Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВл - ліквідаційна вартість.
Читайте также:
  1. Витрати виробництва та собівартість.
  2. Основні напрями перевірки розрахунків з податку на додану вартість.

3.3.3. Вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів може змінюватися на суму переоцінки, а також на вартість робіт, які суттєво покращили якісний стан активу, або продовжили строк його використання (експлуатації).

Установи Банку перед проведенням щорічної інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів обов’язково проводять перевірку відповідності їх балансової вартості справедливій (ринковій) вартості.

Зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів визнається, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди. Корисність необоротних активів зменшується, якщо їх балансова вартість перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування.

Витрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів і нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних засобів і накопиченої амортизації об’єктів нематеріальних активів.

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів і нематеріальних активів, що обліковуються за переоціненою вартістю, спрямовуються на зменшення додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і нематеріальних активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду.

Амортизація об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, виходячи з їх вартості з урахуванням визнання зменшення корисності, нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася зміна вартості.

Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єктів основних засобів, які перебували в експлуатації до їх поліпшення, амортизуються протягом терміну, що залишився до закінчення встановленого строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, з урахуванням можливого його продовження.

Для цього розраховується нова норма амортизаційних відрахувань, виходячи із суми понесених додаткових витрат на поліпшення об’єкта, його залишкової вартості і строку корисного використання (експлуатації), що залишається, або продовженого строку корисного використання (експлуатації).

3.3.4. Місячна сума амортизаційних відрахувань розраховується за формулою:

 

Нам – місячна сума амортизаційних відрахувань;Ва – вартість необоротного актива, яка амортизується;

Нз – нарахований знос необоротного актива за період фактично відпрацьованого строку;

Тк – строк корисного використання необоротного актива (експлуатації) (місяців),

де Тк = Ткр * 12,

Ткр - строк корисного використання необоротного актива (експлуатації) (роки).

 

Тф – фактично відпрацьований строк корисного використання (експлуатації) необоротного актива (місяців).

 

3.3.5 Річна сума амортизаційних відрахувань складається з суми щомісячних амортизаційних відрахувань за 12 місяців та розраховується за формулою:

Нар – річна сума амортизаційних відрахувань необоротного актива;

Намі – сума амортизаційних відрахувань за і-й місяць року.

 

3.3.6. У разі віднесення додаткових витрат (капітальних інвестицій), що пов”язані з поліпшенням необоротного актива (реконструкція, модернізація, модифікація, добудова, дообладнання), на вартість у період їх експлуатації до закінчення строку корисного використання (експлуатації), для розрахунку місячної суми амортизаційних відрахувань у формулі, зазначеній у п. 3.3.4, замість значення Ва необхідно підставити значенняВа – вартість необоротного актива до віднесення додаткових витрат;

Вдп – додаткові витрати на поліпшення (удосконалення) необоротного актива.

 

3.3.7. У разі подовження строку корисного використання необоротного активу, для розрахунку місячної суми амортизаційних відрахувань у формулі, зазначеній у п. 3.3.4, замість значення Ткнеобхідно підставити значення

Тк – строк корисного використання необоротного актива (експлуатації) (місяців) до подовження;

Тп – період (місяців), на який був подовжений строк корисного використання.

 

3.3.8. Необоротні активи, що повністю амортизовані і використовуються установою банку в своїй діяльності, в бухгалтерському обліку відображаються за відповідними рахунками з обліку первісної (переоціненої) вартості активів та нарахованого зносу (накопиченої амортизації) до часу списання їх з балансу.

 

3.3.9. Результат амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунками 4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів.

 

3.3.10. Відображення в бухгалтерському обліку нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог Технологічної схеми відображення в бухгалтерському обліку операцій з необоротними матеріальними активами установами АТ „Ощадбанк”, затвердженої постановою правління від 28.12.2006 № 129-4 (із змінами і доповненнями) та Технологічної схеми відображення в бухгалтерському обліку операцій з нематеріальними активами установами АТ „Ощадбанк”, затвердженої постановою правління від 10.09.2010 № 397. 


 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты