Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОнеративно-господарські санкції
Читайте также:
  1. Розділ V. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
  2. Фінансові санкції за порушення касової дисципліни.

Оперативно-господарськими санкціями є заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або поперед­ження повторення порушень зобов'язання, що використову­ються самими сторонами зобов'язання в односторонньому по­рядку.

У господарських договорах сторони можуть передбачати ви­користання, зокрема, таких видів оперативно-господарських санкцій, як:

— одностороння відмова від виконання свого зобов'язання
управненою стороною із звільненням її від відповідальності за
це у разі порушення зобов'язання другою стороною;

— відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано нена­
лежним чином або виконано боржником достроково без згоди
другої сторони:

— відстрочення відвантаження продукції чи виконання ро­
біт внаслідок прострочення виставлення акредитива платни­
ком, припинення видачі банківських позичок тошо;

— відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття
подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою сто­
роною, або повернення в односторонньому порядку виконано­
го кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника
в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну про­
дукцію, тощо);

— встановлення в односторонньому порядку на майбутнє
додаткових гарантій належного виконання зобов'язань сторо-


ною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продук­ції (робіг, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якос­ті тощо;

— відмова від встановлення на майбутнє господарських від­
носин із стороною, яка порушує зобов'язаний.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты