харчових ризиків, а за управління ризиками, функціонування систем контролю продуктів харчування відповідають Європейська Комісія та держави-члени. У рамках Агенції оцінку ризиків здійснюють Науковий комітет та відповідні експерті групи з усіх питань харчів та їх безпеки, у тому числі у сфері благополуччя тварин та рослин. Так, Науковий комітет забезпечує Комісію, Парламент та держави-члени науковим підґрунтям для формування європейського законодавства та політик з харчів та їх безпеки. Інформування з харчових ризиків Агенцією полягає у забезпеченні усіх зацікавлених сторін вчасною, об’єктивною, ясною та надійною інформацією про оцінку ризиків харчових продуктів, діяльність Наукового комітету та груп експертів та т.ін.Агенція з питань харчів та ветеринарії забезпечує контроль та перевіряє відповідність нормам права ЄС безпеки та якості харчових продуктів, ветеринарії, благополуччя рослин, які походять з ЄС та третіх країн. Це здійснюється шляхом проведення перевірок (інспекцій), результати яких стають оприлюдненими. Також Агенція може виступати з пропозиціями змін законодавства ЄС у сферах харчів та ветеринарії.Агенція з питань навколишнього середовища має за мету вчасне, об’єктивне, ясне та надійне інформування інститутів ЄС та суспільства з питань навколишнього середовища. Європейський центр з питань протидії та контролю захворювань займається координацією національних органів з відповідних питань, визначенням, оцінкою, взаємодією поточних та потенційних загроз людському здоров’ю від інфекційних захворюваннь.

Система Європейського комітету зі стандартизації[10] вимагає 30 держав-членів ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), 7 асоційованих членів (наприклад, організації споживачів, екологів, медиків, малих та середніх корпорацій та ін.), учасників з дорадчими функціями – представників Європейської Комісії та Секретаріату ЄАВТ. У його роботі можуть приймати участь і інші зацікавлені сторони. Стандарти формуються на основі консенсусу, приймаються – більшістю голосів. Після цього стандарти мають бути імплементовані у національне законодавство. Комітет співпрацює з Європейським комітетом електричних стандартів, Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів, Міжнародною організацією зі стандартизації.

Комітет з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів[11] є відповідальним за координацію на рівні ЄС національного законодавства у сфері внутрішнього ринку, митного союзу, сприяння та захист економічних інтересів споживачів у контексті єдиного ринку (окрім питань громадського здоров’я та безпеки продуктів). У своєму складі має 40 членів-представників партій, що у пропорції відповідають місцям партій у Парламенті.

Окремо слід зазначити, що з 2008 року Європейською Комісією впроваджено новий інструмент моніторингу споживчого ринку (the Consumer Markets Scoreboard), що забезпечує інформацією не тільки про безпеку, ціни на товари, а й про ступінь задоволеності споживачів. Процес моніторингу споживчого ринку включає у себе збирання інформації про скарги споживачів, рівень цін на продукти та послуги, ступінь задоволеності споживачів, дані про постачальника та їх зміни та ін. Наступним кроком у моніторингу є аналіз вказаних показників з метою виявлення їх причин та визначення шляхів їх розв’язання. На даний момент база інформації знаходиться ще на стадії формування, тим не менш за її допомогою робляться кроки з модернізації ринку та аналізуються прогалини у законодавстві ЄС з захисту споживачів[12].


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты