Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 2. Розрахувати схему автогенератора лінійно-зростаючої напруги на операційному підсилювачі (ОП), що забезпечує частоту генерації – fг

Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види та завдання педагогічного експерименту
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  7. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  8. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  9. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  10. Домашнє завдання

Розрахувати схему автогенератора лінійно-зростаючої напруги на операційному підсилювачі (ОП), що забезпечує частоту генерації – fг, амплітуду вихідної напруги Uвихmax, нелінійність ξ, відносну нестабільність частоти генерації δfг у діапазоні температур (-40 ÷ +40 оС) при роботі на опір навантаження Rн = 10 кОм. Числові значення параметрів відповідно до варіанта наведено у таблиці 2.

 

 


Рисунок 2 – Автогенератор лінійно-зростаючої напруги на операційному підсилювачі

 

Таблиця 2

Варіант fг, Гц Uвихmax, В δfг, % ξ, %
0,25
0,5
0,6
0,75
0,1
0,2
0,25
0,5
0,75
1,0
0,25
0,4
0,5
0,75
1,0
0,25
0,4
0,5
0,75
1,0
0,2
1,0
0,25
0,2
0,5

 

Методика виконання завдання

2.1 Вибираємо напругу джерела живлення, необхідну для отримання заданої амплітуди вихідного сигналу:

 

(2.1)

 

де с - (0,85…0,95) – коефіцієнт використання напруги живлення.

Отримане в (2.1) значення Ежив є одним з критеріїв вибору типу ОП та після його вибору беруть рівним типовому для даного ОП значенню Uдж.

Критерії вибору:

 

(2.2)

 

2.2 Оскільки вказані в таблиці 2 значення частот генерації досить малі, то немає необхідності враховувати інерційні властивості ОП, та, окрім критерія (2.2), при виборі типу ОП, враховуємо тільки вплив величини його вхідного опору Rвх ОП на на лінійність та амплітуду вихідного сигналу.

Почнемо розрахунок з вибору елементів хронуючого ланцюга R1С.

 

(2.3) 

Величину Евх вибираємо з наступних виразів:

 

(2.4)

та оскільки Евх визначаєтьсянапругою стабілізації стабілітронів VD3 та VD4, то його вибирають стандартним, таким що задовольняє умові (2.4). Задавши тип стабілітронів та врахувавши умови Iст.ном < IвихОПmax, бажано отримати при цьому значення R1С ≤ IС.

Визначивши R1С з (2.3), вибираємо високоякісний плівковий конденсатор С = (0.1 ÷ 1) мкФ та визначаємо величину R1. Виберемо стандартне значення, а при неможливості замінимо R1 двома послідовно з’єднаними стандартними опорами, одне з яких може бути змінним. Після чого приймаємо R0 = R1 та С0 = С1 .

2.3 Для отримання заданої амплітуди та лінійності необхідно, щоб Rвх ОП >> R1 або:

(2.5)

2.4 Для вибраного типу ОП знаходимо Кu та визначаємо нелінійність схеми генератора (без урахування опорів витікання конденсатора С):

 

(2.6)

 

Отримане значення має бути не більше за величину, яку наведено у табл. 2.

2.5 Величину резистора R2 вибираємо з умов малої тривалості зворотнього ходу пилкоподібної напруги , а саме:

 

 

Знаючи С, отримаємо:

 

(2.7) 

Вибираємо найближче менше стандартне значення R2.

2.6 Величину R6 визначимо з умов відсутності шунтування стабілітронів VD3 і VD4:

 

(2.8)

 

Вибираємо найближче більше стандартне значення.

2.7 Величина опору резистора R5 не повинна бути меншою мінімально допустимого опору навантаження операційного підсилювача, і його вибирають з умови:

 

(2.9)

 

2.8 Для зменшення шунтування вхідного ланцюга підсилювача DA2 з урахуванням ПЗЗ величини R3 та R4 вибираємо з умови:

 

 

Зазвичай R3 = R4 = (100 ÷ 200) кОм.

2.9 Для послаблення впливу вхідного струму зміщення опір з боку обох входів вибирають однаковим:

 

 

2.10 Як VD1 і VD2 використовують кремнійові діоди малої потужності типу КД102А,Б, КД103А,Б, КД503А,Б та інші, які мають високе значення зворотніх опорів rзвор.

2.11 Як видно зі схеми, паралельно до резистора R1 та діода VD1 підключено послідовно з’єднані діод VD2 і резистор R2, що створюють ланцюг втікання, який збільшує значення вихідної частоти:

 

 

де – амплітуда вихідної напруги при температурі ; – амплітуда вихідної напруги при температурі = 20 0С.

 

де - зворотний опір діода VD2.

Визначивши його значення для = -40 0C; =+40 0C; и = +20 0C, знайдемо три значення частоти: ; ; .

 

 

Розрахована величина не повинна перевищувати заданої в умовах завдання.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 1. Розрахувати вимірювальний підсилювач на основі операційного підсилювача (ОП) для підсилення сиґналу різниці з діагоналі мосту | Завдання 3. 3.1Для кожного з варіантів рис
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты