Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІХ. Оформлення результатів перевірки
Читайте также:
  1. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  2. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  3. Аналіз результатів експерименту
  4. БУДОВА ГІРНИЧОГО ТЕОДОЛІТА ТА ЙОГО ПЕРЕВІРКИ
  5. Вивчення результатів дітей як метод наукового дослідження
  6. Вимоги до оформлення
  7. Вимоги до оформлення документів
  8. Вимоги до оформлення списку використаних джерел
  9. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
  10. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії

Перевірка здійснюється з додержанням режиму таємності, за наслідками перевірки скла­дається письмова довідка (з висновками і пропозиціями). Довідка зберігається в режимно-секретній частині прокуратури.

У робочих зошитах, довідках, а також внесених за результатами перевірок документах прокурорського реагу­вання забороняється згадувати прізвища або прізвиська осіб, стосовно яких проводиться оперативно-розшукова діяльність, інші відомості, що можуть призвести до витоку інформації (назва посади особи, організації, установи, де вона працює тощо), а також реквізити кримінальних справ, у зв’язку з розслідуванням яких здійснюється оперативно-розшукова діяльність.

За наявності підстав, за результатами перевірки вживаються заходи прокурорського реагу­вання щодо усунення виявлених порушень законності, причин та умов, що їм сприя­ють, скасуванню незаконних рішень, а у передбачених законом випадках ( при розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, безвісно відсутніх, а також в інтересах кримінального судочинства) – надаються вказівки щодо активізації оперативно-розшукової діяльності.

Повноваження прокурора на цьому напрямку наглядової роботи визначені ст.14 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”. Заходи реагування вживаються відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру" - шляхом внесення подання, порушення дисциплінарного провадження тощо (з дотриманням вимог таємного діловодства та встановлених обмежень щодо відображення в документах певної інформації).

Водночас необхідно враховувати, що заборона на втручання прокурора саме у методи і тактич­ні прийоми оперативно-розшукової діяльності вимагає досить виваженого підходу до реагу­вання на певні випадки виявлених порушень законності. Зокрема, якщо під час вивчення оперативно-розшукової справи встановлено факт бездіяльності оперативного підрозділу, невиконання плану заходів тощо, прокурор не вправі надавати вказівки щодо проведення тих або інших оперативно-розшукових заходів (як це робиться, наприклад, у кримінальних справах згіднозі ст. 227 КПК України).

Тому доцільно використовувати передбачені ст. 30 Закону України "Про про­куратуру" та п.3 ст.14 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” повноваження щодо надання доручень керівництву оперативного підрозділу про проведення в підпорядкованих їм підрозділах відповідних перевірок та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень.У разі необхідності, наслідки перевірок треба обговорювати на оперативних нарадах керівників органу, що перевірявся, за участю уповноважених працівників прокуратури.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты