Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Читайте также:
  1. IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
  2. IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
  3. V. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №4
  4. Вопрос 2. Модульная система координации размеров в строительстве (МКРС), типизация и унификация. Правила привязки несущих конструкций к разбивочным осям.
  5. Глава 6. ЛЮДИ: МОДУЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
  6. Змістовий модуль 1. Загальні основи економіки державного сектора
  7. Змістовий модуль 10. Патогенні прокаріоти та еукаріоти.
  8. Змістовий модуль 14. Спеціальна вірусологія.
  9. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

1. Загальна характеристика адміністративного права.

2. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України.

4. Суспільні відносини, що регламентуються адміністративним правом.

5. Метод адміністративно - правового регулювання.

7. Соціальне призначення адміністративного права.

8. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової системи.

9. Функції адміністративного права.

11. Джерела адміністративного права. Нормативні акти. Їх класифікація (види) та характеристика.

13. Загальна характеристика, поняття та особливості адміністративно-правових норм.

14. Види адміністративно-правових норм.

15. Класифікація адміністративно-правових норм

16. Норми адміністративного права як різновид соціальних норм. Структура адміністративно-правових норм.

18. Джерела адміністративного права; систематизація адміністративного законодавства.

19. Основні риси і види адміністративно-правових відносин. Структура адміністративно-правових відносин.

20. Сформулюйте питання механізму адміністративно-правового регулювання.

22. Назвіть види реалізації адміністративно-правових норм.

23. Дайте поняття, назвіть види і особливості адміністративно-правових відносин.

25. Дайте поняття адміністративної правоздатності та дієздатності суб’єктів.

27. Юридичні факти та їх види.

28. Види актів управління та їх характеристика.

29. Розвиток адміністративних правовідносин в умовах адміністративної реформи і реформи адміністративного права.

30. Поняття і система суб’єктів адміністративного права.

31. Основні принципи побудови системи органів виконавчої влади.

32. Поняття, види, правовий статус органів виконавчої влади.

33. Підприємства, установи, організації та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин. Законодавчі засади правового положення об`єднань громадян.

34. Поняття і принципи державної служби.

35. Поняття суб`єктів адміністративно-правових відносин (загальна характеристика). Розмежування понять «суб’єкт адміністративного права» та суб’єкт адміністративних правовідносин»

36. Основи адміністративно-правового статусу громадян. Адміністративно-правові гарантії прав громадян

38. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.39. Центральні органи виконавчої влади, місцеві, державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

42. Правовий статус державних службовців.

43. Службова кар`єра: категорії посад службовців, ранги державних службовців, просування по службі.

44. Припинення державної служби.

45. Визначте поняття суб’єктів адміністративного права і їх систему.

46. Адміністративна правоздатність громадян.

47. Адміністративна дієздатність та деліктоздатність громадян.

48. Основні права та обов’язки громадян, їх види.

49. Правове регулювання перебування в Україні іноземців, біженців та осіб без громадянства.

50. Повноваження Президента України у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

51. Повноваження органів виконавчої влади у сфері державного управління.

52. Власні делеговані повноваження органів місцевого самоврядування у сфері державного управління.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты