Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи прийняття інвестиційних рішень
Читайте также:
  1. How to Accept Apologies (Форми Прийняття Вибачення)
  2. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  3. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  4. Діагноз – прогнозування – прийняття рішень
  5. Еволюція економічних знань. Етапи розвитку економічної науки та основні економічні школи.
  6. Етапи визнання юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом
  7. Етапи користування інформаційно-пошуковими системами
  8. Етапи нукового дослідження
  9. Етапи педагогічного дослідження
  10. Етапи перебудови та її наслідки для України

 

Реалізація інвестиційних проектів потребує відмови від грошових ресурсів сьогодні на користь одержання прибутку в майбутньому. Як правило, на одержання прибутку необхідно розраховувати не раніше як через один рік після початкових інвестицій.

Інвестиційний проект оцінюється перш за все з точки зору його технічного виконання, екологічної безпеки та економічної ефективності, під якою розуміють результат порівняння прибутку, який одержать, та витрат, тобто визначається норма прибутку. Очевидно, що перевага надається проекту, який дасть найбільшу ефективність.

При наявності декількох різних проектів можна одержати однаковий розмір прибутку, але ефективність цих проектів може бути різною, так як на їх реалізацію необхідні різні витрати. Оцінюючи ефективність інвестиційного проекту необхідно враховувати і ступінь ризику. При реалізації інвестиційних проектів розглядаються ризики двох видів: підприємницький та фінансовий. Під підприємницьким ризиком розуміють ризик, пов’язаний з діяльністю підприємства, він зумовлений характером бізнесу. Фінансовий ризик зумовлений зміною ринкової ставки на вкладений капітал.

Для спрощення дослідження ефективності інвестицій передбачається, що необхідна норма прибутку задається і однакова для усіх інвестиційних проектів, і, крім того, для будь-якого із проектів, що розглядаються, ступінь ризику однаковий.

При наявності необхідних передумов для інвестиційної діяльності виконують наступні етапи [ 19, 24 с. ] :

1) вибирають напрямки та об’єкти інвестицій;

2) розраховують грошові потоки, здатні забезпечити реалізацію інвестиційних проектів;

3) Оцінюють очікувані грошові потоки в результаті реалізації інвестиційного проекту;

4) Вибирають оптимальний проект, керуючись існуючими критеріями оцінки інвестиційних проектів;

5) Проводять періодичну переоцінку інвестиційних проектів після їх прийняття.

Сучасна практика оцінки ефективності реальних інвестицій використовує певні базові принципи та методичні підходи. До основних базових принципів оцінки ефективності інвестицій належать наступні:

1 Оцінка ефективності проектів інвестування капіталу має здійснюватися на основі зіставлення обсягу інвестованих коштів, з одного боку, та сум і термінів повернення інвестованого капіталу, з іншого.2 При визначенні необхідного обсягу інвестиційних витрат необхідно враховувати як основні, так і супутні витрати капіталу.

3 Повернення інвестованого капіталу оцінюється на основі показника грошового потоку.

Грошовий потік – це прибуток плюс амортизаційні відрахування мінус капіталовкладення. Грошові надходження – це прибуток плюс амортизаційні відрахування.

4 Приведення до теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень від реалізації проекту.

5 Диференційований вибір дисконтної ставки.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты